Header

De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda

9 februari 2018                         Jaarvergadering SPES
14 februari 2018                       Jaarvergadering Stichting Dorpscentrum
16 februari 2018                       Wandeling VIB Reiscommissie
21 februari 2018                       Lijsttrekkersdebat Aa en Hunze Dorpscentr.
21 februari 2018                       Bijeenkomst VIB fysiotherapeut Jan Veen
Voor de volledige agenda klikt u hier

Bericht van de redactie

In deze Eexterveense Courant weer veel nieuwtjes. Het afscheid van de beheerders van het Dorpscentrum, de eerste dorpsborrel van de nieuwe uitbaters van het Dorpscentrum, en de data van diverse jaarvergaderingen. En, altijd al in een film willen spelen? In deze Eexterveense Courant leest u hoe u auditie kunt doen voor een film. Dat en meer in deze editie.

Wilt u ook uw jaarprogramma gepubliceerd zien in de Eexterveense Courant? U kunt deze per e-mail opsturen naar ec@eexterveen.com. 

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen verwelkomen de nieuwe uitbaters van het Dorpscentrum. Wij wensen jullie heel veel geluk en dat het een succes mag worden. 

Gemeentelijke verkiezingen 21 maart 2018

Vereniging van Dorpsbelangen organiseert een “Lijsttrekkers debat” met alle politieke partijen.
Deze avond wordt gehouden op 21 februari 2018 in het Dorpscentrum te Eexterveen. Inloop om 19.00 uur aanvang debat om 19.30 uur
Deze avond zal geleid worden door Michael Wieze.
Tevens worden alle verenigingen van Dorpsbelangen of Dorpsraden uit de gemeente Aa en Hunze hierbij uitgenodigd. Natuurlijk zijn ook alle belangstellenden uiteraard ook welkom.

Dorpsbelangen en veiligheid:

Wij hebben de Gemeente Aa en Hunze gevaagd om maatregelen te nemen tegen de gevaarlijke verkeerssituatie langs de Zandvoorterweg. Door de langdurige regenval zijn de bermen doordrenkt en daardoor zijn er vele diepe gaten ontstaan. Hierdoor kunnen personenauto’s met veel gemak in de slip komen en dan zijn de gevolgen niet te overzien. Een medewerker van de gemeente heeft toegezegd passende maatregelen te nemen. 

Jaarvergadering Vereniging van Dorpsbelangen Eexterveen.

Deze wordt gehouden op 14 maart 2018, aanvang 20.00 uur. De agenda volgt in de volgende EC.

Respect voor de dieren in het bos

In het Eexterveense Bos verblijven diverse dieren zoals reeën, hazen, konijnen en diverse soorten vogels. Wij vragen een ieder die wandelt in het bos om de borden met Rustgebied het gehele jaar te respecteren.

Jullie idee, samen uitvoeren

Dorpsbelangen heeft zich aangemeld bij de gemeente voor het project ‘’Jullie idee, samen uitvoeren".  Wij hebben, samen met OBS De Kameleon en Stichting Dorpscentrum, een idee ontwikkeld voor op het veldje achter het Dorpscentrum. Wij hopen hiermee een  prijs te winnen om het plan uit te voeren. Klik op deze link en bekijk het project

Dorpsborrel

Agenda 2018

9 februari      Dorpscentrum     17.30 uur tot 19.00 uur
9 maart          Dorpscentrum     17.30 uur tot 19.00 uur
13 april         Dorpscentrum     17.30 uur tot 19.00 uur
11 mei          Dorpscentrum      17.30 uur tot 19.00 uur
8 juni            Dorpscentrum      17.30 uur tot 19.00 uur

Wie wil kan vanaf 18.30 uur aanschuiven voor een gezamenlijke dorpsmaaltijd.
Wijzigingen voorbehouden

Enquête sportbehoefte
Wij danken de inwoners van Eexterveen e.o. voor het invullen van de digitale vragenlijst. Met de uitkomsten probeert SPES het sport- en beweegaanbod in Eexterveen e.o. zo goed mogelijk bij uw wensen te laten aansluiten.
Wij willen graag in contact komen met degene die via de enquête heeft laten weten SPES te willen helpen bij het opzetten van een hardloopgroep. Een reactie graag via de mail naar secretariaat@svspes.nl.

Jaarvergadering SPES

Onderstaand de agenda voor de jaarvergadering van SPES.

Agenda Algemene Ledenvergadering SPES

Het bestuur van SV SPES nodigt leden, donateurs en ouders van jeugdleden uit voor de jaarvergadering 2018. Deze vergadering wordt gehouden op vrijdag 9 februari 2018 in de SPES-kantine, aanvang 20.00 uur.

