header
De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze
nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda

26 november Pietengym
4 december Oude papier
6 december De EC verschijnt

De agenda is volledig te zien op de website via deze link. Mis niks van de activiteiten en kijk regelmatig in de agenda. De agenda wordt regelmatig vernieuwd.
Wilt u ook uw activiteiten vermeld hebben in de agenda? Stuur dan een e-mail naar ec@eexterveen.com.

Bericht van de redactie

De volgende EC verschijnt op 6 december 2021. Copy voor de EC kan per e-mail worden gestuurd naar het mailadres ec@eexterveen.com. Copy moet binnen zijn voor 18.00 uur op de verschijningsdatum (zie in de kop van deze courant). De EC zal het tweede halfjaar, onder voorbehoud, verder verschijnen op: 20 december.
starke
vereniging dorpsbelangen
Onderhoud Eexterveensche Bos.
In het najaar willen we het Eexterveensche bos gaan dunnen onder deskundige leiding. Wij hopen dat er een groot aantal vrijwilligers mee willen werken. Als u hieraan mee wilt werken dan kunt u dit melden aan dit mailadres: info@eexterveen.com
De definitieve datum is gepland op zaterdag 15 januari, tijdstip nog te bepalen.

Starters woningen in Eexterveen:
Door omstandigheden buiten onze schuld om, loopt dit project vertraging op. Wij hopen dit weer in een versnelling te krijgen en gaan binnenkort in overleg met de gemeente.

Stichting Dorpscentrum en Dorpsbelangen
Door een aantal mannen van Dorpsbelangen zijn werkzaamheden gestart in het huiskamercafé, deze wordt omgebouwd tot een café (bruin). Dit is nodig om het restaurant gedeelte te ontlasten en dat de bezoekers voor een drankje een eigen ruimte hebben los van het restaurant gedeelte maar ook bij besloten partijen. Dorpsbelangen heeft deze verbouw geadopteerd. Kom gerust kijken hoe deze werkzaamheden vorderen.
Ook zijn de werkzaamheden gestart voor de uitbreiding van de keuken, dit is noodzakelijk om het restaurant en café een gezonde basis te geven en uiteraard hun kwaliteit op peil te houden. Ook hier zijn vrijwilligers mee aan het werk, ook hier geldt: kom gerust kijken en als je mee wilt werken als vrijwilliger voor alle voorkomende werkzaamheden meld je dan aan op Info@eexterveen.com alle hulp is welkom. Kijk ook bij stichting Dorpscentrum. De werkzaamheden worden op zaterdagen uitgevoerd maar kan ook op de dagen in de week.
advertentie Kok

Dorpscentrum

Het bruisende Dorpscentrum borrelt soms over
Een jaar geleden vertelden wij over onze plannen voor een aanbouw. Dat is één onderdeel van ons plan 'Het bruisende Dorpscentrum van Eexterveen borrelt over'. Het plan kent nog meer onderdelen. We kunnen het plan gaan uitvoeren omdat we recentelijk een verleningsbeschikking van LeaderPOP3 hebben gehad, wat betekent dat we 60% van het benodigde geld binnen hebben. Goed nieuws dus! Over het totale plan hebben wij meer verteld tijdens de jaarvergadering op woensdag 3 november. Was je daar niet bij? Lees dan hier het plan! https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox?projector=1

Aangezicht van het Dorpscentrum wijzigt
Misschien heb je het al gezien! Zaterdag zijn vrijwilligers begonnen met de eerste bouwwerkzaamheden. Aan de rechterzijde komen in het huiskamercafé openslaande deuren. Aankomende zaterdag wordt een gedeelte van de bestrating verwijderd. Een rondje rijden om het Dorpscentrum is daarom niet meer mogelijk.

Het Dorpscentrum is alleen toegankelijk met een CTB (QR-code)
Dat komt omdat wij een horecafunctie hebben. Wil je vergaderen of een activiteit organiseren? Overleg met Martijn en Wietske Klok over de mogelijkheden!

Winterfair op zondag 28 november gaat NIET door en is uitgesteld naar zondag 19 december
Dit uiteraard vanwege de aangescherpte corona-richtlijnen. We hopen dat 19 december de winterfair wel door kan gaan.

advertentie alsema
koffiemorgen impuls
Op 25 november is er een gewone koffiemorgen, inloop vanaf 9.30 uur.
Op 2 december is er een gewone koffiemorgen, inloop vanaf 9.30 uur. Marcel Weggemans is dan aanwezig voor uw computer en/of telefoonproblemen.
advertentie Jubmo
kleingenoegen2
Openingstijden Dorpscentrum en ’t Klein Genoegen
Maandag open voor geplande activiteiten
Dinsdag open voor geplande activiteiten
Woensdag open voor geplande activiteiten
Donderdag 12:00 – 20:00
Vrijdag 12:00 – 20:00
Zaterdag 12:00 – 20:00
Zondag 12:00 – 20:00Nieuwe maatregelen:
De agenda liep weer aardig vol en we keken uit naar alle feestjes en etentjes die gepland stonden in de komende tijd tot aan kerst. Helaas is er veel geannuleerd en moet we maar weer afwachten en hopen wat ze in de nieuwe persconferentie zeggen.
Inmiddels zijn we ervaren in snel schakelen en daarom starten we vanaf deze week weer met een weekend special. Uiteraard zijn jullie ook van harte welkom in ’t Klein Genoegen om lekker te eten (graag van tevoren reserveren).

