header
De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze
nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda


30 januari Reinier Lub bij de koffiemorgen
7 februari Hoe groot is jouw wij
8 februari oud papier actie
10 februari de EC verschijnt

De agenda is volledig te zien op de website via deze link. Mis niks van de activiteiten en kijk regelmatig in de agenda. De agenda wordt regelmatig vernieuwd.
Wilt u ook uw activiteiten vermeld hebben in de agenda? Stuur dan een e-mail naar ec@eexterveen.com.

Bericht van de redactie

De volgende EC verschijnt op 10 februari 2020. Copy voor de EC kan per e-mail worden gestuurd naar het mailadres ec@eexterveen.com. Copy moet binnen zijn voor 18.00 uur op de verschijningsdatum (zie in de kop van deze courant). De EC zal het eerste halfjaar, onder voorbehoud, verder verschijnen op: 24 februari, 9 maart, 23 maart, 6 april, 20 april, 4 mei, 18 mei, 1 juni, 15 juni en 29 juni.


vereniging dorpsbelangen

Nieuws uit het Dorp.

Nieuws uit het Dorp.
Jaarvergadering Dorpsbelangen: Woensdag 11 maart 2020 aanvang 20.00 uur
In het Dorpscentrum te Eexterveen; alle inwoners zijn van harte welkom.
Het Bestuur.

Oproep aan alle huis eigenaren van Eexterveen.
Dorpsbelangen wil graag een inventarisatie doen voor alle woningen van Eexterveen. Wat willen we graag weten:
  • Alle verzakkingen en scheuren in de woningen indien mogelijk met foto.
  • Verzakkingen van bestratingen buiten om de woning.
Deze bovengenoemde zaken kunnen een direct gevolg zijn van gaswinning, zoutwinning en bodemdaling als gevolg van het laten zakken van het grondwaterpeil door het Waterschap.

Binnenkort komt er een klankbordgroep van de provincie Drenthe en hierin zal Dorpsbelangen vertegenwoordigd worden.
Om die reden willen we graag alles geïnventariseerd hebben in Eexterveen.
U kunt uw bevindingen schriftelijk indienen bij Rik Klok Dorpsstraat 82 9658PE Eexterveen of u kunt uw bevindingen mailen eveneens naar Rik Klok rikklok@xs4all.nl
Nader bericht volgt.

Sport en Speldagen Eexterveen 2020 zijn voorlopig vast gesteld op donderdag 2 juli, vrijdag 3 juli en op zaterdag 4 juli 2020. Definitieve vaststelling na overleg met betrokken verenigingen.

Veilig Verkeer avond: Een avond belegt door Veilig Verkeer Nederland. Gekozen is voor vrijdagavond 27 maart aanvang 20.00 u. Wie kent alle verkeersborden en verkeerssituaties nog? Graag aanmelden om zo overzicht te krijgen op het aantal personen op wie we kunnen rekenen. Een en ander zal t.z.t. in de EC worden vermeld aanmelden per e-mail bij Irma de Boer irma.deboer@hotmail.com

Gellersen: Een delegatie uit onze partner gemeente Gellersen zal ons zaterdag 18 april bezoeken. Het bezoek valt samen met de viering in ons dorp van 75 jaar vrijheid.
dorpsborrel febr 2020
kok zomer
logo-spes
Korfbalprogramma
Zaterdag 1 febr
Spes D1-Noordenveld D1 Aanvang 10.00 u Bewegingshuis scheidsrechter Rika

Wedstrijd Spes C1 –Hoogkerk C2 is verplaatst naar 22 februari

Zondag 2 febr Spes 1 –Forward 1 Aanvang 12.30 u Burgemeester Lambertshal Annen

Zaterdag 8 februari Wss C1 – Spes C1 Aanvang11.00 u De Binding Oude Pekela

Zondag 9 februari Korvesta 1 –Spes 1 Aanvang 12.00 u De Swanenburg Coevorden

Iemand die nog een trainingspak moet kan contact met Rika Pepping opnemen Rika is op woensdag tijdens de training van 18 u tot 19 u aanwezig

Huiskamer in het dorpscentrum

Iedere donderdagochtend vanaf 9.30 uur zijn alle inwoners van Eexterveen en omstreken van harte welkom bij de Huiskamer in het dorpscentrum. Elkaar ontmoeten en gezelligheid onder het genot van een kopje koffie/ thee, staat voorop!. U hoeft zich niet op te geven, u kunt zo binnenlopen.
Om de week staat er een thema centraal. Dit kan van alles zijn.
Mocht u een idee of een interessant onderwerp willen aandragen, of wellicht zelf iets vertellen, we horen het graag!
16 januari werden wij verrast met een bezoek van RTV drenthe van het programma 'op tjak'. Wilt u dit nog terug luisteren dan kan dat via deze link: https://www.rtvdrenthe.nl/media/64622/Huiskamer-van-Eexterveen

Op donderdag 30 januari komt Reinier Lub vertellen over de wolken en over het weer.

