Header

De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Glasvezel gaat van start !

Ja, beste dorpsgenoten jullie lezen het goed in deze extra EC.

Graag neem we jullie even mee terug in de tijd.
Een kleine 2 jaar geleden hebben we ons als Dorpsbelangen aangesloten bij het initiatief van Eco-Oostermoer verbindt. We hebben in deze tijd een inventarisatie gehouden waaruit bleek dat ruim 70% van de bevolking van Eexterveen belangstelling had voor glasvezel. Het dorpsbelevingsonderzoek laat eenzelfde beeld zien.

Het initiatief van Eco-Oostermoer gaat geen uitrol doen in ons gebied. Dit is ook de reden geweest dat we ons voor de zomervakantie hebben aangesloten bij het DGC (Drents Glasvezel Collectief). Dit hebben we gedaan met de omliggende dorpen.

Deze extra EC hebben we uitgebracht omdat de mediacampagne komende week start.

Jullie krijgen één dezer dagen een brief van DGC/Glasvezel Buitenaf in de brievenbus geadresseerd aan ‘De bewoners van....’. Gooi deze niet weg, want Glasvezel Buitenaf is de partij waarmee het Drents Glasvezel Collectief afspraken heeft gemaakt over de aanleg van een glasvezelnetwerk.

In de brief wordt aangegeven, waar en wanneer in de komende weken de informatiebijeenkomsten worden gehouden, waarin de informatie over de abonnementen en providers wordt gegeven.
Ook in Eexterveen gaan we met buurtambassadeurs werken die de meeste vragen die jullie hebben kunnen beantwoorden, of zorgen dat jullie de antwoorden krijgen.

Het worden spannende weken. Echt weken, want de campagne loopt tot 17 december van dit jaar. Het is erop of eronder, want op 17 december moet gemiddeld 45% van alle adressen een abonnement hebben genomen, om de aanleg te laten doorgaan.

Tot zover voor dit moment. Binnenkort dus meer nieuws via Glasvezel Buitenaf.

Namens Dorpsbelangen Eexterveen en buurtambassadeurs
Jan Roelof Vos
Karel van Klaveren
Erik Stoffers
Martijn van Klaveren
Jos Meertens
Egbert Hoving
Marleen Hoving
Bertus Botterblom
Irma de Boer
Rik Klok
Roald Schippers
Gertjan Jonker
Marcel Weggemans
Hilko Bruins