header
De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze
nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda


17 januari De EC verschijnt?

De agenda is volledig te zien op de website via deze link. Mis niks van de activiteiten en kijk regelmatig in de agenda. De agenda wordt regelmatig vernieuwd.
Wilt u ook uw activiteiten vermeld hebben in de agenda? Stuur dan een e-mail naar ec@eexterveen.com.

Bericht van de redactie

De volgende EC verschijnt indien er copy is op 17 januari 2022. Copy voor de EC kan per e-mail worden gestuurd naar het mailadres ec@eexterveen.com. Copy moet binnen zijn voor 18.00 uur op de verschijningsdatum (zie in de kop van deze courant).
De EC zal het eerste halfjaar 2022, onder voorbehoud, verder verschijnen op:
30 januari, 14 februari, 28 februari, 14 maart, 28 maart, 11 april, 21 april, 9 mei, 23 mei, 13 juni, 27 juni en 11 juli.

vereniging dorpsbelangen
Onderhoud Eexterveensche Bos.
Zaterdag 15 januari is het zover dan gaan we het Eexterveensche bos dunnen onder deskundige leiding.
Wij hopen dat er een groot aantal vrijwilligers mee willen werken. Als u hieraan mee wilt werken dan kunt u zich melden op locatie. Het hout wordt onder de vrijwilligers verdeeld voor wie er belangstelling voor heeft.
Verzamelen nabij het bos aan de Koffielaan zijde voor het huis van de fam. van Klaveren samenkomst om 9.00 uur. Aanbeveling om goede schoenen of laarzen aan te trekken en uiteraard oude kleren; neem vooral werkhandschoenen mee, handig zou ook zijn een snoeischaar. Een schop of een hark is ook handig.
Voor een natje en droogje wordt gezorgd. En we hebben mooi weer besteld. Tot zaterdag!!

Opschorten
Voorlopig zijn alle activiteiten van de vereniging van Dorpsbelangen tot nader orde opgeschort behalve de activiteiten in het bos.
De jaarvergadering welke gepland stond op woensdag 12 januari is uitgesteld tot nader orde.

Mededeling voor alle buurten van Eexterveen.
Het jaar 2023 staat weer in het teken van de om de 4 jaren terug kerende dorpsfeest in de loop van dit jaar 2022 komen wij met mededelingen over dit evenement.

NL Doet.
Zaterdag 12 maart is er een landelijk opruim en klus dag.
Ook Eexterveen doet hieraan mee Vereniging van Dorpsbelangen heeft zich hiervoor aangemeld.
Wij kunnen dit niet alleen en vragen aan u om aan deze dag mee te doen, wij gaan de volgende klussen uitvoeren.
  • Zwerfvuil over heel Eexterveen verzamelen.
  • Sloten rond Eexterveen ook van zwerfvuil ontdoen.
  • Bankjes schoonmaken en onderhouden.
  • Borden langs de wegen schoonmaken.
  • Allerlei klussen welke zich nog aandienen.
U kunt zich aanmelden op info@eexterveen.com uw hulp wordt zeer op prijs gesteld.
advertentie alsema

Stichting Dorpscentrum Eexterveen

2022 een nieuw jaar, met nieuwe uitdagingen en vooral nieuwe kansen! We hopen van harte dat we snel weer open mogen en dan het hele jaar open blijven voor alle verenigingen en inwoners. Laten we met elkaar de moed erin houden en kijken naar wat allemaal wel mogelijk is! Want ook al was 2021 pittig voor ons allemaal en vooral voor onze beheerders Martijn en Wietske; er zijn natuurlijk ook successen geweest en/of in het vooruitzicht.

Overdracht Bierstube
Na vele maanden van hard werken door een aantal vrijwilligers is in juni een prachtige Bierstube vanuit Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen overgedragen aan Stichting Dorpscentrum. Wij hebben het gebruik van de Bierstube weer overgedragen aan Martijn en Wietske. De Bierstube werd geopend door wethouder Henk Heijerman. Tijdens het Oktoberfest was het een mooi en warm onderkomen voor een heel gezellig feest.

Het plan ‘Het bruisende Dorpscentrum van Eexterveen borrelt over’
Met dit plan willen we ons Dorpscentrum een duurzame toekomst geven, zodat Eexterveen kan blijven genieten van een bruisende ontmoetingsplek. Het plan combineert het aanbieden van formele zorg, het inrichten van een huiskamercafé en het vergroten van de keuken. In september kregen we met een verleningsbeschikking vanuit LeaderPop3 totaal 60% van het benodigde geld voor ons plan. Ondertussen hebben we van het Rabo Coöperatiefonds en van Stichting RCOAK ook toezeggingen voor bijdragen. Daarom zijn we begonnen met de eerste bouwwerkzaamheden aan de keukenzijde. De vloer ligt er al in en de contouren van de aanbouw hebben afgelopen week vorm gekregen. Aan de huiskamerzijde wordt ook hard gewerkt aan het huiskamercafé; er zijn dubbele deuren gekomen, de vloer ligt erin, de bar is geplaatst en er is een lambrisering aangebracht. Het wordt een prachtige ruimte!
Hulde aan alle vrijwilligers!

Voor het tweede jaar op rij geen goed financieel jaar
Niet voor het Dorpscentrum en zeker niet voor onze beheerders. Al halen veel inwoners eten af, dat vervangt natuurlijk niet de verenigingsactiviteiten, vergaderingen, feestjes en etentjes. Over 2020 hebben we van de gemeente € 1.000 compensatie ontvangen voor gemiste (huur)inkomsten. We hopen dat ze ook voor 2021 een dergelijke regeling gaan opstarten.

De rente voor de obligatiehouders wordt overgemaakt
Heb je een obligatielening? Je ontvangt de rente (3% over de door jouw afgenomen obligatie(s) eind januari op het bij ons bekende bankrekeningnummer. Als je van de rente af wilt zien, dan kun je dit doorgeven via stichtingdorpshuis@eexterveen.com of telefonisch doorgeven aan Marga Speelman (0598 468 431).
starke
vib nieuw logo
Beste leden,
Allemaal nog de beste wensen voor 2022 veel geluk en gezondheid.
Helaas worden alle bijeenkomsten tot nader bericht opgeschort.
Zodra we weer allerlei dingen mogen organiseren brengen wij u op de hoogte.

Sterkte allemaal.
weggemans advertentie
brievenbus
Vermist:
Tijdens de jaarwisseling is mijn groene plastic brievenbus meegenomen. Ik heb hem nog nergens kunnen ontdekken. Wie weet hier meer van, of heeft de brievenbus ergens gezien? Ter vervanging had ik een plastic box neergezet, dit weekend is deze ook meegenomen, graag zou ik deze ook terug willen.

Tineke Roossien, tel 06 29114324.
advertentie Kok
nieuwjaarsgala

Jan's proatie

Naamloos
In deze extra Eexterveense Courant geen Jan's proatie.
pep-definitief
advertentie Jubmo
tendenz
Reclame EC Ingrid administratie