header
De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze
nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda


8 september Spullen halen rommelmarkt
11 september Rommelmarkt
20 september De EC verschijnt

De agenda is volledig te zien op de website via deze link. Mis niks van de activiteiten en kijk regelmatig in de agenda. De agenda wordt regelmatig vernieuwd.
Wilt u ook uw activiteiten vermeld hebben in de agenda? Stuur dan een e-mail naar ec@eexterveen.com.

Bericht van de redactie

De volgende EC verschijnt op 20 september 2021. Copy voor de EC kan per e-mail worden gestuurd naar het mailadres ec@eexterveen.com. Copy moet binnen zijn voor 18.00 uur op de verschijningsdatum (zie in de kop van deze courant). De EC zal het tweede halfjaar, onder voorbehoud, verder verschijnen op: 4 oktober, 25 oktober, 8 november, 22 november, 6 december en 20 december.
starke
vereniging dorpsbelangen
Jaarvergadering
13 oktober 2021 (door corona omstandigheden steeds uitgesteld)
Aanvang 20.00 uur in het dorpscentrum.
Agenda volgt.

Nieuwgeborenen vereeuwigen
Door corona is er weinig contact geweest met maar wij willen de nieuw geboren Eexterveeners gaan vereeuwigen (geboortebordje) op het kastje naast de bierstube er staan al verschillende namen op de fruitbomen en op de bankjes maar wij hebben gekozen om alle namen te gaan plaatsen op het kastje naar het evenementen terrein.
Graag horen wij van u wanneer er een kind geboren is. Geef de geboortedatum en naam door aan Jan.vos@wxs.nl graag namen vanaf 2019.

Zwaluw Tillen
Ook hopen we binnenkort zwaluw tillen te plaatsen nabij het bos daaraan zijn ook vleermuiskasten opgenomen en een insecten hotel onder aan de mast is plaats voor kikkers salamanders en ringslangen.

Eendenkorven
Een paar weken geleden is de laatste hand gelegd aan het plaatsen van de eendenkorven in de poel van Eexterveen. De korven beschermen de eieren van de eend tijdens de broedperiode tegen bijvoorbeeld (natuurlijke) jagers en hevige weersomstandigheden. De korven zijn door middel van subsidie aangeschaft door Dorpsbelangen Eexterveen.

Onderhoud Eexterveensche Bos.
In het najaar willen we het Eexterveensche bos gaan dunnen onder deskundige leiding wij hopen dat er een groot aantal vrijwilligers mee willen werken. Als u hieraan mee wilt werken dan kunt u dit melden aan mailadres: info@eexterveen.nl

Contributie 2021
Beste bewoner(s),

Evenals vorig jaar is besloten dat in verband met de corona crisis is het onverstandig om de contributie door de leden van het bestuur op te laten halen. Hierover hebt u een brief ontvangen een aantal inwoners heeft dit nog niet voldaan en dat kan aan uw aandacht ontsnapt zijn.
Wij vragen u de contributie a € 7,00 over te maken op:
Bankrekeningnr. NL09 RABO 0316 2542 31 t.n.v. Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen onder vermelding “contributie 2021”.
Uw bankafschrift is het betalingsbewijs.
Bedankt voor uw begrip.

Indien u GEEN lid wilt zijn van de Vereniging van Dorpsbelangen Eexterveen wilt u dit dan kenbaar maken aan mailadres: info@eexterveen.nl

eendenkorf
advertentie alsema
spes dks
advertentie Kok

Koffiemorgen

Na een lange tijd is het weer mogelijk om bij elkaar te komen voor de koffiemorgens. We starten op 9 september. Vanaf half 10 staat de koffie klaar met wat lekkers .Marcel komt dan ook om eventuele problemen met telefoon of computer op te lossen. Hij is er daarna elke 14 dagen weer. Hebben jullie ideeën voor een leuke lezing of workshop laat het ons weten.
kleingenoegen2
Openingstijden Dorpscentrum en ’t Klein Genoegen
Maandag gesloten
Dinsdag gesloten
Woensdag 12:00 – 22:00
Donderdag 12:00 – 22:00
Vrijdag 12:00 – 22:00
Zaterdag 12:00 – 22:00
Zondag 12:00 – 22:00

Dorpsborrel
Aanstaande vrijdag 10 september vindt er weer een dorpsborrel plaats in ’t Klein Genoegen. Omdat de coronamaatregelen nog steeds van toepassing zijn hebben we alleen zitplaatsen, daarom is reserveren noodzakelijk.
Aanmelden kan t/m woensdag 8 september via het volgende nummer: 06 28832794 of 0598 769060. Vol = vol!

