Header

De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda

25 april 2018             Inloopuur Digitale Hulp 15-16 uur Dorpscentrum
25 april 2018              Bijeenkomst VIB's Limburgse Evacuées
2 mei 2018                 Inloopuur Digitale Hulp
4 mei 2018                 Inloopuur Naoberschap
9 mei 2018                 Inloopuur Digitale Hulp
10 mei 2018               Hemelvaarttoertocht DKS
11 mei 2018                Dorpsborrel
12 mei 2018                Bloemenactie SPES
12 mei 2018                Hemmeltied RTV Drenthe
Voor de volledige agenda klikt u hier
(wilt u ook uw activiteiten vermeld hebben in de agenda? Stuur dan een e-mail naar ec@eexterveen.com. 

Bericht van de redactie

In deze Eexterveense Courant o.a  een bijdrage van de gemeente voor het project Jullie idee, samen uitvoeren, RTV Drenthe komt naar het Dorpscentrum, en een verslag van de Koningsspelen op de Kameleon. Let op, de volgende EC komt uit op 14 mei ! Dit ivm de meivakantie.  

Sport- en spelweek 2018

De datum die u kunt noteren (onder voorbehoud) is 15 juli t/m 21 juli 2018
Nadere informatie volgt.

Bedrag ontvangen via "Jullie idee, samen uitvoeren"

Zoals u in een eerder bericht heeft kunnen lezen, heeft de Vereniging Dorpsbelangen zich aangemeld bij de gemeente Aa en Hunze voor het project "Jullie idee, samen uitvoeren".
‘Jullie idee, samen uitvoeren’ is een project waar inwoners gestimuleerd worden zich in te zetten voor een prettige leefomgeving. Ideeën die een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een mooie en leefbare omgeving komen in aanmerking voor financiële ondersteuning. Samen met OBS De Kameleon en Stichting Dorpscentrum is een idee ontwikkeld voor het veld achter het dorpscentrum.  Via deze link leest u wat het idee precies inhoudt. 

Door de gemeente Aa en Hunze zijn 5 initiatieven uitgekozen, deze initiatieven krijgen een financiële bijdrage van de gemeente, Ook het initiatief vanuit Eexterveen heeft een bijdrage van de gemeente gekregen en wel € 8.000 voor Dorpsmoestuin “Oes Tuune”  bestemd voor de bomen, bloemen en moestuin.

Wij willen de gemeente bedanken dat zij ons project met het winnen van deze prijs ondersteunen.

(foto  via website RTV Drenthe / Van Oost Media)

Korfbal

Zaterdag 12 mei 2018, geen wedstrijden

Zondag 13 mei 2018 in Eexterveen
Spes (E) 1 - Korwi 3
Aanwezig 10.00 uur, aanvang wedstrijd 10.30 uur
Scheidsrechter: Bert Vos

Bloemenactie
Zaterdag 12 mei is de jaarlijkse bloemenactie en komen we weer bij u langs de deur. Tip: Zondag 13 mei is het Moederdag!

Kangoeroemiddag donderdag 17 mei

Donderdag 17 mei wordt van 14.30-16.30 uur een sportieve middag aangeboden voor kinderen van groep 2 t/m 4 met als afsluiting een heerlijke pannenkoek.
Heeft u uw zoon of dochter hiervoor nog niet aangemeld? Dit kan nog tot donderdag 10 mei door een mail te sturen naar secretariaat@svspes.nl.

Familiedag met BBQ zondag 27 mei

Via deze link de uitnodiging voor de familiedag.

Inventarisatie tennis in Eexterveen

In de vorige EC heeft een digitale vragenlijst gestaan om te inventariseren of de tennisbaan in Eexterveen behouden kan blijven. Wij willen graag uw mening horen. Dit geldt ook voor tennissers, die momenteel elders tennis beoefenen. De vragenlijst kan tot 1 mei ingevuld worden.

Stichting Dorpscentrum Eexterveen

Zaterdag 12 mei: ‘Hemmeltied’ van RTV Drenthe

Op zaterdag 12 mei van 10.00 tot 12.00 uur komt het radioprogramma ‘Hemmeltied’ van RTV Drenthe naar ons Dorpscentrum. Het programma wordt gevuld met interviews met dorpsbewoners, een spel tussen verenigingen en live-muziek. U kunt thuis voor de radio het programma volgen, maar het is uiteraard veel leuker om er bij te zijn. U bent van harte welkom om te ervaren hoe het radioprogramma wordt gemaakt!
Consumpties zijn voor eigen rekening.

Vrijwilligers voor ruilbibliotheek

De oproep voor vrijwilligers voor de ruilbibliotheek heeft succes gehad. Vijf personen gaan een start maken. Het liefst hebben we nog wat extra helpende handen. Heeft u zich niet aangemeld en wel belangstelling om te helpen? Het kost u slechts een uurtje per maand. Meld u aan bij Rolina (46 78 04) of via stichtingdorpshuis@eexterveen.com. En heeft u boeken die u wilt doneren? Dat kan, meld u dan via het genoemde mailadres!

