Header

De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda

14 maart 2018                Jaarvergadering Dorpsbelangen
16 maart 2018                Inloopuur Naoberschap Eexterveen 16-17 uur
17 maart 2018                Officiële opening Dorpscentrum
21 maart 2018                Bijeenkomst VIB doe-avond
Voor de volledige agenda klikt u hier
(wilt u ook uw activiteiten vermeld hebben in de agenda? Stuur dan een e-mail naar ec@eexterveen.com. 

Bericht van de redactie

In deze Eexterveense Courant o.a  nieuws over Naoberschap in Eexterveen, diverse nieuwe activiteiten van SPES (yoga, body-mind-power training, tijgertraining en oproep voor volleybal).  Nieuws over pasen, ons partnerdorp Gellersen en nog veel meer. De volgende Eexterveense Courant verschijnt op 26 maart 2017.

Jaarvergadering Vereniging van Dorpsbelangen Eexterveen

Deze wordt gehouden op 14 maart 2018 aanvang 20.00 uur in het Dorpscentrum. De agenda is als volgt:

1 Welkom
2 Vaststellen agenda
3 Notulen jaarvergadering maart 2017
4 Jaarverslag 2017
5 Mededelingen en ingekomen stukken
Glasvezel: standpunt Dorpsbelangen verwoord door Erik Stoffers en Hilko Bruins
Bezoek Duitse partner dorp Gellersen
6 Verslag kascommissie
7 Verslag en toelichting penningmeester
8 Verkiezing kascommissie
9 Bestuursverkiezing
10 Naober hulp project
Annelies Appelhof en haar team gaan hierover vertellen
11 Evenementen en actie 2017
12 Doelstellingen 2018
13 Sport- en spelweek
14 Rondvraag
15 Afsluiting

Pasen 2018

Paasvuur
Locatie: Op het land van Harm Jakob Speelman aan de Kruisweg, omgeving boorlocatie.
Brengen :
Vrijdag 29 maart vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur
Aanwezig van het bestuur: 2 personen.
Zaterdag 31 maart van af 10.00 uur tot 16.00 uur.
Aanwezig van het bestuur: 2 personen
Opbouw met een verrijker: deze is aanwezig vrijdag en zaterdag.

Let op alleen snoeihout geen stobben of ander zaken als kasten

Zondag 1 april 2018
Om 20.00 uur zal de paasbult worden aangestoken door de oudste leerlingen van de basisschool, groep 7 en 8. Voor fakkels wordt gezorgd.

Maandag 2 april 2018
Noten schieten van af 10.30 uur in het Dorpscentrum.
Catering: Martijn en Wietske Klok.
De regels voor het noten schieten vindt u via deze link

Partner Dorp Gellersen
Zaterdag 7 april komt er een delegatie uit het Duitse Gellersen (uit de omgeving van Hameln).
Wij gaan onze gasten uit Gellersen ontvangen in het dorpscentrum en laten hun kennis maken met Eexterveen.
In de volgende editie zullen wij een kort programma publiceren.

Sport- en spelweek 2018
De datum die u kunt noteren (onder voorbehoud) is 15 juli t/m 21 juli 2018
Nadere informatie volgt.

NL Doet 2018
Wij bedanken de vrijwilligers die mee hebben geholpen tijdens de NL doe dag. Zij hebben er voor gezorgd dat er veel zwerfafval is opgeruimd in en rond Eexterveen. Totaal zijn er ongeveer 12 zakken verzameld. Ook is er in en rond het dorpscentrum veel werk verzet
Hiervoor allen bedankt.

