Header

De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda


De agenda is vernieuwd en volledig te zien op de website via deze link. Mis niks van de activiteiten en kijk regelmatig in de agenda. Ook alle sportactiviteiten van SPES staan hierin vermeld. De agenda wordt regelmatig vernieuwd.  

Wilt u ook uw activiteiten vermeld hebben in de agenda? Stuur dan een e-mail naar ec@eexterveen.com. 

Bericht van de redactie

In deze Eexterveense Courant nieuws over NL Doet !, de data van de toneeluitvoeringen van de komende week, informatie over diverse plannen achter het Dorpscentrum en nog veel meer. De volgende EC komt uit op
11 maart 2019. Copy voor de EC kan per e-mail worden gestuurd naar het mailadres ec@eexterveen.com. Copy moet binnen zijn voor 18.00 uur op de verschijningsdatum (zie aan het einde van deze courant). 

Diverse verenigingen in ons dorp hebben zich aangemeld bij NL Doet !. NL Doet ! is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Via de NL Doet! zijn de volgende activiteiten aangemeld:

Vrijdag 15 maart 2019
Stichting Dorpshuis Eexterveen: Lekker fris het voorjaar in! Elk voorjaar wordt het dorpscentrum van voor tot achter schoongemaakt. We jagen de spinnen naar buiten, tillen alles van de vloer en soppen en dweilen tot alles glimt! En buiten doen we dat ook: boeien, dakgoten, groene bestrating; alles wordt aangepakt en opgefrist. En dit jaar is dat extra nodig. Na al het verbouwen en klussen, moet er veel opgeruimd en gepoetst worden. Daarnaast gaan we voorbereidingen treffen voor het aanleggen van een moestuin en bloembedden: spitten, bemesten, inrichten, zaaien. En tenslotte gaan we het Dorpscentrum inrichten voor de première van de film over het dorp. (tijd van 9.00 uur tot 12.30 uur)

Zaterdag 16 maart 2019
Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen: Schoonmaak actie zwerfvuil, wandelroute onderhoud. We gaan onderhoud doen op onze wandelroutes. Hier zijn 3 bankjes die onderhoud nodig zijn deze gaan we opknappen. Onze wandelroute is ca 3 kilometer, waarvan 500 meter door het bos. Verder doen we een zwerfvuilactie door het dorp, dit is de afgelopen 3 jaar een groot succes. (tijd van 9.00 uur tot 15.00 uur)
Sportvereniging SPES: Tennisbaan geschikt maken voor (her)gebruik
De tennisbaan in Eexterveen werd niet meer gebruikt en is, mede door de weersinvloeden, toe aan een flinke opknapbeurt zodat we wee kunnen starten met tennissen door en voor dorpsbewoners en bewoners van de omliggende dorpen. De dug-out zal moeten worden gerepareerd, de baan grondig geborsteld. (tijd van 9.00 uur tot 13.00 uur)
Stichting Kardeel: Opschonen "Struunpad" Het "Struunpad" is een aantal jaren geleden aangelegd in de bossingel van het sportveld. We willen de struiken aan weerszijden van het pad goed snoeien. De gesnoeide takken willen we verhakselen zodat hiermee het pad weer een laag krijgt. Tevens willen we het insectenhotel weer opbouwen langs het pad en alle vogelhuisjes schoonmaken en eventueel repareren. (tijd 9.00 uur tot 12.00 uur)
IJsvereniging Eexterveen: Snoeien singel / onderhoudswerkzaamheden ijsbaan. Jaarlijks wordt een gedeelte van de bos singel rondom de ijsbaan gesnoeid en gaan we de zitbanken vervangen door nieuwe. (tijd 9.30 uur tot 15.00 uur)

Een aantal verenigingen hebben in een vorige EC of in deze EC al uitleg gegeven over hun activiteiten tijdens NL Doet !

Dorpsfeest 2019

Het dorpsfeest wordt gehouden op 22 en 23 juni (vanaf 17 juni straatversiering)
De optocht van de versierde wagens is op 22 en 23 juni 2019.
Opgave en thema bij Irma de Boer E-Mail : Irma.deboer@hotmail.com
Volgorde van binnenkomst is belangrijk in verband met opgave met gelijke thema’s
Ook jullie ideeën kunt u sturen naar karmann@kpnmail.nl

De buurtenbijeenkomst was een succes. De opkomst van de buurten is veelbelovend.
Bestuursleden komen in maart bij alle woningen en haar inwoners langs met een inteken lijst voor het dorpsfeest.
Wij zoeken nog een grote wagen voor de muziek, wie heeft er een beschikbaar?

