Header

De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda


De agenda is vernieuwd en volledig te zien op de website via deze link. Mis niks van de activiteiten en kijk regelmatig in de agenda. Ook alle korfbalwedstrijden staan hierin vermeld. De agenda wordt regelmatig vernieuwd.  

Wilt u ook uw activiteiten vermeld hebben in de agenda? Stuur dan een e-mail naar ec@eexterveen.com. 

Tot 17 december 2018 Aanmelden glasvezel
12 december 2018      VIB Bijeenkomst kerststukje maken
13 december 2018      Koffie ochtend Naoberhulp
13 december 2018      Jaarvergadering IJsvereniging
14 december 2018      Dorpsborrel
20 december 2018      Koffie ochtend en Digitaal Spreekuur Naoberhulp
4 januari 2019             SPES Nieuwjaarsduik
8 januari 2019             Reanimatie en AED
14 januari 2019           Vandaag komt de EC weer uit

Bericht van de redactie

In deze Eexterveense Courant veel informatie over o.a. allerlei zaken op en rond Eexterveen, nieuws van de Kameleon, de VIB's gaan kerststukken maken en op 14 december is alweer de laatste Dorpsborrel van dit jaar.  

Copy voor de EC kan per e-mail worden gestuurd naar het mailadres ec@eexterveen.com. Copy moet binnen zijn voor 18.00 uur op de verschijningsdatum (zie aan het einde van deze courant). De volgende EC weer in het nieuwe jaar en wel op 14 januari 2019

De redactie wenst iedereen fijne feestdagen en alle goeds voor 2019!

Glasvezel Nu of Nooit

78 mensen/gezinnen in Eexterveen hebben zich inmiddels aangemeld voor glasvezel en dat is een kleine 41% van alle inwoners. Voor het hele gebied zit de aanmelding op dit moment op 31%.
De voortgang van deze percentages zijn te volgen op deze link en af te lezen op de thermometer voor ons dorpscentrum.

De mensen die zich nog niet hebben aangemeld hebben afgelopen week een brief in huis gekregen met het verzoek om hier over na te denken. We vragen middels deze laatste oproep in de EC nogmaals de aandacht voor uw aanmelding.

Heeft u behoefte aan persoonlijk advies, dan kunt u terecht bij één van de lokale verkopers, bijvoorbeeld EP uit Gieten of DVC uit Annen.
Verder zijn er nog een groot aantal inloopbijeenkomsten voor een overzicht hiervan kunt u kijken op deze link 

Glasvezel is voor het hele gebied van grote waarde. Een slechte en trage verbinding is niet meer van deze tijd. We hebben glasvezel nodig om de leefbaarheid in de toekomst te behouden!

Meldt u aan voor 17 december en doe mee.

Namens Dorpsbelangen Eexterveen en buurtambassadeurs,
Jan Roelof Vos, Karel van Klaveren, Erik Stoffers, Martijn van Klaveren, Jos Meertens, Egbert Hoving, Marleen Hoving, Bertus Botterblom, Irma de Boer, Rik Klok, Roald Schippers, Gert-Jan Jonker, Marcel Weggemans en Hilko Bruins

Dorpsfeest 2019

Het dorpsfeest wordt gehouden op 22 en 23 juni (vanaf 17 juni straatversiering)
De optocht van de versierde wagens is op 22 en 23 juni 2019.
Opgave en mogelijk thema wordt nog bekendgemaakt, ideeën zijn ook welkom
Verzoek aan de Buurten: wij willen graag een buurt aanspreek punt (een persoon man of vrouw of allebei). Graag doorgeven aan volgende mail adres karmann@kpnmail.nl
Ook jullie ideeën kunt u sturen naar karmann@kpnmail.nl

Allerlei zaken op en rond Eexterveen

Jaarwisseling 2018/2019
Het jaar is bijna weer voorbij. Op oudejaarsavond nodigen wij alle inwoners uit na 24.00 uur tot ca 2.00 uur in het dorpscentrum om het glas met elkaar te heffen en elkaar nieuwjaar te wensen. De kosten zijn voor eigen rekening of er moet een sponsor zijn.

Mededeling over Eexterveensche Bos
Voor de tweede keer is de jonge aanplant weer gemaaid. Jammer maar nu is er samen met de gemeente een plan gemaakt en dat ziet er als volgt uit. Vanaf de waterpoel (nu nog klein maar wordt 5 keer zo groot) worden tot aan de Kruisweg verschillende fruitbomen geplant. Tevens wordt er een bloemenstrook aangeplant met meerjarig mengsel. Wilt u hier meer van weten neem dan contact op met Martijn van Klaveren.