Afsluiting Menweg t/m 23 maart 2018

De Menweg is afgesloten tot 23 maart 2018. Langs de rijbaan van de Menweg worden betonnen grasstenen aangebracht. Deze grasstenen geven extra versteviging aan de berm en zorgen er tevens voor dat het uitwijkende verkeer niet direct in de berm terecht komt. De verkeersveiligheid wordt hiermee vergroot.
De uitvoering geeft enige overlast. Ten behoeve van de uitvoering wordt de rijbaan voor het doorgaande verkeer afgesloten. De woningen aan de Menweg blijven in principe goed bereikbaar. 
Het doorgaande verkeer wordt met borden omgeleid via Eexterveenschekanaal, Bareveld en De Hilte v.v.
Vragen
Heeft u nog vragen over deze afsluiting? Neemt u dan gerust contact op met ondergetekende van de afdeling Ruimte. U kunt mij bereiken via telefoonnummer (0592) – 26 78 69. Met vriendelijke groet, Theo Kroeze

Stichting Dorpscentrum Eexterveen

Opening Dorpscentrum Eexterveen en ’t Klein Genoegen

Uitnodiging Officiële Opening
zaterdag 17 maart 2018 van 14.00 tot 16.00 uur

In augustus 2017 hebben we als dorp het dorpscentrum aangekocht. Tussen toen en nu is er door veel vrijwilligers geklust; meer dan 3.000 uur. Er zijn toiletten gerenoveerd, er zijn meters elektradraad getrokken, er is gezaagd, geschuurd en geschilderd.

We zijn nog niet klaar, maar ver genoeg om ons bruisende dorpscentrum te openen. En onze nieuwe uitbaters openen hun eetcafé ’t Klein Genoegen.

Wij nodigen u van harte uit om op zaterdag 17 maart 2018 met ons het dorpscentrum officieel te openen

Dat doen wij van 14.00 tot 16.00 uur. Van 14.00 uur tot 14.30 uur serveren we een kopje koffie of thee. Om 14.30 opent onze voorzitter de feestelijke bijeenkomst en geeft dan het woord aan enkele sprekers. Rond 15.00 uur zijn we klaar met de openingsact en is het tijd voor een hapje en drankje. Er is dan ook de mogelijkheid om het dorpscentrum van onder naar boven te bekijken. Om 16.00 uur is het officiële programma afgelopen en zijn consumpties voor eigen rekening.

Tot ziens op 17 maart!

Met vriendelijke groet,                                                                                                               

Namens het Dagelijks Bestuur en werkgroep Stichting Dorpscentrum Eexterveen en de uitbaters van ’t Klein Genoegen,

Roelof Meinders, Marga Speelman, Gina Hoving, Janny van Asselt, Jan Roelof Vos en Rolina Esschendal

Jan Otto Meertens, Karel van Klaveren, Martijn en Wietske Klok

NLdoet! 2018

Bedankt vrijwilligers voor alle klussen die jullie hebben verricht, zoals het schoonmaken van alle goten, het schoonmaken van het invalidentoilet en het installeren van de boekenkasten!

Korfbal
Zaterdag 17 maart 2018
Spes (E) C1 - Zunobri C1   Burgemeester Lambershal in Annen
Vertrek: 13.45 uur, aanvang wedstrijd 14.30 uur
Vervoer: fam. Wildeboer, fam. Kruims, fam. Hoiting
Scheidsrechter: Harjo Hoiting

Volleybal
Wie doet met ons mee?? Elke maandagavond van 20:00 tot 21:00 volleyballen we met een leuk clubje dames en heren..... Ons groepje bestaat uit 10 spelers, daarom zoeken we er eigenlijk nog een paar spelers bij. Het maakt ons niet uit of je beginner of professional bent, als je maar leuk mee doet. Kom gerust een keer kijken of het iets voor je is.....
De volleyballers

Yoga in Eexterveen
Vanaf begin februari wordt er op donderdagavond yogales aangeboden door sportvereniging SPES in het Bewegingshuis.
Wilt u een proefles meedoen? Kom gerust eens langs.De les begint om 18.45 uur en duurt tot 19.45 uur.
Er zijn yogamatten aanwezig. Graag een deken/badhanddoek en warme sokken met antislip meenemen.
Ook mannen zijn van harte welkom!

Clinic weerbaarheid
Op dinsdag 13 maart a.s. worden er clinics weerbaarheid (diverse leeftijdsgroepen) aangeboden in het Bewegingshuis in Eexterveen. Voor meer informatie qua tijden e.d., zie hieronder

Nieuwe stoelen voor het Bewegingshuis

Het is al weer even geleden, maar medio december werden 120 nieuwe stoelen in het bewegingshuis geleverd. De stoelen zijn meteen in gebruik genomen door basisschool de Kameleon voor de Kerstvoorstelling. De aanschaf van de stoelen is mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Oranjefonds en de TVM foundation.
De oude stoelen hebben een goede bestemming gekregen.

