Header

De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda

14 december 2017                    Jaarvergadering IJsvereniging
20 december 2017                    Kerstvoorstelling OBS De Kameleon
20 december 2017                    Bijeenkomst VIB
27 december 2017                    Volleybaltoernooi SPES
6 januari 2018                           Nieuwjaarsreceptie SPES
8 januari 2018                           Eerste EC van 2018 komt uit
12 januari 2018                         Dorpsborrel
17 januari 2018                         Spelregelavond senioren SPES
9 februari 2018                         Jaarvergadering SPES
14 april 2018                             Gymnastiekuitvoering SPES
25 april 2018                             Presentatie Limburgse Evacuees
12 mei 2018                              Bloemenactie SPES

Bericht van de redactie

Dit is alweer de laatste Eexterveense Courant van 2017. In deze editie o.a. goed nieuws van Stichting Dorpscentrum, veel informatie van Spes en uiteraard informatie vanuit de vereniging Dorpsbelangen. Op 8 januari 2018 zal de volgende Eexterveense Courant verschijnen.  De redactie wenst iedereen fijne feestdagen en een goed 2018 !

Gemeentelijke Verkiezingen 2018
Volgend jaar in maart 2018 zal er door de vereniging van Dorpsbelangen samen met Stichting Dorpscentrum een Lijsttrekkers debat worden gehouden met alle politieke partijen. Tevens zullen alle verenigingen van Dorpsbelangen of Dorpsraden uit de gemeente Aa en Hunze hierbij worden uitgenodigd. Natuurlijk zijn alle belangstellenden uiteraard ook welkom.
Nadere informatie volgt

Wat valt ons op
De bewegwijzeringsborden en de borden als je Eexterveen binnen komt zijn erg vuil. Het zou mooi zijn als u, wanneer één van deze borden bij u voor de deur staat of in de directe omgeving, deze afneemt met een emmer water en ze schoonmaakt zodat de borden weer goed leesbaar zijn. Laat zien dat we een schoon volk zijn.

Wegvak Dorpsstraat van Koffielaantje tot Koffielaantje
Aan het wegvak is de afgelopen week gewerkt aan de bestrating. Wij vinden het fijn dat de gemeente hier werk van gemaakt heeft, na de door ons gemaakte bedenkingen over de uitvoering van de weg. Wij zullen het weggedeelte blijven monitoren. Inmiddels is de plasvorming enigszins verplaatst

Nieuwjaarswens
Wij zijn samen met de stichting Dorpscentrum voornemens om van 31 december -1 januari 2018 vanaf 24.00 uur tot 2.00 uur de deur open te zetten om als dorpsgenoten buren, vrienden en kennissen elkaar het nieuwe jaar in te luiden met veul heil en zegen. Nadere bekendmaking volgt met een circulaire door het dorp.

Dorpsbelangen en veiligheid
Dorpsbelangen trekker zal ook dit daar gladheid bestrijden op de volgende plaatsen:
Parkeerplaats school.
De weg van Koffielaantje naar de school.
Op verzoek het schoolplein.(eerst overleg)
Parkeerplaatsen rondom Dorpscentrum
Als er inwoners zijn die nog andere suggesties hebben laat het ons weten, of neem contact op met de strooicombinatie.
Het bestuur.

Dorpsborrel

Agenda 2018

12 januari     Dorpscentrum     17.30 uur tot 19.00 uur
9 februari      Dorpscentrum     17.30 uur tot 19.00 uur
9 maart          Dorpscentrum     17.30 uur tot 19.00 uur
13 april         Dorpscentrum     17.30 uur tot 19.00 uur
11 mei          Dorpscentrum      17.30 uur tot 19.00 uur
8 juni            Dorpscentrum      17.30 uur tot 19.00 uur

Wie wil kan vanaf 18.30 uur aanschuiven voor een gezamenlijke dorpsmaaltijd.
Wijzigingen voorbehouden

Snelheidsmetingen Menweg

Op de Menweg zijn snelheidsmetingen gedaan. Hieronder het resultaat van deze snelheidsmetingen.