Crossmotoren over wandelpaden kan echt niet !
De gemaaide wandelpaden zijn aangelegd en in onderhoud bij Dorpsbelangen en deze paden zijn bedoeld om te wandelen. Er zijn een aantal berichten (meldingen) binnen gekomen dat er Crossmotoren over deze paden rijden en diepe sporen achter laten. Het zou heel mooi zijn als de berijders van deze motoren ook de sporen weer gaan dichten

Oud en Nieuw 2018-2019
Dorpsbelangen is van voornemens om voor de kinderen die de basisschool bezoeken een evenement te organiseren op 31 december achter het Dorpscentrum. Ook ouderen zijn welkom. Wie nog mooie ideeën heeft kan zich melden bij Roald Schippers tel 0654713419.

De Schooltuin
De schooltuin zal binnenkort ook aangelegd moeten worden en er komt een Kas (wie heeft er nog een kas staan en wil deze wel ter beschikking stellen?) Tevens zoeken wij begeleiders die vrijwillig de schoolkinderen willen begeleiden bij de aanleg en het inzaaien van de groenten. Aanmelden bij vereniging Dorpsbelangen Jan.vos@wxs.nl
De teller staat nu op 3 aanmeldingen we zoeken een groepje van 6 a 7 personen voor de begeleiding.

Bladbakken
Dorpsbelangen heeft bladkooien beschikbaar gesteld als u een bak in uw buurt wilt hebben dan kunt u zich melden bij een van de bestuursleden (Martijn van Klaveren voor coördinatie tel 0598 468652)

Sponsoring bankjes en fruitbomen
Dorpsbelangen is bezig met het herinrichten van het evenemententerrein achter het dorpscentrum. Inmiddels is er door vrijwilligers heel veel werk verzet. Het terrein is voorzien van drainage, bomen gekapt, lantaarnpalen geplaatst en gras ingezaaid. In het voorjaar zullen er fruitbomen en bankjes geplaatst worden. Wilt u een bankje sponseren a € 50.00 per stuk dan stellen wij dat zeer op prijs . Op het betreffende bankje komt een plaatje met uw naam en datum. Fruitbomen kunnen ook gesponsord worden a € 35.00 per stuk. Deze bomen kunnen dienen als geboorte of herinneringsboom. Aan de boom komt een koperen plaatje met tekst te hangen. Onder de fruitbomen wordt bloemenmengsel ingezaaid. Ook komt er ruimte voor een schooltuin waar leerlingen van de Kameleon onder begeleiding groente kunnen verbouwen en verkopen Wij hopen in de toekomst veel gebruik te kunnen maken van dit fraai ingerichte evenemententerrein.

Dorpskerstboom

Zaterdag 8 december is er een dorpskerstboom geplaatst tegenover het Dorpscentrum. Een grote boom van ca
8 meter. Deze boom is geschonken door een inwoner van ons dorp. De lampjes branden. Inwoners die nog versiering hebben mogen deze aanbrengen in de boom. Het kunnen eigen gemaakte kerstballen zijn of herinneringskaarten.

Oud papier en oud ijzer
Wij willen alle vrijwilligers die het afgelopen jaar geholpen hebben enorm bedanken voor hun inzet.

Data oud papier/oud ijzer 2019
Oud papier
Zaterdag 2 februari, zaterdag 30 maart, zaterdag 8 juni, zaterdag 31 augustus, zaterdag 19 oktober en zaterdag 14 december.
Oud ijzer
Zaterdag 18 mei en zaterdag 9 november.

Gymnastiek
Op vrijdag 14 december a.s. is er GEEN gym en free-running. De laatste vrijdag voor de kerstvakantie, vrijdag 21 december a.s., is er WEL gym en free-running.
In het nieuwe jaar beginnen de gymnastieklessen weer op vrijdag 11 januari.