NL Doet op zaterdagochtend 10 maart
Afgelopen zaterdag zijn er weer verschillende klussen uitgevoerd in en rondom het bewegingshuis en BSO gebouw / Spes kantine.
Een opsomming: Bewegingshuis: er is nieuwe val-bescherming aangebracht op de ijzeren palen in de gymzaal; een nieuwe lamp in het invalidentoilet; alle plafonnieres zijn eraf gehaald en schoongemaakt; alle geiserruimtes zijn schoongemaakt; de geveltekening onder de overkapping is ontdaan van groene aanslag en spinrag, voor de veiligheid zijn er rvs staven op het hoge dak aangebracht indien de ladder daar nodig is, er is een reparatie aan een buitendeur verricht.
Bij de BSO/kantine zijn de dakplatanen gesnoeid. De beplating aan schoolpleinzijde is ontdaan van groene aanslag. Rondom beide gebouwen en het amfitheater is blad geveegd en onkruid weggehaald.
Heel hartelijk dank voor alle vrijwillige inzet!

Bestuur stichting Kardeel: Janke Klok, Harjo Hoiting, Evelien Ziengs, Jan Willem Klinkhamer, Annette Enter en Hennie de Jonge

VIB Eexterveen

Woensdag 21 Maart is onze volgende bijeenkomst. Deze avond is een doe avond onder leiding van Gina Hoving.
Wij gaan een armband maken het heet Yubinuki. Het belooft een creatieve avond te worden.
De kosten voor deze avond zijn € 7.50 voor deze bijzondere armband. Deze avond begint om 19.30 uur in het Dorpscentrum (in het achterhuus).
Het Bestuur.

Kijk ook eens op deze link

Noaberschap in Eexterveen

In november/december 2016 zijn de dorpsbewoners in Eexterveen benaderd met een vragenlijst over Naoberschap in Eexterveen. De Vereniging Dorpsbelangen heeft ons gevraagd om een start te maken en met dit bericht willen we laten weten hoe het er op dit moment voor staat.
Iedereen kent wel een moment waarop het fijn of handig is om in de buurt iets aan iemand te kunnen vragen of om iets voor een ander te kunnen doen:

aandacht voor elkaar zonder wederkerigheid!

Met deze zin als uitgangspunt willen we kijken waar in Eexterveen de vraag en het aanbod is en zo een netwerk zichtbaar maken waar een ieder (die daar behoefte aan heeft) gebruik kan maken van het Eexterveensche Naoberschap. Want een goede buur is fijn maar in een lintdorp als Eexterveen kan het gebeuren dat die goede buur soms ietsje verderop woont!
Uiteraard verandert er niets voor bewoners die het naoberschap in hun directe omgeving al prima voor elkaar hebben, wat er is willen we behouden! We proberen een aanvulling te maken voor bewoners die wensen hebben met een vraag en/of aanbod. Als er daarbij gebruik gemaakt kan worden van de bestaande naoberschap dan nemen we dat mee in het netwerk.
Op dit moment zijn we bezig met het verwerken van de vragenlijsten om te zien waarmee het eerst een start gemaakt kan worden.
Omdat wij het Naoberschap in Eexterveen ook zichtbaar willen maken starten we binnenkort met een wekelijks inloopmoment in het dorpshuis. Elke vrijdag vanaf 9 maart a.s. zal er van 16.00-17.00 uur iemand van ons in het dorpshuis aanwezig zijn voor het beantwoorden van vragen. Ook komt er in het dorpshuis een brievenbus te hangen waar berichten voor ons achtergelaten kunnen worden. Graag een naam en telefoonnummer vermelden zodat we contact op kunnen nemen!
Omdat eind 2016 de vragenlijsten anoniem zijn ingevuld weten we niet wie wel of geen invulling wil geven aan deze vorm van Naoberschap. Daarom gaan wij de dorpsbewoners actief benaderen om een invulling aan ons netwerk te kunnen geven. Bent u nog niet benaderd maar wilt u wel een bijdrage leveren, kom dan vanaf vrijdag 9 maart a.s. langs in het dorpshuis, wij komen graag met de bewoners in gesprek! Als de dag en het tijdstip niet schikt laat dan een berichtje voor ons achter in de brievenbus, dan zoeken wij contact op een beter passend moment.
Ook als u geen bijdrage wilt geven aan het Naoberschapsnetwerk horen wij dat graag, wij zullen u dan niet meer benaderen met onze vragen.
Annelies Appelhof (06-41704542)
Marian Kors
Willeke Roos