De agenda voor de ALV 2018 ziet er als volgt uit.

1. Opening en voorstel tot vaststellen van de agenda
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken m.b.t. deze ALV
4. Vaststellen verslag ALV van 10 februari 2017
5. Contributiewijziging
6. Jaarverslag
7. Verslag van de kascommissie
8. Benoeming kascommissie
9. Financiën
10. Begroting 2018
11. Doelstellingen 2018
12. Jubilarissen
13. W.v.t.t.k.
14. Rondvraag
15. Sluiting

De financiële stukken liggen ter inzage bij de penningmeester.

Namens het bestuur van SV SPES
Tineke Lanting, secretaris
secretariaat@svspes.nl

Korfbal

Zaterdag 10 februari 2018
Hoogkerk/Nanka Diamond Tools C3 - Spes (E) C1
Sportpark Hoogkerk Verbetering 50, 9744DZ Groningen
Vertrek 8.50 uur, aanvang wedstrijd 10.00 uur
Vervoer: fam. Wildeboer, fam. Kruims, fam. Esschendal

Zondag 11 februari 2018
Spes (E) 1 - Wees Kwiek 1 Burg. Lambershal Annen
Vertrek 10.30 uur, aanvang wedstrijd 11.00 uur
Scheidsrechter: Bert Vos

Zaterdag 17 februari 2018
Ritola E1 - Spes (E) E1 Sporthal de Zwet De Klencke 32, 9472RN Zuidlaren
Vertrek 10.15 uur, aanvang wedstrijd 11.00 uur
Vervoer: Fam. Jos Meertens, Fam. Kuipers
ROG E1 - Spes (E) E2 Sporthal Beijum Amkemaheerd 293, 9736BV Groningen
Vertrek 8.50 uur, aanvang wedstrijd 10.00 uur
Vervoer: Fam. Esschendal, Fam. Habets
Daan en Ruben gaan mee

Zondag 18 februari 2018
Roreko 2 - Spes (E) 1 De Slenken H. Tillemaweg 63a, 7957 De Wijk
Vertrek 12.00 uur, aanvang wedstrijd 13.20 uur
Fam. Kuizinga rijdt voor jongere jeugd

SPES Kamp 2018

Wij zijn al weer druk bezig met het organiseren van het jaarlijkse SPES-kamp. Op dit moment kunnen wij jullie alleen nog maar de datum vertellen:

8, 9 en 10 juni voor de groepen 4 tot met 8
9 juni voor groep 3

Als je blijft logeren en je bent lid kost het € 32.50, blijf je logeren en ben je geen lid kost het € 45 (het maakt hierbij niet uit of je 1 of 2 nachten komt). Kom je alleen de zaterdag dan zijn de kosten voor leden € 12,50, niet leden € 15,-

Voor de meivakantie komen we langs met opgavebriefjes.
Tot gauw
Margaretha, Martina en Esther

VIB Reiscommissie

We hebben deze keer een mooie wandeling uitgezocht in de omgeving van Gasselte. We gaan op vrijdagmiddag 16 februari en starten om ca. 13.00 uur. 
Wil je mee, geef je dan op bij Aly of Tineke.

Uitnodiging Dorpsborrel 9 februari

Wij nodigen u van harte uit voor onze eerste dorpsborrel in het Dorpscentrum op vrijdag 9 februari van 17.30 uur tot 19.00 uur. Wie wil kan vanaf 18.30 uur aanschuiven voor een gezamenlijke dorpsmaaltijd. De kosten voor deze avond zijn €7,50 voor een volwassene en €5,00 voor kinderen (excl. drankjes)
Aanmelden kan via het volgende nummer: 06 28832794
Vriendelijke groet,
Martijn en Wietske