20200113_152737
Op donderdag 6 februari is Marcel aanwezig. Hij kan u helpen bij digitale problemen.

Op donderdag 13 februari vertelt Geert Koops over de elfstedentochten die hij gereden heeft.
elfsteden
Reclame EC Ingrid administratie
vib nieuw logo
VIB Eexterveen
Onze volgende bijeenkomst is op woensdag 19 Februari. Aanvang van deze avond is 19.45 uur, in het Dorpscentrum te Eexterveen.
Deze avond komt Martijn Harms boswachter bij Staatsbosbeheer.

Het bestuur

Nieuws van

kleingenoegen2
Openingstijden Dorpscentrum en ’t Klein Genoegen
Maandag gesloten
Dinsdag gesloten
Woensdag 15:00 – 22:00
Donderdag 12:00 – 22:00
Vrijdag 12:00 – 22:00
Zaterdag 12:00 – 22:00
Zondag 12:00 – 22:00

pep-definitief
kolthof

Stichting Dorpscentrum Eexterveen en Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen

‘Onze toen’ trofeewinnaar van ‘Kern met pit’

Grote verrassing: ‘Onze toen’ winnaar van provincie Drenthe
Met ‘Onze toen’ hebben we meegedaan aan Kern met Pit 2019, een initiatief
van KNHM. Op 18 januari hebben we, als 1 van de 10 projecten van 2019, ons
project gepitcht aan de vakjury. Twee minuten was veel te kort om over ons
mooie project te vertellen en er waren zovéél mooie projecten (vooral veel
wandelroutes, maar die hebben wij natuurlijk al). We hadden dus totaal geen
verwachtingen. Het kwam dan ook als grote verrassing dat we de trofeewinnaar
van Drenthe werden. Dat betekent dat we naast de € 1.000,- ook nog eens €
1.500,- mochten meenemen.

De jury gaf aan dat wij met weinig middelen iets moois hebben neergezet. En
het idee om samen met de schoolkinderen praktijk en theorie samen te brengen
in een schooltuin werd ook zeer gewaardeerd.

Op naar de Gouden Pit

Alle provinciewinnaars maken ook nog eens kans op de Gouden Pit. De
uitreiking van deze hoofdprijs is op 28 maart in Amersfoort tijdens het ‘We
doen het samen festival’.

We kwamen er behoorlijk mee in het nieuws

Een opsteker voor al het harde werk van de vrijwilligers die urenlang
gewerkt hebben aan ‘Onze Toen’!

* Bericht in Dagblad van het Noorden:
https://www.dvhn.nl/drenthe/aa_en_hunze/Onse-Toen-uit-Eexterveen-wint-2500-e
uro-met-beste-buurtinitiatief-van-Drenthe-25256319.html?harvest_referrer=htt

ps%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
* Bericht in De Schakel: zie foto
* Bericht op RTV Drenthe:
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/156346/Dorpsmoestuin-Onse-Toen-uit-Eexterve
en-wint-Kern-met-Pit-Drenthe

* Radio-interview op maandag 20-02 op 47.00 minuten:
https://www.rtvdrenthe.nl/radio/programma/130/Met-Anouk-door-de-morgen/aflev
ering/50362

* Radio-interview op maandag 27-02 op 09.00 minuten:
https://www.rtvdrenthe.nl/radio/programma/132/De-dag-van-Drenthe/aflevering/
50530
Bedankt voor het stemmen allemaal!

Voor in de agenda:

* woensdag 4 maart – jaarvergadering Stichting Dorpscentrum Eexterveen
* vrijdag 13 maart – vrijwilligersdag NLdoet 2020 – kijk hier voor
onze klus <https://www.nldoet.nl/klus/veurjaor-de-kop> en meld je aan!
onse toen
Naamloos

Jan's proatie

Gedonder in de keet.