Jaarvergadering Vereniging Dorpsbelangen

Woensdag 13 maart 2019, jaarvergadering in het dorpscentrum, aanvang 20.00 uur, Agenda volgt op de website www.eexterveen.com.

Belangrijk bericht Koffiemorgen iedere donderdag
Huiskamer Plus in dorpscentrum Eexterveen voor alle inwoners Jong en Oud. U bent welkom vanaf 9.30 uur in het dorpscentrum, Dorpsstraat 41 in Eexterveen. Rond 11.30 uur zal de koffie-ochtend eindigen. Opgave is niet nodig.

De Schooltuin
De schooltuin zal binnenkort ook aangelegd moeten worden en er komt een Kas. (wie heeft er nog een kas staan en wil deze wel ter beschikking stellen?) Tevens zoeken wij begeleiders die vrijwillig de schoolkinderen willen begeleiden bij de aanleg en het inzaaien van de groenten. Aanmelden bij vereniging Dorpsbelangen Jan.vos@wxs.nl
De teller staat nu op 3 aanmeldingen we zoeken een groepje van 6 a 7 personen voor de begeleiding.

Sponsoring bankjes en fruitbomen
Dorpsbelangen is bezig met het herinrichten van het evenementen terrein achter het dorpscentrum. Inmiddels is er door vrijwilligers heel veel werk verzet. Het terrein is voorzien van drainage, bomen gekapt, lantaarnpalen geplaatst en gras ingezaaid. In het voorjaar zullen er fruitbomen en bankjes geplaatst worden. Fruitbomen kunnen ook gesponsord worden a € 35.00 per stuk. Deze bomen kunnen dienen als geboorte of herinneringsboom. Aan de boom komt een koperen plaatje met tekst te hangen. Onder de fruitbomen wordt een bloemen mengsel ingezaaid. Ook komt er ruimte voor een schooltuin waar leerlingen van de Kameleon onder begeleiding groente kunnen verbouwen en verkopen Wij hopen in de toekomst veel gebruik te kunnen maken van dit fraai ingerichte evenementen terrein.
Momenteel zijn er geen bankjes meer die gesponsord kunnen worden. Alle bankjes hebben een baasje gekregen. Diegene die een bankje hebben gesponsord, willen die een tekst doorgeven aan Jan Roelof voor het plaatje welke er op geplaatst zal worden. Alleen nog bomen te sponseren voor een blijvende herinnering.

Personen met groene vingers gezocht
Wij zoeken vrijwilligers die mee willen helpen om de schooltuin aan te leggen. Ook ouders van de leerlingen worden uiteraard verwacht. Medio maart willen we starten met de aanleg onder leiding en aanwijzing van de school en Martijn van Klaveren van de Vereniging van Dorpsbelangen. Aanmelden kan door te bellen met 0598 468652 of Karmann@kpnmail.nl

NL Doet ! en Dorpsbelangen Eexterveen
Wij doen ook mee met NL Doet ! en willen de volgende acties uitvoeren: Wij gaan onze wandelroutes opknappen/onderhouden en een schoonmaakactie houden in het dorp. Dit doen wij op zaterdag 16 maart 2019. Aanvang 9 uur tot een uur of 3 in de middag.
Contactpersoon is Jan Roelof Vos, de contactgegevens van Jan Roelof zijn Koffielaantje 6 9658 PL Eexterveen.

Stroopwafelactie
Vanaf woensdag 13 februari jl. zijn we gestart met onze stroopwafelactie in samenwerking met Markus & Markus Stroopwafels. Is er nog niemand bij u aan de deur geweest, maar wilt u wel graag stroopwafels kopen om onze vereniging te steunen? Laat het ons weten door een mail te sturen naar secretariaat@svspes.nl. Dan komen we nog bij u langs.
De kinderen die met de stroopwafelactie hebben gelopen, kunnen de verkooplijsten en het geld uiterlijk vrijdag 1 maart inleveren bij Tineke. Ongeveer half maart worden de verkochte stroopwafels bezorgd.

NL Doet!
Ook sportvereniging SPES doet mee met NL Doet! We willen graag onze tennisbaan schoonmaken (blad weghalen) en e.e.a. in orde maken, zodat op zaterdag 6 april het tennistoernooi er gehouden kan worden.
Wilt u ons komen helpen, dan bent u op zaterdag 16 maart 2019 van 9.00-12.00 uur van harte welkom bij de tennisbaan.