Snelheidsmetingen Menweg (bibeko)

• Totaal aantal waarnemingen: 31893

• Waarnemingen > 30 km/uur: 26468 (opschonen van data)

• Gemiddelde snelheid: 56,4 km/uur

• V85: 69 km/uur (de snelheid die door 85% van het verkeer niet wordt overschreden)

• Snelheid >80km/uur: 1226 voertuigen (3,8%)

Conclusies:

• Zeker na opschoning (weggooien van alle metingen <30 km/uur) is er sprake van hoge V85 van 69 km/uur.

• De hoeveelheid erg grote overtredingen is hoog. Van de passerende voertuigen rijdt 3,8% harder dan 80 km/uur.

Snelheidsmetingen Menweg (bibeko), blind

• Totaal aantal waarnemingen: 23312

• Waarnemingen > 30 km/uur: 19090 (opschonen van data)

• Gemiddelde snelheid: 56 km/uur

• V85: 68 km/uur (de snelheid die door 85% van het verkeer niet wordt overschreden)

• Snelheid >80km/uur: 559 voertuigen (2,4%)

Kern met Pit

Dorpsbelangen doet mee met Kern met Pit. Er kan gestemd worden op diverse projecten waaronder die van Dorpsbelangen. De borden van het dorpsommetje worden door middel van het project gefinancierd. 

Wilt u ook uw stem uitbrengen op dit project? Dit kan van 10 december 2017 tot en met 10 januari 2018 via www.kernmetpit.nl.

Laatste Dorpsborrel

De allerlaatste dorpsborrel georganiseerd door Joke en Martinus Wolting is op 12 januari 2018. Dit is in het dorpshuis 't Achterhoes in Eexterveen vanaf 17.00 uur. Vanaf 18.30 uur kunt u aanschuiven voor een heerlijke maaltijd. Natuurlijk kun je ook alleen komen om een drankje te doen. Voor €7,50 per volwassene kunt u aanschuiven voor een maaltijd. Kinderen van de basisschool betalen slechts €5,00 voor dit buffet.
Opgave is verplicht! Dit kan bij Joke Wolting: 06-23095802 of 468311 (via Whatsapp mag ook).

Oud Papier en Oud IJzer
Wij willen alle vrijwilligers die het afgelopen jaar geholpen hebben enorm bedanken voor hun inzet.

Gymnastiek
Op vrijdag 15 december a.s. is er GEEN gym en free-running. De laatste vrijdag voor de kerstvakantie, vrijdag 22 december a.s., is er WEL gym en free-running.
In het nieuwe jaar begint juf Diana weer op vrijdag 12 januari. Dan start ook de peutergym om 14.15 uur.

Peutergym bij Spes!
Inmiddels kunnen we u laten weten dat we op vrijdag 12 januari 2018 gaan starten met Peutergym van 14.15 tot 14.45 uur bij juf Diana.
Peutergym is voor sporters in de dop van 2 tot 4 jaar. Vanaf 4 jaar kan er worden aangesloten bij de bestaande gymlessen!
Als u interesse heeft, horen we dat graag via secretariaat@svspes.nl.

Gymuitvoering op zaterdag 14 april 2018
Op zaterdag 14 april 2018 wordt er weer een gymnastiekuitvoering georganiseerd. Wij gaan ervan uit dat alle kinderen, die lid zijn van de gymnastiek, hier aan mee doen. In het nieuwe jaar gaat juf Diana een begin maken met het oefenen.
Om de gymuitvoering in goede banen te leiden dient er een werkgroep gevormd te worden. Wij zijn dan ook op zoek naar creatieve, sterke en handige personen, die bij de gymuitvoering en de generale (vrijdagmiddag 13 april 2018) aanwezig kunnen zijn om te helpen. Ook is er hulp nodig bij het opbouwen van het decor, bij het maken van de kleding etc. Je kunt je hiervoor aanmelden bij juf Diana of via een berichtje in de groepsapp.