We hebben “gedonder in de keet”.
Nee, geen gedonder met mien Griet, maar in mijn club, in onze vereniging.
Ik ben al zo’n 14, 15 jaar lid en 2 jaar geleden werd ik gevraagd om in het bestuur van de onderafdeling plaats te nemen. Dat leek me wel wat.
Het is een gezellige club van 3 dames en 1 heer (ik dus) die wat organiseren in het kader van cultuur en maatschappelijke ontwikkelingen.
Het eerste jaar nam ik deel als meelopend bestuurslid.
Alles verliep gesmeerd gedurende deze dagen en de deelnemers waren ook enthousiast over het gebodene.
Dus vorig jaar weer; voor weer een andere groep.
Nu draaide ik volledig mee en vond het leuk werk. Vooraf overleggen met de locaties en op de dag zelf sturing geven aan het geheel. Ook dat jaar verliep alles op rolletjes.
Maar op 1 januari 2019 ben ik ook gevraagd om als afgevaardigde van de onderafdeling zitting te nemen in het “grote” bestuur, het overkoepelend orgaan zo te zeggen.
Dat bestaat uit 2 dames en 2 heren.
Maar, en dat wist ik wel, er zit een storende factor in dat bestuur. Die wippen we er in de loop van het jaar wel uit, werd mij toegezegd.
Betrokkene kwam de afspraken niet na, veranderde het programma zonder enig overleg en als er wat fout ging, stak ze de beschuldigende vinger op naar een ander. Zelf trof ze natuurlijk geen blaam.
Als je haar belde was ze er niet en mailtjes beantwoordde ze niet.
Ik kwam er achter dat door het “oude” bestuur er bepaalde zaken achter mijn rug om bekonkeld werden en zag de bui al hangen.
Ze wordt niet gewipt maar de hand boven het hoofd gehouden; ik ben er ingetrapt.
Daarom heb ik nu, 1 jaar na dato al, mijn conclusie getrokken en ben opgestapt als bestuurslid. Dat vind men niet leuk en nu zijn ze boos op mij omdat ik al na 1 jaar stop.
Niks van het “gedonder in de keet” in Eexterveen gemerkt? Hoeft ook niet.
Zo zie je maar weer; het gebeurt en je merkt er niets van, het gaat zo langs je heen.
Waar een klein dorp groot in kan zijn.

Jan Venema.
logo Spinder
advertentie Jubmo
hoe groot
7 februari 19:30-21:30 in ’t Klein Genoegen:
Wat zie jij? En hoe ziet dat er dan uit?
Na interviews, een mooie startbijeenkomst en een middag Deep Maps maken wil ik vanavond graag delen welke momenten en uitspraken mij tot nu toe bij zijn gebleven en wat voor beeld daaruit opdoemt. Zodat we kunnen nagaan of wat ik denk te zien, overeenkomt met wat jullie zien. En wat er nog mist. We maken het verhaal dus completer.
En: we gaan kijken naar wat een goede doe-richting is voor Hoe Groot is Jouw Wij de komende maanden. Het project gaat tot “iets” leiden. Wat dat is, weet nog niemand – maar het gaat ontstaan uit onze gesprekken, en wie weet ontdekken we vanavond wat we hopen dat het teweeg brengt!
Leuk als u erbij bent op 30 januari. Aanmelden is niet verplicht maar wel fijn en kan via info@ditisnu.nl.

Tot dan! Jantine.

Oproep: Filosofisch Café, doe je mee?
Iemand verwelkomen, wat is dat? Ergens bijhoren, hoe doe je dat? Iemand buitensluiten, wat betekent dat?
In het Filosofisch café ga je in totaal drie keer anderhalf uur in gesprek met een klein clubje buurtgenoten aan de hand van bovenstaande of door jullie zelf aangedragen vragen, ondersteund door gespreksoefeningen van o.a. Socrates en de Benedictijner Monniken! Het café vindt eens per maand plaats in de maanden in februari, maart en april. We prikken de data en de plek als we weten wie meedoet. Je kunt je interesse aangeven door een mailtje met je naam en telefoonnummer te sturen naar info@ditisnu.nl. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Goede groet, Jantine.
weggemans advertentie
Beste dorpsbewoners,

Gaat u of bent u aan het bouwen of verbouwen of bent u in de tuin bezig en heeft u een container nodig, dan kan ik dat regelen voor u.
Ik werk bij Renewi en wij hebben een actie voor vrienden en kennissen die voor een leuke prijs een container kunnen huren.
Hieronder vindt u de prijzen en als u denkt “ ik wil er wel een huren” stuur mij dan een berichtje (06-164 38 363 ) of kom even langs op Koffielaantje 19.
Wat ik dan van u nodig heb is uw naam en adres gegevens en wanneer en wat voor container u nodig heeft en dan zorg ik ervoor dat de container geplaatst wordt.
Wie weet tot snel.

Met vriendelijke groet,
Yvonne Wouterse
afvalcontainer