Korfbal

Zaterdag 2 maart 2019
Noordenveld C2 - Spes (E) C1
Vertrek 13.45 uur, aanvang wedstrijd 15.00 uur
De Hullen, Ceintuurbaan Zuid 6, 9301HX Roden

Zondag 3 maart 2019
Spes (E) 1 - KIA 1
Burgemeester Lambershal
Vertrek 9.30 uur, aanvang wedstrijd 10.00 uur

Zaterdag 9 maart 2019
Stadskanaal '74 C1 0 Spes (E) C1
Vertrek 15.15 uur, aanvang wedstrijd 16.00 uur
De Veenhorst, Spireastraat 2, 9581CZ Musselkanaal

Korwi D1- Spes (E) D1
Vertrek 10.10 uur, aanvang wedstrijd 11.10 uur
Stikkerlaan, Mr. D.U. Stikkerlaan, 9675AA Winschoten

ROG E1 - Spes (E) E1
Vertrek 9.30 uur, aanvang wedstrijd 10.30 uur
Beyum, Amkemaheerd 293, 9763BV Groningen

Zondag 10 maart 2019
Moedig Voorwaarts 1 - Spes (E) 1
Vertrek 10.50 uur, aanvang wedstrijd 12.00 uur
Sporthal Dwingeloo, Westeinde 1a, 7991RS Dwingeloo

 

't Klein Genoegen

Openingstijden Dorpscentrum en ’t Klein Genoegen

Maandag gesloten
Dinsdag gesloten
Woensdag 15:00 – 22:00
Donderdag 12:00 – 22:00
Vrijdag 12:00 – 22:00
Zaterdag 12:00 – 22:00
Zondag 12:00 – 22:00

Let op: donderdag 28 februari 2019 zijn we alleen geopend voor de koffieochtend en de biljartvereniging !

 (wanneer u klikt op het logo bij dit artikel, dan komt u automatisch op de website uit)

Dorpsborrel

Wij nodigen u van harte uit voor de dorpsborrel in het Dorpscentrum op vrijdag 8 maart a.s. van 17.30 uur tot 19.00 uur. Wie wil kan vanaf 18.30 uur aanschuiven voor een gezamenlijke dorpsmaaltijd. De kosten voor deze avond zijn €10,= pp (excl. drankjes)
Aanmelden kan via het volgende nummer: 06 28832794 of 0598 769060

Reiscommissie VIB Eexterveen

De reiscomm van de Vib's organiseert op woensdagmiddag 13 maart een wandeltocht. Vertrek 13.00 Dorpshuis.

Wil je mee? Geef je dan voor 10 maart bij Aly of Tineke.

06.52338527 of 06.57841613

Jaarvergadering
De kromme stuur.

 

De jaarvergadering van DKS zal plaatsvinden op dinsdag 19 maart a.s. (LET OP: was Vrijdag 15 maart!)

Deze zal beginnen om 20:00 in het dorpshuis.

In deze vergadering komen de volgende stukken aan de orde.
1.Ingekomen stukken
2.Mededelingen
3.Jaarverslag secretaris
4.Verslag Kascommissie
5.Verslag Penningmeester
6.Verkiezing Bestuur
Aftredend :J.O. Meertens  Nieuw: N. Hooites
7.Verkiezing Kascommissie
8.Contributie lidmaatschap
9.Poule en ploegindeling
10.Ter tafel / nieuwe items
11.Rondvraag
Iedereen is welkom in het Dorpshuis vanaf 19:55 uur.

Toneelvereniging TOG

Zon, strand, zee, bingo, barbecueën, (over)spelletjes… en dat allemaal in de maand maart in uw eigen Dorpscentrum. Echt waar? Jazeker, maar dan wel door de leden van T.O.G. die de komedie “Tent” voor u opvoeren. U bent van harte welkom op:

- Woensdag 27 februari om 14.00 uur: voor de ouderen van Eexterveen eo

- Vrijdag 1 maart om 20.00 uur: voor alle donateurs en fans

- Zaterdag 2 maart om 20.00 uur: voor alle donateurs en fans

Stichting Dorpscentrum Eexterveen

Op vrijdag 15 maart gaan we ‘Lekker fris het voorjaar in’ met NLdoet; de jaarlijkse vrijwilligersdag van het Oranje Fonds. Heeft u vrijdagochtend tussen 09.00 en 12.30 uur zin om de handen uit de mouwen te steken samen met dorpsgenoten, scholieren en ‘externen’? U bent van harte welkom! Meld u aan via deze link of via stichtingdorpshuis@eexterveen.com.

Uitnodiging voor première filmavond

Op vrijdag 15 maart bent u van harte welkom op de première van de docufilm ‘Eexterveen geeft geen krimp’. In de film vertellen verschillende inwoners en verenigingen over ons dorp, over de leefbaarheid en hun rol daarin. U krijgt een prachtig inzicht in de wereld van uw dorpsgenoten. Mensen vertellen waarom ze graag in Eexterveen wonen. Ook ziet u het enthousiasme van de verenigingen en hun vrijwilligers. De film laat zien dat je niet hoeft toe te geven aan krimp, dat je er als inwoners zelf voor kunt zorgen dat je dorp leefbaar blijft. De film is gemaakt door Ronald Pras, met medewerking van heel veel bewoners en verenigingen en redactieleden Gert Jan Jonker en Rolina Esschendal.
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Toegang gratis, consumpties voor eigen rekening.