Volleybaltoernooi
SPES organiseert dit jaar weer een volleybaltoernooi tussen Kerst en Oud & Nieuw en wel op woensdag 27 december a.s., aanvang 19.00 uur. Tijdens dit toernooi kunt u genieten van een lekker hapje en drankje. Hiervoor wordt een kleine bijdrage gevraagd van € 5,-- p.p. Dit bedrag kunt u voldoen op de avond zelf voorafgaand aan de wedstrijden.Het zal ongetwijfeld weer een gezellige en sportieve avond worden.Dit jaar kunt u zich hiervoor als team aanmelden, maar ook individueel. Een team bestaat uit zes spelers met ten minste twee dames! Heeft u er zin in? Meld u dan aan voor woensdag 20 december a.s. via gijs@svspes.nl.

Nieuwjaarsreceptie
Nieuwe bestuursleden, nieuwe ideeën!
Wij nodigen u graag uit om op zaterdag 6 januari 2018 onder het genot van een hapje en een drankje het afgelopen jaar te evalueren en alvast een vooruitblik te werpen op een sportief 2018.Vanaf 16.00 uur hopen wij u te mogen verwelkomen in de SPES-kantine.De nieuwjaarsreceptie duurt tot 18.00 uur en het 1e drankje is gratis. Tot dan!

Verloting
De trekking van de loterij is vrijdag 8 december jl. geweest. De winnaars staan hieronder vermeld. 
De meeste prijzen zijn intussen aan de winnaars overhandigd. De overige prijzen worden via de verkopers bij de winnaars bezorgd.

De 3 beste verkopers dit jaar waren Gert Meertens en Daan Esschendal (beide 11 boekjes) en Lars Kruims (7 boekjes). Gert, Daan en Lars hebben inmiddels een envelop met inhoud in ontvangst genomen. Iedereen bedankt voor hun inzet.

Korfbal

Zaterdag 16 december 2017
Spes (E) C1 - AVO C4 Burgemeester Lambershal Annen
Vertrek 16.15 uur, aanvang wedstrijd 17.00 uur
Scheidsrechter: Bernd Sloots
Vervoer: fam. Kuipers, fam. Lanting, fam. de Vrij

Spes (E) E1 - Ritola E1 Bewegingshuis Eexterveen
Aanwezig: 10.30 uur, aanvang wedstrijd 11.00 uur
Scheidsrechter: Rika Pepping

Spes (E) E2 - ROG E1 Bewegingshuis Eexterveen
Aanwezig: 9.30 uur, aanvang wedstrijd 10.00 uur
Scheidsrechter: Rika Pepping

Zondag 17 december 2017
Spes (E) 1- Roreko 2 Burgemeester Lambershal Annen
Vertrek: 11.40 uur, aanvang wedstrijd 12.10 uur
Scheidsrechter: Bert Vos

Zaterdag 23 december 2017
Zunobri E1 - Spes (E) E2 Quicksilver S, Sportlaan 1, 9801KZ Zuidhorn
Vertrek: 11.40 uur, aanvang wedstrijd 13.00 uur
Vervoer: fam. Eitens, fam van Klaveren
Daan en Ruben gaan mee

Spes (E) E1 - Sparta (Ze) E2 Bewegingshuis Eexterveen
Aanwezig: 9.30 uur, aanvang wedstrijd 10.00 uur
Scheidsrechter: Nalini van Klaveren

Zaterdag 6 januari 2018
Zunobri C1 - Spes (E) C1 Quicksilver S, Sportlaan 1, 9801KZ Zuidhorn
Vertrek 12.45 uur, aanvang wedstrijd 14.05 uur
Vervoer: fam. Esschendal, fam. Hoiting, fam Houwing

AVO E1 - Spes (E) E1 MFA Kloosterveste, Vesteplein 5, 9408ME Assen
Vertrek: 9.00 uur, aanvang wedstrijd 10.00 uur
Vervoer: fam. Jos Meertens, fam van Klaveren

WSS E1 - Spes (E) E2 Wenakker, Burg. Snaterlaan 44, 9665HR Oude Pekela
Vertrek 9.00 uur, aanvang wedstrijd 10.00 uur
Vervoer: fam. Gijs Meertens, fam. Habets
Gert en Luna gaan mee

Zondag 7 januari 2018
WSS 5 - Spes (E) 1 Wenakker, Burg. Snaterlaan 44, 9665HR Oude Pekela
Vertrek: 10.00 uur, aanvang wedstrijd 11.00 uur
Fam. Vd Wouw rijdt voor de jongere jeugd