Kameleon Nieuws

Nieuw Hekwerk:
Binnenkort wordt er een hekwerk geplaatst als afscheiding voor het schoolplein en de parkeerplaats naast het Bewegingshuis. Op dit moment is dit open waardoor de leerlingen de parkeerplaats op kunnen. Door het plaatsen van een hekwerk realiseren we een veiliger schoolomgeving. Het hekwerk zal normaal gesproken gesloten, maar niet afgesloten zijn. Ook aan achter het eind van het schoolplein tussen de sportkantine en het bewegingshuis wordt eenzelfde hekwerk geplaatst. Ook deze doorgang zal in principe niet afgesloten worden.
Uitnodiging om kennis te maken:
Voor maandag 12 februari zijn de naaste buren van de Kameleon (Dorpsstraat vanaf het Koffielaantje tot aan de Zandvoorterweg/ Menweg) uitgenodigd voor een kennismakingsavond op de Kameleon. De buren hebben een uitnodiging met een aanmeldingsstrookje ontvangen. Er volgt een rondleiding door de school, er wordt informatie gegeven en er is tijd om vragen te stellen.
Duikelrek:
Voor de kerstdagen hebben de leerlingen van de Kameleon kerstkaarten getekend. Van die tekeningen zijn kerstkaarten gemaakt. Iedere leerling heeft geprobeerd 6 setjes met kerstkaarten te verkopen. Dat is heel goed gelukt. De kerstkaartenactie heeft afgerond € 800,00 opgebracht. Hiervoor wordt een duikelrek gekocht, omdat dit een wens is van vele leerlingen. Daarnaast zijn inmiddels vier lederen voetballen aangeschaft. Ook dit had de leerlingenraad als wens doorgegeven.
Kledingactie:
Veel mensen deponeren de kleding in de kledingcontainers die op de parkeerplaats aan de Zandvoorterweg in Eexterveen staan. De opbrengst komt volledig ten goede aan de schoolgaande kinderen van OBS De Kameleon. Wij willen u verzoeken om uw kleding in de speciale “bag to school” zakken te stoppen voor u deze in de container deponeert. Op deze manier is de kleding beter te onderscheiden van andere donerende organisaties. Deze speciale zakken kunt u verkrijgen via de school maar ook hangen er zakken onder het afdak bij de containers. Wanneer u uw kleding in uw eigen zakken heeft gedaan, willen wij u verzoeken deze zak in de speciale “bag to school” zak te doen.
Nog ter herinnering:
Wat mag er WEL in de zakken: Schone kleding (zowel baby kinder als volwassen), schoenen (per paar, aan elkaar genoopt of met tape), lakens, dekens, gordijnen, handdoeken, knuffelbeesten, handtassen riemen en ceintuurs.
Wat mag er NIET in de zakken: Vieze, natte, gescheurde of beschadigde kleding. Enkele schoenen, afgeknipt materiaal, lappen, matten, tapijten, kussens, dekbedden, snuisterijen, bedrijfskleding, speelgoed en matrassen. Zakken AUB dichtgeknoopt inleveren.
Alvast bedankt namens de schoolkinderen !

Stichting Dorpscentrum Eexterveen

Afscheid- en Welkomstbijeenkomst op woensdag 31 januari
Op woensdag 31 januari was het volle bak in het dorpscentrum. Na de officiële vergadering met het Algemeen Bestuur, kon ‘de rest van het dorp’ afscheid nemen van beheerdersechtpaar Joke en Martinus Wolting. Zij hebben met veel inzet gedurende 17 jaar en 1 maand ervoor gezorgd dat alle verenigingen, instanties en bewoners van een natje en een droogje zijn voorzien. Joke en Martinus ontvingen bloemen, dinercheques en geld van het stichtingsbestuur en de aangesloten verenigingen. Wethouder Henk Heijerman was namens de gemeente aanwezig en overhandigde Joke een bos bloemen voor haar goede zorgen.
Tijdens deze avond kon iedereen ook kennismaken met de nieuwe uitbaters: Martijn en Wietske Klok. Zij stelden zichzelf voor en presenteerden hun lunch- en dinerkaart.

Wie helpt ons tijdens NLDoet!
Met man en macht is er gewerkt om voor 1 februari de klussen in het eetcafé afgerond te hebben. En dat is gelukt! De grote klussen in het dorpshuisgedeelte worden later opgepakt. Daarnaast zijn er heel veel jaarlijkse klussen, zoals het schoonmaken van de dakgoten, de kelder opruimen en ga zo maar door. Op vrijdag 9 maart van 09.00 tot 12.30 uur gaan we die grote en kleine jaarlijkse karweitjes oppakken. Wilt u ons helpen? Meld u dan aan bij Rolina Esschendal of via stichtingdorpshuis@eexterveen.com.

Jaarvergadering op woensdag 14 februari
Uitnodiging voor de openbare jaarvergadering van het Algemeen Bestuur van Stichting Dorpscentrum Eexterveen op woensdag
14 februari, aanvang 20.00 uur in ’t Achterhoes.

Januari 2018

De maand waarin wij zijn gestopt als beheerders dorpshuis.
Wat ons erg goed heeft gedaan, is het feit dat we de afgelopen maand verschillende keren verrast zijn. Onder andere door:
Verschillende verenigingen, verschillende mensen bij de dorpsborrel en door onze kinderen Milou, Charon en Stefan.
De verrassingsafscheidsparty geweldig leuk. Waar familie, vrienden en inwoners van Eexterveen bij aanwezig waren. Super leuk maar ook moeilijk om niets te mogen doen
Ook werden wij door de commissie die de afscheidsreceptie heeft geregeld, verrast. Hier zijn veel mensen op af gekomen.
Martijn en Wietske hebben ons deze avond bijgestaan, bedankt hiervoor.
Daarbij natuurlijk ook de mensen die gewoon bij ons thuis kwamen, om ons te bedanken. Op wat voor manier dan ook (een hand, lieve woorden, een tegoedbon, bloemen, cadeaus en de vele kaarten) Iedereen hartelijk dank daarvoor.
We blijven gewoon in Eexterveen wonen, waar ieder natuurlijk gewoon van harte welkom is om eens een praatje, een bakkie, een drankje of iets dergelijks te doen.
Tot ziens!
Groeten, Martinus en Joke

Toneelvereniging T.O.G.