Jan’s praotie.

Het beste Drents.
Wanneer je op Eexterveen geboren bent, ben je een Eextervener maar ook een Drent en dat blijf je je hele leven, waar ter wereld je ook woont.
Maar beste mensen die nu op Eexterveen wonen en er niet zijn geboren, wees gerust, jullie zijn nu ook allemaal Eexterveners en Drenten.
Waor komstoe vot? Van Eexterveen zeg je dan; en als rechtgeaarde Eextervener zeg je er ook nog achteraan: ik ben er geboren en getogen.
Nu wonen/woonden niet veel Eexterveners in de verre wijde wereld.
Er zijn er die korte of lange tijd in het buitenland stage hebben gelopen. Vele Eexterveners hebben hun dorp verlaten en wonen elders in Drenthe of Nederland en van maar 1 persoon weet ik, dat die echt naar het buitenland is geëmigreerd.
Maar als al deze personen weer terug op Eexterveen komen, spreken ze weer hun vertrouwde Eexterveense dialect. En dat dialect is Drents!
Het dialect zoals je die van je vader en moeder hebt geleerd. Ja, en dan kan er wel een beetje verschil in uitspraak ontstaan. Komt je vader/moeder van de Groninger kant dan zal je wat Groninger invloeden hebben en komt je vader/moeder van de Drentse kant, ja, dan zitten er wat meer Drentse accenten in.
Helaas spreekt lang niet iedereen meer het dialect waarmee hij/zij is opgegroeid. Sterker nog ook mensen die met het dialect zijn opgegroeid spreken tegen hun kinderen en onbekenden in het z.g. algemeen beschaafd Nederlands. (voor zover zij het zelf kunnen).
Maar daar is wel wat aan te doen.
We hebben in Drenthe het “Huus van de Taol”, de stichting voor het stimuleren van het gebruik van het Drents. Het Huus van de Taol vindt het Drents erg waardevol als cultureel historisch bezit en propagandeert het Drents in al zijn geledingen.
Een voorbeeld hiervan is ondermeer het geven van een cursus Drentse Taol en Cultuur.
Als ik mij niet vergis is er al in 1992 in Eexterveen een cursus “Drents” in het Eexterveense dialect gegeven. Dat kon, omdat de cursus door enkele inwoners in het Eexterveens was vertaald.
Maar reeds ver voordat het ‘Huus van de Taol’ werd opgericht heeft Geert Kocks al een “Woordenboek van de Drentse dialecten” samengesteld.
Ook een aantal Eexterveners hebben hieraan hun medewerking verleend.
In “Zinnig”, het Drentse Tiedschrift, 2e jaorgang nummer 6, onder het hoofdstuk “Wild”, wordt nog een Eexterveens voorbeeld uit dat woordenboek aangehaald.
Ik wil deze column eindigen met een citaat van het Huus van de Taol.
Citaat: “We krijgen regelmatig de vraag wat nu het beste Drents of het mooiste Drents of het echte Drents is. Het is een kwestie van smaak en daarover kan gewist worden. Tja, en het beste of het echte Drents? Het Drents van Ruinen is niet beter dan dat van Eexterveen” einde citaat.
Waar een klein dorp groot in kan zijn. Jan Venema.

Verschijningsdata Eexterveense Courant

De Eexterveense Courant verschijnt op de volgende data (wijzigingen voorbehouden) 11 maart, 25 maart, 8 april, 22 april, 6 mei,
20 mei, 10 juni, 24 juni en de laatste voor de zomervakantie op 8 juli. 

Afvalkalender Aa en Hunze

Voor de data van het ophalen van het afval kunt u de afvalwijzer raadplegen. 

Glas kunt u inleveren in de glasbak aan de Zandvoorterweg. Graag IN de glasbak deponeren en niet op de bak of ernaast. Het plaatsen van glas en ander materiaal naast de glasbak levert gevaar op, voor uzelf maar ook voor anderen, denk hierbij aan kinderen die langs lopen of dieren. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Uw kleding en batterijen kunt u ook in Eexterveen inleveren. Op de parkeerplaats, ingang aan de Zandvoorterweg, staan kledingcontainers. De opbrengst van de kleding komt ten goede aan de Kameleon.
In de school kunt u tijdens schooltijden de volgende zaken inleveren: batterijen, plastic doppen, leeg schrijfgerij.