Verkiezingsnieuws

Voorzitter Jacco Fluks van VVD Aa en Hunze treedt af
Jacco Fluks, voorzitter van VVD Aa en Hunze, legt zijn functie in Mei van dit jaar neer. Dit maakt hij afgelopen vrijdag bekend tijdens de campagneborrel van de VVD in Rolde.
Lijsttrekker van de VVD Aa en Hunze, Bas Luinge: “We gaan Jacco missen als voorzitter. Hij heeft de kar getrokken toen het nodig was en ervoor gezorgd dat er een mooie en evenwichtige kandidatenlijst is gekomen met plaats voor verjonging.”
Fluks is in november 2017 gekozen als nieuwe voorzitter van het lokale netwerk VVD Noord-Drenthe. Deze functie is niet te combineren met het voorzitterschap van de afdeling in Aa en Hunze. “Ik ben aangebleven als voorzitter van Aa en Hunze om de kandidaatstellingsprocedure tot het eind door te zien en heb zelf de uiteindelijke lijst met 15 kandidaten op 5 februari ingeleverd tijdens de dag van de kandidaatstelling. Onze campagne ben ik in september, tijdens de Roldermarkt, begonnen en zal de kandidaten bijstaan tot 21 Maart, waarbij ik hoop dat onze inzet bijdraagt aan een positieve uitslag voor de VVD” vertelde hij in zijn toespraak.
In 2016 besloot de landelijke VVD om haar partij te veranderen naar een netwerk-partij, waarbij de oude afdelingen de samenwerking opzochten om een groter netwerk te vormen. Door Aa en Hunze werd de samenwerking gezocht met Tynaarlo, waarbij later Noordenveld zich aansloot en ontstond VVD Noord-Drenthe. Om deze fusie mogelijk te maken moest er voor elke gemeente een nieuw bestuur worden gevormd. Fluks werd verkozen als voorzitter. Nieuwe bestuursleden bleken moeilijk te vinden en dus heeft Fluks de gehele kandidaatstellingsprocedure zelf georganiseerd als zowel voorzitter en secretaris. Ook de campagne nam hij voor zijn rekening, waarbij hij later werd bijgestaan door Rick Meijer. Voor de kandidaatstellingscommissie kon hij rekenen op steun van enkele oudgedienden.
In mei zullen de leden een nieuwe voorzitter kiezen, tot die tijd blijft Fluks aan als voorzitter, want zo zegt hij zelf: “Ik treedt niet af voordat de nieuwe voorzitter is gekozen, maar ook daarna ben ik niet weg. Ondanks dat ik straks actief voorzitter van VVD Noord-Drenthe ben, blijf ik inwoner van Aa en Hunze en natuurlijk lid van de VVD Aa en Hunze.”

Afvalkalender Aa en Hunze

Hieronder vindt u de ophaaldata van het afval voor de komende weken. 

De afvalkalender wordt door de redactie via mijnafvalwijzer.nl in de EC gezet. Uw kleding en batterijen kunt u ook in Eexterveen inleveren. Op de parkeerplaats, ingang aan de Zandvoorterweg, staan kledingcontainers. De opbrengst van de kleding komt ten goede aan de Kameleon. In de school kunt u tijdens schooltijden uw lege batterijen inleveren. 

Verschijningsdata Eexterveensche Courant

In 2018 verschijnt de Eexterveense Courant op:
26 maart 2018, 9 april 2018, 23 april 2018, 14 mei 2018, 28 mei 2018,
11 juni 2018, 25 juni 2018, 9 juli 2018 = laatste voor zomervakantie
Zomervakantie basisschool van 21 juli tot 2 september 2018)