De volgende dorpsborrels zijn op:
  • Vrijdag 8 oktober
  • Vrijdag 12 november
  • Vrijdag 10 december
Lekker eten?
Door de corona zijn veel feesten en partijen opgeschoven, hierdoor raakt onze agenda al snel vol! Wil je gezellig bij ons komen eten? Kijk dan eerst even op onze website www.kleingenoegen.nl bij agenda of bel naar het volgende nummer: 0598 769060
logo-spes

Bootcamp

Nieuw: BOOTCAMP in Eexterveen
Op iedere donderdagavond worden lessen bootcamp aangeboden! Op het sportveld is inmiddels een groep van tien mensen actief, maar hoe meer zielen..hoe meer vreugd! We werken samen met Roald Lammerts, bootcamptrainer uit Annen. Op zijn website www.lammertslpt.nl vind je meer informatie over Roald. Wil jij ook eens kijken of jij op donderdagavond aan wilt sluiten? Direct aanmelden of vragen? Mail dan naar info@svspes.nl of neem contact op via 06-16777172.Past de donderdag niet maar lijkt het je wel erg leuk? Neem dan ook contact op, wellicht zijn er meer en kan er ook op een ander dagdeel gebootcampt worden!
advertentie Jubmo
vib nieuw logo

VIB

Hoera we beginnen weer maar deze keer op een middag.
Woensdag 15 September. Aanvang deze middag is 14.00 uur.
In het Dorpscentrum te Eexterveen.
Wij gaan een HIGH TEA houden.
Graag opgeven bij Willie Meertens mob nr. 0619422901

Onderstaande data alvast noteren:
20 oktober gaan we pompoenen uit hollen graag een plastic zak meenemen en een lepel aanvang 19.45 uur graag opgeven voor 11 september bij Willie Meertens.

Rommelmarkt

Op zaterdag 11 september 2021 van 9.00 uur tot 13.00 uur wordt wederom de rommelmarkt gehouden, ten bate van de clubkas van de Sportvereniging Spes en Wielervereniging DKS.
De rommelmarkt vindt plaats in en om de schuren van de fam. Sloots, Dorpsstraat 25.

Woensdag 8 september worden de spullen vanaf 18:00 uur opgehaald.

Grote spaanplaten wandmeubels, tafels en stoelen, tevens tuinmeubilair, koelkasten, diepvriezers, autobanden, matrassen en andere milieubelastende materialen kunnen naar het oordeel van de commissie worden geweigerd. Tevens worden vieze/ kapotte materialen ook geweigerd, het is ten slotte geen vuilstortplaats.

De besturen van beide verenigingen gaan er van uit, dat we met elkaar een mooie, schone en duurzame rommelmarkt neer kunnen zetten, met verkoopwaardige spullen.

Wij zoeken voor de woensdagavond 8 september, donderdagavond 9 september, vrijdagavond 10 september vrijwilligers die willen helpen bij het uitpakken, sorteren en inrichten van de rommelmarkt.

Tevens zoeken we voor de zaterdag vrijwilligers voor de verkoop van de spullen.
Wil je helpen, laat het dan even weten, je kunt je aanmelden bij Roelie Sloots 0598 853780 / e-mail: Roelie17257@gmail.com
weggemans advertentie
Reclame EC Ingrid administratie