Korfbal
15 december 2018

Burgemeester Lambershal in Annen:

Spes (E) C1 – Stadskanaal ’74 C1
Vertrek 10.00 uur, aanvang wedstrijd 10.45 uur

Bewegingshuis Eexterveen:

Spes (E) D1 – Korwi D1
Aanwezig 10.30 uur, aanvang wedstrijd 11.00 uur

Spes (E) E1 – ROG E1
Aanwezig 9.30 uur, aanvang wedstrijd 10.00 uur

16 december 2018
Spes (E) 1 – Moedig Voorwaarts 1 
Burgemeester Lambershal
Vertrek 9.30 uur, aanvang wedstrijd 10.00 uur

13 januari 2019
Spes (E) 1 – Forward 1
Burgemeester Lambershal
Vertrek 10.40 uur, aanvang wedstrijd 11.10 uur

IJsvereniging Eexterveen

Onze jaarvergadering zal worden gehouden op donderdag 13 december 2018
In het Dorpscentrum. Aanvang 20.00 uur

Agenda:

1. Opening door de Voorzitter
2. Ingekomen stukken
3. Mededelingen
4. Notulen jaarvergadering 2017
5. Jaarverslag 2018
6. Verslag penningmeester 2017
7. Verslag kascommissie 2017
8. Bestuur aangelegenheden
9. Rondvraag
10. Sluiting
 ieders aanwezigheid wordt op prijs gesteld 

't Klein Genoegen

Openingstijden Dorpscentrum en ’t Klein Genoegen

Maandag en Dinsdag    Gesloten

Woensdag   15:00 – 22:00
Donderdag   12:00 – 22:00
Vrijdag         12:00 – 22:00 
Zaterdag      12:00 – 22:00 
Zondag        12:00 – 22:00 

Wij zijn gesloten van 24 t/m 30 december.

(wanneer u klikt op het logo bij dit artikel, dan komt u automatisch op de website uit)

Dorpsborrel

Wij nodigen u van harte uit voor de dorpsborrel in het Dorpscentrum op vrijdag 14 december a.s. van 17.30 uur tot 19.00 uur. Wie wil kan vanaf 18.30 uur aanschuiven voor een gezamenlijke dorpsmaaltijd. De kosten voor deze avond zijn €7,50 voor een volwassene en €5,00 voor kinderen (excl. drankjes)
Aanmelden kan via het volgende nummer: 06 28832794 of 0598 769060

Kameleon Nieuws


- Op 19 december vieren de leerlingen van de Kameleon het kerstfeest. Van half zes tot half zeven wordt er een heus kerstdiner geserveerd in iedere (combinatie) groep, van zeven uur tot acht uur is er daarna een optreden van alle groepen in het Bewegingshuis.
- De kerstvakantie is van maandag 24 december tot en met vrijdag 4 januari.
- Schoolfruit. Van 12 november tot en met 19 april nemen de leerlingen van de Kameleon deel aan het project EU-schoolfruit. Drie keer per week (woensdag t/m vrijdag) ontvangen de leerlingen in de ochtendpauze een stuk fruit of groente. Daarnaast worden er in de groepen lessen gegeven over gezonde voeding.
- De kledingcontainers op de parkeerplaats aan de Zandvoorterweg worden op 30 december afgesloten. Vanaf 2 januari is het weer mogelijk om kleding te doneren.
- We sparen ook voor goede doelen: plastic doppen van bijv. melkpakken en plastic flesjes, oud schrijfgerei en batterijen. Dit kunt u inleveren in het portaal van de school.
- Van Sinterklaas hebben we een nieuwe Kameleonvlag gekregen. Het was Piet opgevallen dat de oude vlag behoorlijk versleten was.

VIB Eexterveen

Woensdag 12 december 2018 is onze volgende bijeenkomst. Deze avond gaan we in het dorpscentrum Kerststukken maken.
Meenemen een scherpmesje en een kniptang. Wij hopen dat jullie allen aanwezig kunnen zijn.
Kosten van deze avond € 17.50
Deze avond begint om 19.45 uur in het Dorpscentrum.
Het bestuur

Beste Eexterveeners,

Vanuit Dorpsbelangen Eexterveen ben ik een kleine 4 jaar geleden begonnen aan het “regelen” van glasvezel. Gesterkt met de uitkomsten van het dorpsbelevingsonderzoek (met de vraag: Zou u gebruik maken van een glasvezelverbinding, als deze aangelegd wordt binnen Eexterveen? Hierop antwoordde destijds 85% met ja) ben ik deze uitdaging aangegaan.