Aankondiging IJsvereniging Eexterveen

Onze jaarvergadering zal worden gehouden op donderdag 14 december 2017
In het dorpshuis ’t Achterhoes. Aanvang 20.00 uur

Agenda:

1. Opening door de Voorzitter
2. Ingekomen stukken
3. Mededelingen
4. Notulen jaarvergadering 2016
5. Jaarverslag 2017
6. Verslag penningmeester 2016
7. Verslag kascommissie 2016
8. Bestuur aangelegenheden
9. Rondvraag
10. Sluiting

 ieders aanwezigheid wordt op prijs gesteld 

Historische Vereniging Eexterveen

Nog niet iedereen heeft het boek opgehaald. Willen degenen die dit betreft dat deze week doen. Bel even voor een afspraak dan kom je niet voor een dichte deur.

De boeken zijn af te halen tegen contante betaling bij Gina Hoving, Dorpsstraat 60. tel 468224.

VIB Eexterveen 

Woensdag 20 december gaat Margreet Joling vertellen over hun bedrijf met Alpaca’s. Deze avond begint om 19.45 uur in het Dorpscentrum.

Wij rekenen op aller opkomst.

Het Bestuur.

Stichting Dorpscentrum Eexterveen


Uitbater Dorpscentrum gevonden

Leuk nieuws! Per 1 februari 2018 hebben we een nieuwe uitbater voor ons dorpscentrum. Het jonge stel heeft 2 kinderen en gaat boven het centrum wonen. De man is kok en de vrouw is onderwijzer en beide zijn erg enthousiast om de uitdaging aan te gaan. Meer informatie volgt in januari.
Met de komst van de nieuwe uitbater, gaan we ook afscheid nemen van onze huidige beheerders. Zij hebben zich meer dan 15 jaar ingezet voor ons dorpshuis. Ook hierover volgt in januari meer informatie.

Vrijwilligers gevraagd
Heeft u al een kijkje genomen in het centrum? Er is sinds september al veel gebeurd: de voorste toiletten zijn betegeld en worden voorzien van nieuwe wc’s, wasbakken en spiegels. Er staan nieuwe tafels en stoelen in de huiskamer. Verder is er binnen een trap en buiten een noodtrap geïnstalleerd voor de jeugdsoos. Bijna al deze klussen voeren we zelf uit. Daarvoor hebben we vrijwilligers nodig. Als iedereen een handje helpt, dan hoeven we niet altijd een beroep te doen op dezelfde mensen.
Heeft u zich nog niet aangemeld? Geen probleem J Het kan nog steeds! Door een mail te sturen naar stichtingdorpshuis@eexterveen.com. Geef aan waarvoor en wanneer we u kunnen vragen.
Elk vrijwilligersuur geldt als cofinanciering en kunnen we noteren (à € 22,- per uur).

Nieuwjaarsborrel in het Dorpscentrum 
1 januari 2018 - van middernacht tot 02.00 uur
Stichting Dorpscentrum stelt, in samenwerking met Vereniging Dorpsbelangen en de beheerders, op 1 januari het Dorpscentrum open voor een nieuwjaarsborrel. Vanaf middernacht tot 02.00 uur bent u (en uw familie en vrienden) van harte welkom. Zo kunt u uw dorpsgenoten een fijn 2018 wensen. Let op: consumpties zijn voor eigen rekening!

OBS De Kameleon

Kerstvoorstelling

Woensdag 20 december 2017 zal er door de leerlingen van de school een kerstvoorstelling worden opgevoerd voor ouders, familieleden en andere belangstellenden. De voorstelling vindt plaats om 18.30 uur in het Bewegingshuis. Voorafgaand aan de voorstelling kunt u in het Kerstcafé tegen een geringe vergoeding oliebollen, snert, broodje knakworst, koffie thee en warme chocolademelk kopen.

Inleveren kleding

Het is nog steeds mogelijk om uw oude kleding in te leveren. De oude kleding kunt u deponeren in de containers. Deze staan op de parkeerplaats, ingang Zandvoorterweg. Vriendelijk verzoek om uw kleding in gesloten zakken aan te bieden en geen losse kleding of schoenen o.i.d. in de containers te deponeren. De opbrengst van de kleding komt volledig ten goede aan de leerlingen van de school.