Jan's proatie

Naamloos
Kerkhof.
Bent u wel eens op het kerkhof in Spijkerboor geweest?
Het is een bijzonder kerkhof en niet alleen omdat er heel veel Eexterveners zijn begraven. Maar over het bijzondere straks meer; eerst even de geschiedenis.
Vanaf haar ontstaan behoorde Eexterveen bij de kerk van Anloo en werden de inwoners daar gedoopt en begraven. Maar toen Eexterveen en ook Annerveen en Annerveenschekanaal werden ontgonnen en er meer inwoners kwamen wilden deze dorpen een eigen kerk.
Dat lukte en op 13 maart 1836 werd de kerk in Annerveenschekanaal ingewijd.
Ja, en als je een kerk hebt, wil je er ook graag een kerkhof bij natuurlijk. Maar er werd geen toestemming verleend om een kerkhof bij de kerk of in het dorp Annerveenschekanaal aan te leggen. Noodgedwongen vonden de begrafenissen nog steeds in Anloo plaats.
Maar in 1856 krijgen de Kerkvoogden van de Hervormde Gemeente Annerveen toestemming om een aangekocht perceel grond tussen Spijkerboor en Annerveenschekanaal in te richten als begraafplaats. Het is dus met recht een kerkhof.
Nadat de kerkelijke gemeente in 1985 weer is opgegaan in die van Anloo is de begraafplaats geprivatiseerd en eigendom geworden van de “Hervormde Stichting Begraafplaats Annerveen” met als doel deze in stand te houden en te beheren.
De eerste “tour de cimetière” door Drenthe (toer langs kerken en begraafplaatsen) ging langs de kerk van Anloo en……. het kerkhof op Spijkerboor. En dat was natuurlijk niet voor niks.
Maar wat maakt deze begraafplaats dan zo bijzonder. Om een aantal redenen.
Het is een beetje een stille, eenzame plek tussen 2 dorpen in een uitgestrekt veenkoloniaal landschap. Daar verwacht je niet zo snel een begraafplaats.
De ingang wordt gemarkeerd door een mooi hek. Helaas hebben de beide treurwilgen bij de ingang lang geleden het loodje moeten leggen. Maar er staat een nieuwe voor het hek.
Het eerste gedenkteken dat op de begraafplaats is geplaatst, ligt aan het hoofdpad en is de eerste steen in het laatste linker vak. Het is een liggende steen. Het opschrift luidt: “Aaltje Drenth, 1¼ jaar, d’eerstelinge op deze dodenakker, 1856, jong gestorven, vroeg bij God, deze steen gelegd door de Kerkvoogden der gemeente”. Aaltje is dus in 1856 als eerste op deze dodenakker begraven.
Verder is er een grote gemetselde graftombe van de familie Leidekker. Het schijnt dat een familielid een keer naar binnen ging en dat door de wind de deur in het slot viel. Hij was opgesloten in het graf van zijn voorouders. Toen hij gemist werd, is men gaan kijken. Gelukkig is het goed gekomen en heeft ie het leven toen niet op het kerkhof hoeven laten.
Er zijn op deze begraafplaats heel veel staande zerken en ook dat schijnt een bijzonderheid voor een (Drentse) begraafplaats te zijn. Veel van deze stenen zijn rijk gedecoreerd met grafsymbolen. Een treurwilg, symbool van rouw en verdriet, een zeis; de maaier die aan het eind komt oogsten, een fakkel of een lauwerkrans of een zandloper e.d..
Opvallend is de vele, mooie, grafpoëzie op dit kerkhof. Maar het meest bijzondere is dat veel van deze poëzie op de achterkant van de zerken staat. Soms beslaat de tekst de hele steen; maar meestal is dat een gedeelte.
Verder is er een “twee in een zerk” van Johannes Boontjes en Geessien de Jonge en aan het hoofdpad ligt een groot graf van Luitje Gernaat en zijn vrouw Aafke Dekker en hun 6 ongehuwde kinderen. Kortom een bezoekje meer dan waard zou ik zeggen.
Er zijn nog veel meer verhalen over dit kerkhof te vertellen en zeker ook over hoe de Eexterveners hier vroeger werden begraven en sommige overledenen in het bijzonder.
Waar een klein dorp groot in kan zijn.

Jan Venema.
pep-definitief
90404801-voetbal-balpictogram-cartoon-stijl

Zuidlaarderbollen actie VV Annen

Net als voorgaande jaren houdt de VV Annen de Zuidlaarderbollenactie. De pupillen van de vereniging zullen onder begeleiding van volwassenen bij u aan de deur komen om de welbekende Zuidlaarderbol te verkopen. De opbrengst van de actie komt volledig ten goede aan de jeugdafdeling van de vereniging.
De actie vindt plaats op vrijdag 1 oktober 2020 tussen 18:00 uur en 20:15 uur in de dorpen Annen, Anloo, Gasteren, Spijkerboor, Oud-Annerveen, Nieuw-Annerveen en Eexterveen. Uiteraard hanteren we de RIVM maatregelen tijdens deze actie. De Zuidlaarderbol kost € 5,- per stuk. Gepast geld zou wenselijk zijn.

De jeugdcommissie van de VV Annen hoopt op een goede verkoop!

Hunzekoor

Hunzekoor pakt de draad op: open repetitie op 14 september 2021
Vanaf dinsdag 31 augustus hervat het Hunzekoor zijn repetities onder leiding van dirigente Inge Roelands in Café ’t Keerpunt in Spijkerboor. Het koor gaat een periode van wederopbouw in en leden en dirigent hebben erg veel zin om het zingen na de gedwongen dubbele coronastop weer op te pakken. Er is gekozen voor een gevarieerd programma met enkele stukken uit het vorige seizoen van moderne componisten zoals Karl Jenkins en Eric Whitacre, met stukken die eerder zijn uitgevoerd of op de vaste repertoirelijst staan, o.a. van Josquin des Près, Arthur Sullivan en Edward Elgar, en een enkel nieuw stuk. Concerten zijn gepland voor mei 2022. Het Hunzekoor repeteert coronaproof volgens de geldende protocollen van Koornetwerk Nederland. Belangstellende zangers in alle stemgroepen en met name bassen en tenoren zijn van harte welkom als lid en worden uitgenodigd voor een open repetitie op dinsdag 14 september 2021: om sfeer te proeven, te luisteren en eventueel mee te zingen. Aanvang 19:30-21.45. Een andere dinsdag komen kan ook. Meer informatie op www.hunzekoor.nl.
tendenz