weekend special
Dorpsborrel
De volgende dorpsborrel (afhankelijk van de maatregelen) is op:
  • Vrijdag 10 december
logo nieuw DKS
DKS Kerstbomen actie:
Ook dit jaar, ondanks de COVID-19 situatie, zal DKS traditiegetrouw kerstbomen etc. gaan rondbrengen en wel op 11dec.
Wel zijn er enige aanpassingen nodig die in flyer bekend worden gemaakt, deze vindt u binnenkort in de brievenbus. (tevens ook beneden toegevoegd).

weggemans advertentie
logo-spes
pietengym
pep-definitief

Jan's proatie

Naamloos
Café Hoving.

Afgelopen voorjaar heeft een lezer mij gevraagd om een stukje te schrijven over het voormalige café van Jan en Aaltje Hoving dat op de hoek van de Dorpsstraat en de Koffielaan stond. (Dorpsstraat 48) Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het café bestond tot 1964 en toen was ik nog te jong voor geregelde cafébezoeken en weet er te weinig van af om er zomaar een stukje over te schrijven. Daarom heb ik contact gezocht met hun zoon Geert uit Westerbork en ben daar de afgelopen zomer geweest.
Het was erg gezellig bij Tina en Geert en ik heb genoeg stof gekregen voor wel 2 columns.
Jan Hoving werd op 15-2-1915 geboren in de boerderij annex café dat tot 1965 als zodanig in functie was. Jan’s oma, Elzina Hoving-Hulshof, had in dat pand een winkel en na het overlijden van haar man in 1885 kwam het café erbij. Jan’s vader Geert Hoving sr nam bij zijn huwelijk in 1902 de boerderij en het café over. De winkel werd toen gesloten.
Geert had in 1901 een vergunning gekregen tot “verkoop van sterken drank in het klein in een door hem bewoond wordende tapperij”. Na het overlijden van Geert in 1936 werd Jan boer en caféhouder en is de vergunning overgeschreven op zijn naam. Het was een Volledige Vergunning in tegenstelling tot een verlof A of verlof B, waar je alleen zwak alcoholische drank mag verkopen. Nadat hij in 1941 met Aaltje trouwde draaide zij volledig mee in de zaak. Het was geen druk beklante café. Als Jan op het land aan het werk was en er kwam een klant, dan was die voor Aaltje. Zij moest dan bij hem blijven zitten en dat voor soms 1 of 2 borrels. De meeste klanten verkozen het stookhok, waar de familie dagelijks verbleef, boven de gelagkamer. Dat was eigenlijk illegaal, want de Volledige Vergunning was verleend voor de zaal en de woonkamer en dus niet voor het stookhok.
Er konden maximaal 100 personen in het café; 4 rijen van 25 personen op niet al te brede stoelen. Als in de winter de kachel in de zaal stond lukte dat niet meer. Bij koud weer werd er een flanellen laken voor de ingang gespannen en moest iedereen naar binnen via de deur van de “geut”. Vroeger werd er bij feesten en partijen alleen kleine glaasjes geschonken: jenever, vieux, citroen jenever, brandewijn, (allen met of zonder suiker) bessen, advocaat en weck (bowl). Jan ging dan met de flessen rond. Een bruiloft duurde vaak tot diep in de nacht. Het liefst tot een tijdstip dat de boeren weer moesten melken, dan hoefde je niet voor een paar uurtjes naar bed. Op zo’n lange bruiloft werd veel gezongen en voorgedragen. Geert kent nog wel een paar voordrachten die toen vaak voor het voetlicht werden gebracht. Als er een dorps- of schoolfeest was plaatsten de aannemers Speelman buiten het café een tent van een houten frame en vloer met een zeildoek er over. Daarin kon worden gedanst. Om er te komen moest je buitenom lopen en om de muzikanten die in het café speelden te horen werd er een raam uit de sponning gehaald. Om ruimte te maken voor zo’n tent zijn, omstreeks 1950, Geert kan het zich nog herinneren, de lindebomen, die vlak op het huis stonden, verplaatst. Ze staan nog altijd op hun nieuwe plek bij Dorpsstraat 48. Als de mannen moesten plassen liepen ze de straat over en de lange heg van Ep Pomona (fam. Hoving, Dorpsstraat 49) leende zich daar prima voor. Ook de heg staat er nog steeds overigens. Met een feest of begrafenis werd de koffie geschonken uit kraantjeskannen. Als hun eigen voorraad niet toereikend was leende de familie Hoving de privé kraantjespotten uit de buurt. Dat was vanzelfsprekend en geen enkel probleem. Geert vertelde ook dat de buren op Eexterveen nooit geklaagd hebben over feestlawaai o.i.d.; dat hoorde in hun ogen nu eenmaal bij een café.
Waar een klein dorp groot in kan zijn.

Jan Venema. (Met dank aan Geert Hoving).
tendenz
Reclame EC Ingrid administratie
kerst 2021