Vrolijk cadeau van ‘De Hasselbraam’

Vorige week ontving het Dorpscentrum een mooi cadeau van de kinderen van ‘De Hasselbraam’. Een kist met heel veel handjes erop en fleurige bloemen erin! We vinden hem helemaal fantastisch! Bedankt kinderen en leiding!

VIB Eexterveen

Woensdag 25 April is onze volgende bijeenkomst. Deze avond komt Goff Miedema vertellen over Limburgse evacuees onder andere in Eexterveen.
Belangstellenden zijn op deze avond ook van harte welkom.
Deze avond begint om 19.45 uur in het Dorpscentrum

(meer informatie over deze avond vindt u in de EC nummer 20 uit 2017. Deze kunt u lezen via deze link)

Het Bestuur.
p.s. kijk ook eens op www.eexterveen.com/vibs/

BBQ VIB's

Woensdag 16 mei hebben we een BBQ avond in de schuur bij de Fam Sloots aan de Dorpsstraat. Aanvang 18.30 uur
Graag opgeven in verband met de inkoop.
Opgave bij Marga –Willie of Hillie. (telefoon nummer staat achter op de kaart)

Het Bestuur.

NIeuws van
't Klein Genoegen

Openingstijden Dorpscentrum en ’t Klein Genoegen

 

Maandag     Gesloten
Dinsdag       Gesloten
Woensdag   14:00 – 22:00
Donderdag   12:00 – 22:00
Vrijdag         12:00 – 22:00 Let op, Koningsdag 27 april 2018 gesloten !
Zaterdag      12:00 – 22:00
Zondag Gesloten (vanaf mei geopend van 12:00 – 22:00)
Op maandag en dinsdag zijn we wel geopend voor geplande activiteiten en verenigingen

Dorpsborrel:

Wij nodigen u van harte uit voor de dorpsborrel in het Dorpscentrum op vrijdag 11 mei van 17.30 uur tot 19.00 uur. Wie wil kan vanaf 18.30 uur aanschuiven voor een gezamenlijke dorpsmaaltijd. De kosten voor deze avond zijn €7,50 voor een volwassene en €5,00 voor kinderen (excl. drankjes)
Aanmelden kan via het volgende nummer: 06 28832794 of 0598 769060

Kameleon Nieuws

KONINGSSPELEN
Afgelopen vrijdag 20 april zijn de Koningsspelen op obs de Kameleon gevierd. Omdat onze Koning nog niet echt jarig was, is er gezongen voor juf Gerda van groep 1 en 2 die wel op deze dag jarig was.
Na de felicitaties deden alle leerlingen mee aan de liedjes met bewegingen en de ochtendgymnastiek.
De leerlingen werden daarna in de klas gezond getrakteerd op fruit behorend bij het Koningsontbijt.
Om 12.00 uur stond een heerlijke lunch klaar. Iedereen liet het zich heerlijk smaken.
Om 12.30 uur was het gezellig druk op de vrijmarkt op het schoolplein. De ouderraad was ook uitgenodigd deel te nemen. Zij hadden koffie/ thee/ limonade en heerlijk gebak.
Al met al een geslaagd en gezellig feest, waarbij de leerlingen goede zaken deden.

Meivakantie

De meivakantie vindt dit jaar plaats van vrijdag 27 april 2018 t/m vrijdag 11 mei 2018.

Gevonden
Op het plein bij het bewegingshuis is een sleutel gevonden. Is de sleutel van u? U kunt deze tijdens schooltijden afhalen in school.

Data Naoberschap Eexterveen

2 mei 2018 Inloop uur Dorpscentrum voor Digitale hulp 15-16 uur

4 mei 2018 Inloop uur Naoberschap Eexterveen 16-17 uur

9 mei 2018 Inloop uur Dorpscentrum voor Digitale hulp 15-16 uur

11 mei 2018 Geen Inloop uur Naoberschap Eexterveen i.v.m. Hemelvaartsweekend

16 mei 2018 Inloop uur Dorpscentrum voor Digitale hulp 15-16 uur

18 mei 2018 Inloop uur Naoberschap Eexterveen 16-17 uur

23 mei 2018 Inloop uur Dorpscentrum voor Digitale hulp 15-16 uur

25 mei 2018 Inloop uur Naoberschap Eexterveen 16-17 uur

30 mei 2018 Inloop uur Dorpscentrum voor Digitale hulp 15-16 uur

Afvalkalender Aa en Hunze

Hieronder vindt u de ophaaldata van het afval voor de komende weken. 

De afvalkalender wordt door de redactie via mijnafvalwijzer.nl in de EC gezet. Uw kleding en batterijen kunt u ook in Eexterveen inleveren. Op de parkeerplaats, ingang aan de Zandvoorterweg, staan kledingcontainers. De opbrengst van de kleding komt ten goede aan de Kameleon. In de school kunt u tijdens schooltijden uw lege batterijen inleveren. 

Verschijningsdata Eexterveensche Courant

In 2018 verschijnt de Eexterveense Courant op:
 14 mei 2018, 28 mei 2018, 11 juni 2018, 25 juni 2018,
9 juli 2018 = laatste voor zomervakantie
Zomervakantie basisschool van 21 juli tot 2 september 2018)