header
De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze
nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda

25 januari De EC verschijnt

De agenda is volledig te zien op de website via deze link. Mis niks van de activiteiten en kijk regelmatig in de agenda. De agenda wordt regelmatig vernieuwd.
Wilt u ook uw activiteiten vermeld hebben in de agenda? Stuur dan een e-mail naar ec@eexterveen.com.

Bericht van de redactie

De volgende EC verschijnt op 25 januari 2021. Copy voor de EC kan per e-mail worden gestuurd naar het mailadres ec@eexterveen.com. Copy moet binnen zijn voor 18.00 uur op de verschijningsdatum (zie in de kop van deze courant). De EC zal het eerste halfjaar, onder voorbehoud, verder verschijnen op: 8 februari, 1 maart, 15 maart, 29 maart,12 april, 26 april, 10 mei, 25 mei, 7 juni, 21 juni en 5 juli.


vereniging dorpsbelangen

Nieuws uit het dorp

Beste dorpsgenoten,
Het bestuur van de vereniging van Dorpsbelangen Eexterveen wenst u allen een voorspoedig maar vooral een gezond 2021. Helaas blijft Corona ons allemaal flink dwarszitten met als gevolg dat de sociale contacten onderling op een bijzonder laag pitje staan. Het is niet anders.
Maar blijf aan elkaar denken en geef om elkaar en steun elkaar.
Daarom kop dr veur.

Het is nu zo jammer dat dit in ons dorp gebeurd.
Door de vereniging van Dorpsbelangen zijn overal in het veld en in het bos bankjes geplaatst en ook borden die verwijzen naar het verleden dat wordt door velen op prijs gesteld. Maar helaas zijn er onder ons ook mensen die dat minder kunnen waarderen en die slaan deze borden dan ook kapot; ook de paaltjes waar wij onze wandelroutes mee aangeven staan sommige mensen in de weg en gaan deze verwijderen; jammer dat dit gebeurd maar waarom? Als er klachten over zijn laat het ons dan weten. Ook vogelnestkastjes worden niet op prijs gesteld door sommige personen en deze worden ook met regelmaat vernield.
Er zijn vrijwilligers die deze borden, nestkastjes en paaltjes plaatsen, afgezien dat het weer geld gaat kosten om het te herstellen, is het zo jammer dat wij in ons prachtig dorp deze zaken ook mee moeten maken.

borden
De bouw van de Bierstubbe achter het dorpscentrum
Door vrijwilligers van Dorpsbelangen is er een nieuwe onderkomen gebouwd ter vervanging van de bestaande paardenschuur dit bouwwerk is een afsluiting van het project “onze toen”. Het gebouw zal worden gebruikt voor evenementen op het evenemententerrein; tevens is het ook te gebruiken voor familiefeestjes door “‘t klein genoegen”.
bierstube
Kerstverlichting
In de laatste editie van de EC voor de kerstvakantie, had de redactie een kerstverlichting wedstrijd aangekondigd. De stemmen stroomden binnen en als winnaar is hier Dorpsstraat 33 uitgekomen. De prijs was een vleesbon, die is inmiddels uitgereikt, beschikbaar gesteld door vleesveebedrijf Koops. Onze dank hiervoor.
pep-definitief
logo Spinder
logo-spes
Online Algemene Ledenvergadering SPES – maandag 15 maart 2021
Vanwege corona is een fysieke Algemene Ledenvergadering vooralsnog niet mogelijk. Vandaar dat het bestuur heeft besloten om op maandag 15 maart a.s. een online Algemene Ledenvergadering te doen (start om 20.00 uur). Noteert u deze datum alvast in uw agenda. Nadere informatie hierover volgt in een volgende EC.

GEZOCHT nieuwe bestuursleden Sportvereniging SPES Eexterveen
Voor de komende Algemene Ledenvergadering zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden om ons te helpen bij het organiseren en uitwerken/meedenken van nieuwe/bestaande (sport)activiteiten.
Beschik je over een portie enthousiasme, weet je van aanpakken, hou je van organiseren en plannen en deins je niet terug voor commentaar stuur dan een berichtje naar secretariaat@svspes.nl
Ook voor meer informatie/inlichtingen kun je ons mailen. We horen het graag.