Na een periode van vergaderen/overleggen en noem maar op is het eindelijk zover. We kunnen ons aanmelden voor glasvezel. De aanmeldingen vanuit Eexterveen hebben ondertussen de 40% doorbroken, hier ben ik trots op.
Dit percentage is nog niet genoeg het hele gebied dient op 45% uit te komen en dat is zeker haalbaar.
In merk dat veel mensen worstelen met de vraag doe ik het nou wel of doe ik het niet?
Ik denk maar zo, als buren, familie en vrienden negatief oordelen over glasvezel, dan zullen ze net als u hoogstwaarschijnlijk worstelen met diezelfde vraag.
Mijn advies is laat u niet laten leiden door negatief sentiment. Ik heb gekozen voor glasvezel, u ook?
Mis deze unieke kans niet en meld u aan voor 17 december

Met vriendelijke groet,
Kernambassadeur Eexterveen
Hilko Bruins

Verschijningsdata Eexterveense Courant

De Eexterveense Courant verschijnt op de volgende data (wijzigingen voorbehouden), 14 januari, 28 januari, 11 februari, 25 februari, 11 maart,
25 maart, 8 april, 22 april, 6 mei, 20 mei, 10 juni, 24 juni en de laatste voor de zomervakantie op 8 juli. 

Jan’s praotie.

Strunen.
Loop ik kortgeleden door Coevorden word ik aangesproken door een mevrouw. Jij bent toch Jan? Ik herken je van vroeger toen ik vaak in de vakanties op Eexterveen logeerde. Ik moest toch wel even kijken wie zij was, maar langzamerhand herkende ik haar. Ze zei dat ze gelijk gezien had dat ik het was. Zij vond mij altijd zo’n knappe jongen. Ik was nog niet veel veranderd zei ze. We speelden vroeger wel met elkaar en toen we wat ouder werden ook wel betoogde ze. Ja dat eerste wist ik ook nog wel, maar ik zei dat mijn korte geheugen mij wel eens in de steek liet en vroeg haar wat we later dan deden. Ze wilde het niet overdoen. Ze vertelde dat ze zelden naar RTV Drenthe keek, maar heel toevallig een keer wel. “Toeval bestaat niet”, maar net op die dag werd “Strunen in Eexterveen” uitgezonden. 

Harm Diekstra nam 2 mannen mee op pad.Die ene herkende ik nog wel van vroeger zei ze, maar Karel…..nee die naam kwam toen niet voor op Eexterveen. Nu was het zo dat je vroeger op Eexterveen ook niet alle voornamen wist. De meeste mensen werden met hun bij- of scheldnaam genoemd. (Kan ik nog wel een column of twee over schrijven).
Dat de kapschuur van Gezienus Broeksma er niet op kwam vond ze jammer. Daar hebben wij toch goeie herinneringen aan Jan. Ik zei nogmaals dat mijn geheugen mij wel eens in de steek liet. (en zeker nu) Nee in de kapschuur van Michiel Eggens was ze nog nooit geweest. Het was op die avond op de tv bos, allemaal bos zei ze. Bos in Eexterveen. Dat was er vroeger toch niet Jan? Ja alleen Jan Hoven Bos maar dat was een persoon.
Ze had nog gebeld met RTV Drenthe of het geen vergissing was, maar nee het was echt Eexterveen. Ik vertelde haar dat het wel mee viel, dat er maar weinig bos was; het was een vertekend beeld  Maar ook, dat dat bos goed gebruikt werd. Ik vertelde haar dat er een ommetje door heen loopt. Dat ze op Eexterveen ommetjes hebben gemaakt en dat vrijwilligers met eigen handen paden in het bos hebben gekapt. Vroeger werd er altijd ook al veel voor en door het dorp gedaan zei ze. Dat herinner ik me nog wel.
Waar een klein dorp groot in kan zijn.

Jan Venema.

Afvalkalender Aa en Hunze

Hieronder vindt u de ophaaldata van het afval voor de komende weken.
De afvalkalender wordt door de redactie via mijnafvalwijzer.nl in de EC gezet. Helaas staat 2019 nog niet in de afvalwijzer. 

Glas kunt u inleveren in de glasbak aan de Zandvoorterweg. Graag IN de glasbak deponeren en niet op de bak of ernaast. Het plaatsen van glas en ander materiaal naast de glasbak levert gevaar op, voor uzelf maar ook voor anderen, denk hierbij aan kinderen die langs lopen of dieren. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Uw kleding en batterijen kunt u ook in Eexterveen inleveren. Op de parkeerplaats, ingang aan de Zandvoorterweg, staan kledingcontainers. De opbrengst van de kleding komt ten goede aan de Kameleon.
In de school kunt u tijdens schooltijden de volgende zaken inleveren: batterijen, plastic doppen, leeg schrijfgerij.