header
De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze
nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda


8 januari Spes uienactie
17 januari De EC verschijnt

De agenda is volledig te zien op de website via deze link. Mis niks van de activiteiten en kijk regelmatig in de agenda. De agenda wordt regelmatig vernieuwd.
Wilt u ook uw activiteiten vermeld hebben in de agenda? Stuur dan een e-mail naar ec@eexterveen.com.

Bericht van de redactie

De volgende EC verschijnt op 17 januari 2022. Copy voor de EC kan per e-mail worden gestuurd naar het mailadres ec@eexterveen.com. Copy moet binnen zijn voor 18.00 uur op de verschijningsdatum (zie in de kop van deze courant).
De EC zal het eerste halfjaar 2022, onder voorbehoud, verder verschijnen op:
30 januari, 14 februari, 28 februari, 14 maart, 28 maart, 11 april, 21 april, 9 mei, 23 mei, 13 juni, 27 juni en 11 juli.

De redactie wenst iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2022.vereniging dorpsbelangen
kerstkaart
advertentie Kok
advertentie alsema
koffiemorgen impuls

Koffiemorgen.

In verband met de lockdown is er voorlopig geen koffiemorgen.

starke
weggemans advertentie

Jan's proatie

Naamloos
De decembermaand
Toen ik nog op de lagere school zat gingen wij, begin december, met de bus naar café van Wijk in Annerveenschekanaal. Daar werd het Sinterklaasfeest gevierd met de scholen van Annerveen, Eexterveenschekanaal en Annerveenschekanaal. Het was een gemeentelijke aangelegenheid want de onderwijzers van de scholen in de gemeente Anloo voerden daar jaarlijks een toneelstuk op. Er werden Sinterklaasliedjes gezongen en Sinterklaas kwam natuurlijk ook langs met zwarte Piet Ik kan mij herinneren dat als ze binnenkwamen ik altijd een beetje onderuit zakte zodat ze mij tussen al die kinderen niet kon zien. (ben gelukkig nooit geroepen) Als dat feest achter de rug was, was het al snel Sinterklaas. Ik zette op Sinterklaasavond altijd een diep bord bij de kachel met een stronk mous (boerenkool). Op een bord kon immers meer liggen dan in een schoen. Op 6 december ’s morgens was je al vroeg wakker, want dan was Sinterklaas langs geweest en ging je kijken wat je van hem had gekregen. Ik had vaak meer belang bij het snoep dan het cadeautje.
Het duurde dan nog 19 dagen voor het volgend feest: het Kerstfeest. Op de avond van 24 december werd er bij ons thuis een kerstboom in de kamer gezet. De boom werd versierd met slingers en ballen en er kwamen echte kaarsen in. (elektrische lampjes bestonden nog niet). De Eerste Kerstdag werd gevierd als een zondag, want je ouders hoefden niet te werken. Tussen de middag kreeg je extra lekker warm eten en in de loop van de middag begon je al wat zenuwachtig te worden want dan ging je met de zondagsschool naar de kerk in Annerveenschekanaal. In de kerk stond een hele grote boom met ook weer echte kaarsen. Koster Willem Hoving had een lange stok met een brandende kaars er aan om zo alle kaarsen aan te steken. Prachtig allemaal. Alle kinderen zaten in de kerkbanken behalve degenen die in verband met hun leeftijd de zondagsschool gingen verlaten. Zij zaten in de hoge banken van het kerkbestuur. Er werden kerstliedjes gezongen en de dominee las een kerstverhaal voor. Iedereen kreeg een cadeau. In elk geval een scheurkalender met een stichtelijke tekst waar je elke dag een velletje moest aftrekken. Maar die van de hoge banken kregen bovendien een kerstgeschenk in de vorm van een psalmen en gezangen boek. In dat kerkboekje kwam een handgeschreven tekst met de handtekening van voorganger. In die van mij staat: “Komt tot mij en ik zal u rust geven”. Soms, niet elk jaar, werd een kerststuk opgevoerd. Kerkeraadslid Schiphouwer en een paar assistenten bouwden dan een toneel voor de preekstoel. Ik kan mij nog herinneren dat ik herder was. Er waren natuurlijk een Jozef en een Maria en een kindje in een kribbe en ook engelen. De drie wijzen zullen er ook wel geweest zijn, maar daar kwam ik niet voor in aanmerking. Ik kan mij herinneren dat wij om te repeteren wel lopend naar Annerveenschekanaal gingen. Soms langs de Homansplaats, bij Dorpsstraat 7/9 achteruit of langs de Annerwiek bij Hunzeweg 21 achteruit en dan kwamen we ongeveer recht tegenover de kerk uit. Als we de 1e dag uit de kerk thuis kwamen branden de kaarsen in de kerstboom. De Tweede Kerstdag werd ook nog als een zondag gevierd en werd bij ons thuis ’s avonds nog of uiterlijk de dag erop, de kerstboom al weer afgebroken.
Het laatste feest in december was oudjaar. Dat werd heel anders gevierd dan tegenwoordig. Vuurwerk was er niet; enkel een busje Buisman met carbid maar dat mocht geen naam hebben, Maar wij beleefden het oudjaar heel anders. Wij gingen als schoolgaande jeugd “oudjaar slepen”. Alles wat los bij de huizen stond werd meegenomen en op het schoolplein gezet. Nou ja alles. Het gebeurde ook wel dat de spullen bij een ander huis werden gedumpt dan waar ze hoorden. Het was een volksgebruik op Eexterveen en je aanvaarde je lot als je iets kwijt was. De algemene gedachte was dan had ik het maar beter op moeten bergen want je wist dat het kon gebeuren. Eigen schuld, dikke…
Waar een klein dorp groot in kan zijn.

Jan Venema.
pep-definitief
advertentie Jubmo
tendenz
Reclame EC Ingrid administratie