Oud paper/oud ijzer
Ook dit jaar staan de ophaaldagen voor oud papier weer vermeld op de afvalkalender van de Gemeente Aa & Hunze (zaterdag 13 februari 1e keer van het nieuwe jaar).
Het ophalen van oud papier wordt daarom niet meer in de EC vermeld.
Wanneer het oud papier wordt opgehaald, verzoeken wij u vriendelijk om het oud papier gebundeld voor 12.00 uur bij de straat te zetten. Alvast bedankt namens de helpers.
Het oud ijzer wordt dit jaar gehaald op zaterdag 8 mei en zaterdag 6 november. Deze data kunt u alvast noteren in uw agenda. T.z.t. volgt een herinnering in de EC.
De helpers voor het ophalen van oud papier/oud ijzer zijn inmiddels op de hoogte van de nieuwe data.

Reclame EC Ingrid administratie
weggemans advertentie

Huiskamer

Helaas is de Huiskamer alweer geruime tijd gesloten. Daarom willen we u graag via deze weg alle gezondheid en geluk wensen voor 2021. Alle deelnemers van de Huiskamer hebben een week voor de Kerstdagen een presentje ontvangen van Impuls, die zijn rondgebracht door de vrijwilligers.
Wij hopen dat we elkaar weer spoedig kunnen treffen om een kopje koffie te drinken en bij te praten in de Huiskamer!
Hartelijke groet van de vrijwilligers en Impuls.
huiskamer
advertentie alsema
advertentie Kok

Jan's proatie

Naamloos
Als gevolg van de lockdown,

Kerst is van ouds het feest van het licht, van de geboorte van Jezus in de stal van Bethlehem omdat Jozef en Maria daar waren om zich in te laten schrijven in de stad waar zij oorspronkelijk vandaan kwamen.
Tegenwoordig worden de Kerstdagen gebruikt om als familie en vrienden gezellig bij elkaar door te brengen met eten en drinken.
Oud en Nieuw ging vroeger in Eexterveen ook heel anders dan tegenwoordig. Sommigen gingen naar de kerk, men bakte oliebollen en de jongelui gingen slepen en carbid schieten.
De boeren gingen vroeg naar bed want de volgende morgen moest er gemolken worden en Nieuwjaarsdag was een zware dag. Je moest dan iedereen het naijaor ofwinnen; bij familie en de buurt langs en ’s middags en ’s avonds troeplopen.
De vrouwen bleven overdag thuis om de naijaorwensers te ontvangen.
Tegenwoordig is er om middernacht veel en groot vuurwerk, proost men met champagne en vliegt men elkaar om de hals en geeft drie smokken. Alleen dit jaar even niet.
Kerstdagen en Oud en Nieuw 2020 brachten we door in lockdown om zo weinig mogelijk contacten te hebben zodat je niet besmet raakt en geen anderen besmet. Maximaal 3 mensen extra in huis en geen kerstdiner bij Martijn en Wietske. Geen vuurwerk op Oudjaarsavond, alleen carbid overdag.
Heeft iemand, beste lezers, ooit zulke feestdagen meegemaakt? Nee, natuurlijk niet want het is voor het eerst sinds de Spaanse griep van 1918 dat er weer een wereldwijde epidemie heerst en de hele wereld zich hieraan moet aanpassen.
Het is geen prettige tijd voor u maar zeker ook niet voor een stukkiesschrijver. Er gebeurt immers weinig of niks en het mooiste is als je kunt schrijven over actuele gebeurtenissen.
De oplettende lezer heeft al gemerkt dat ik daarom wel eens terug grijp op vroeger. Geïnspireerd door het boek “Eexterveen, al 500 jaar in beweging”, ik schreef er de vorige keer over, maar ook omdat ik kan putten uit 2 boeken over de voormalige gemeente Anloo en het digitale Drents archief. Daarnaast beschik ik over een aantal geschiedenisboeken, de encyclopedie van Drenthe en het woordenboek van de Drentse Dialecten.
Maar ook, en niet onbelangrijk, mijn eigen privé archief. Ik schreef hier al eerder over.
Als ik wat lees waar Eexterveen in voorkomt bewaar ik dat meestal, want het kan altijd weer van pas komen, Krantenartikelen die ik lezenswaardig vind knip ik uit, en als ik wat hoor of als oudere mensen mij wat vertellen schrijf ik het op. In die verhalen zit soms enige nuance maar in essentie komt het wel op hetzelfde neer.
En zo is er een klein privé archief ontstaan en uit dat alles en mijn eigen belevenissen kan ik nog wel een paar columns vullen.
In de eerstvolgende twee zal het gaan over Eexterveen in het verre verleden van wel 100 jaar geleden; uit de tijd van de vorige pandemie dus.
Het zijn bijzondere verhalen; kijk er maar naar uit want ook dan blijkt maar weer:
Waar een klein dorp groot in kan zijn.
Tenslotte wens ik alle lezers veul zegen in ’t Naijaor.

Jan Venema.
advertentie Jubmo