Berichtjes

De familie Wolting wenst iedereen prettige Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.

------------------------------------------ 

Langs deze weg wensen Piet en Jantje Tuinema alle vrienden en bekenden prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2018.
Tellinghof 7
9461AV Gieten

Limburgse Evacuées in Eexterveen

In september werd Goff Miedema uit Hoogezand benaderd door Marga Speelman. Zij zocht contact met mij voor het verzorgen van een lezing bij de VIB’s (Vrouwen in Beweging) in Eexterveen. De lezing zou moeten gaan over mijn boek “Onze trein ging naar het noorden”. Dat boek heb ik in 2015 uitgeven en gaat over de evacuatie van Limburgers in 1945 naar Drenthe. In dat boek staat ook een verhaal van Sjra Vintcent die met zijn familie terecht kwam in Spijkerboor, Nieuw-Annerveen en Eexterveen.
De uitnodiging voor de lezing nam ik aan en we belegden een bijeenkomst aan Dorpstraat 13 om samen met inwoners en oud-inwoners te spreken over Limburgse evacués in Eexterveen.
Met het gezelschap op de foto bespraken we bij wie Limburgers in huis waren geweest. Dat leverde een lijstje op van 8 Limburgse families en 18 gastgezinnen uit Eexterveen. Onder hen ook twee Russische meisjes. De verkregen informatie werkte ik thuis uit zodat ik het later kon gaan verwerken in mijn presentatie die ik februari 2018 zou gaan verzorgen. De verkregen informatie was echter van dien aard dat ik besloot tot nader onderzoek. Heb al mijn Limburgse connecties aangeschreven om vooral meer zicht krijgen op het verhaal van de Russische meisjes. De reacties die ik daarop kreeg waren overweldigend en maakten het verhaal van de meisjes compleet. Dat heeft gemaakt dat ik heb besloten om te komen met een 3e druk van het boek “Onze trein ging naar noorden”. In de 3e druk zijn 10 extra pagina’s opgenomen en 8 daarvan gaan over de Limburgse evacués in Annerveenschekanaal, Spijkerboor, Nieuw-Annerveen en Eexterveen. Het verhaal over de Russische meisjes maakt daar uiteraard onderdeel van uit.

De presentatie zal plaats vinden in het Dorpscentrum van Eexterveen en is verplaatst van februari naar
25 april 2018, aanvang 19.45 uur. Na afloop van de presentatie kan ik aan hen die het boek vooraf hebben besteld overhandigen. Op die avond bestellen kan ook, maar die boeken worden daarna gedrukt en verzonden. Dan komen er wel verzendkosten overheen. Het boek met hard kaft telt 136 pagina’s A4 in full colour en kan worden aangeschaft voor € 25,- per stuk, dit is exclusief verzendkosten. Het boek kunt u bestellen door een bericht te sturen aan gofmie@gmail.com of naar Bachlaan 7, 9603 AZ in Hoogezand. De bestelling moet voor eind januari binnen zijn om de boeken op tijd te kunnen laten drukken.
Goff Miedema

Afvalkalender Aa en Hunze

Hieronder vindt u de ophaaldata van het afval voor de komende weken. 

De afvalkalender wordt door de redactie via mijnafvalwijzer.nl in de EC gezet. Uw kleding en batterijen kunt u ook in Eexterveen inleveren. Op de parkeerplaats, ingang aan de Zandvoorterweg, staan kledingcontainers. De opbrengst van de kleding komt ten goede aan de Kameleon. In de school kunt u tijdens schooltijden uw lege batterijen inleveren. 

Verschijningsdata Eexterveensche Courant

In 2018 verschijnt de Eexterveense Courant op:
8 januari 2018, 22 januari 2018, 5 februari 2018, 19 februari 2018,
12 maart 2018, 26 maart 2018, 9 april 2018, 23 april 2018,
14 mei 2018, 28 mei 2018, 11 juni 2018, 25 juni 2018,
9 juli 2018 = laatste voor zomervakantie
Zomervakantie basisschool van 21 juli tot 2 september 2018)