Uitvoering Toneelvereniging T.O.G.

Ook dit jaar staan wij weer voor je op de planken. Dit jaar niet in het bewegingshuis, maar in het dorpscentrum! 
Dit jaar zal het humoristische stuk (met een tikkeltje spanning) "'t kon hier wel spoken..." uitgevoerd. Geschreven door Henk Roede.

De uitvoering zal plaats vinden op woensdagmiddag 7 maart (matinee voor de ouderen van Eexterveen e.o.) en zaterdagavond 10 maart. Nadere informatie volgt.
Noteren in je agenda dus
Graag tot dan!

p.s. T.O.G. is ook te volgen via  deze link op Facebook 

Acteurs gezocht voor film

In september 2016 vond de feestelijke première van de film Kantelingen plaats in café ’t Keerpunt in Spijkerboor. Aan deze film deden 125 mensen mee uit de omgeving van Spijkerboor. De film werd op vele plaatsen vertoond. Er is ook een dvd uitgebracht.
Doel was om de verbinding binnen de dorpsgemeenschappen te bevorderen. Gezien de plezierige samenwerking van de deelnemers is dat gelukt. Er wordt nog steeds over nagepraat!
De stichting start nu met de uitvoering van een nieuw project. Weer een speelfilm, met de titel Tegenstellingen. Het scenario is gebaseerd op drie verhalen uit de verhalenwedstrijd die vorig jaar werd gehouden.
Opnieuw willen we veel mensen bij het filmen betrekken. Uit meer dorpen binnen onze gemeente. En dus zoeken we acteurs; mannen, vrouwen en kinderen.
Daarvoor houden we een auditie-avond op 1 maart in café ’t Keerpunt in Spijkerboor. Wanneer er meer aanmeldingen komen uit een dorp, dan kan de auditie eventueel in het dorpshuis ter plaatse worden gehouden.
De (hoofd)rollen staan, met een korte karakterbeschrijving, op de website www.dekantelingaaenhunze.nl.
Wat willen wij?
• Dat je woont in de gemeente Aa en Hunze.
• Dat je in de opnameperiode juni - december (in overleg) beschikbaar bent.
Wat moet jij willen?
• Een hoofdrol, een bijrol of een rol.
• Met plezier samenwerken.
• Een aantal uren in een (meestal) weekend acteren.
Wie zoeken wij?
• Durfals, leuke mensen, gekke mensen.
• En gewone mensen
• Enthousiaste mensen.
• Of leden van een toneelvereniging.
Als je niet als acteur wilt meewerken maar wel aan de organisatie van de film, ben je ook van harte welkom!

Aanmelden met een e-mail naar info@dekantelingaaenhunze.nl.
Je ontvangt daarna een uitnodiging voor de avond in ’t Keerpunt.
Nadrukkelijk wordt ook toneelverenigingen gevraagd zich aan te melden.

Meer informatie via deze link

GEVONDEN / GEZOCHT / VERLOREN

Gezocht: HiFi/Buizen versterker(s) van het merk QUAD , losse onderdelen of defect geen bezwaar. Reactie via 0683575816 ( Willem )

Afvalkalender Aa en Hunze

Hieronder vindt u de ophaaldata van het afval voor de komende weken. 

De afvalkalender wordt door de redactie via mijnafvalwijzer.nl in de EC gezet. Uw kleding en batterijen kunt u ook in Eexterveen inleveren. Op de parkeerplaats, ingang aan de Zandvoorterweg, staan kledingcontainers. De opbrengst van de kleding komt ten goede aan de Kameleon. In de school kunt u tijdens schooltijden uw lege batterijen inleveren. 

Verschijningsdata Eexterveensche Courant

In 2018 verschijnt de Eexterveense Courant op:
9 februari 2018, 12 maart 2018, 26 maart 2018, 9 april 2018,
23 april 2018, 14 mei 2018, 28 mei 2018, 11 juni 2018,
25 juni 2018, 9 juli 2018 = laatste voor zomervakantie
Zomervakantie basisschool van 21 juli tot 2 september 2018)