header
De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze
nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda


13 februari Geert Koops bij de koffiemorgen
14 februari Dorpsborrel
19 februari VIB's
21 februari VIB's wandeling
23 februari TOG
24 februari de EC verschijnt

De agenda is volledig te zien op de website via deze link. Mis niks van de activiteiten en kijk regelmatig in de agenda. De agenda wordt regelmatig vernieuwd.
Wilt u ook uw activiteiten vermeld hebben in de agenda? Stuur dan een e-mail naar ec@eexterveen.com.

Bericht van de redactie

De volgende EC verschijnt op 24 februari 2020. Copy voor de EC kan per e-mail worden gestuurd naar het mailadres ec@eexterveen.com. Copy moet binnen zijn voor 18.00 uur op de verschijningsdatum (zie in de kop van deze courant). De EC zal het eerste halfjaar, onder voorbehoud, verder verschijnen op: 9 maart, 23 maart, 6 april, 20 april, 4 mei, 18 mei, 1 juni, 15 juni en 29 juni.


vereniging dorpsbelangen

Nieuws uit het Dorp.

Nieuws uit het Dorp.

Jaarvergadering Dorpsbelangen: Woensdag 11 maart 2020 aanvang 20.00 uur,
in het dorpscentrum te Eexterveen, alle inwoners zijn van harte welkom.

Wijziging voorstel Statuten liggen vanaf 11 maart in het dorpshuis ter inzage.

Jaarvergadering Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. Aanvang 20.00 uur
Agenda:
1 Welkom
2 Vaststellen agenda
3 Notulen jaarvergadering maart 2019
4 Jaarverslag 2019.
5 Mededelingen en ingekomen stukken.
6 Voorstel wijziging statuten
6a Sluiting vergadering Pauze nieuwe vergadering openen
7 Verslag kascommissie
8 Verslag en toelichting penningmeester
9 Verkiezing kascommissie
10 Bestuursverkiezing
11 Evenementen en actie 2019 , doelstellingen 2020/2021
12 Rondvraag
13 Afsluiting

Mededeling betreffende de Eexterveensche Courant.

De Eexterveensche courant wordt digitaal gratis uitgegeven. Alle verenigingen kunnen hierin gratis mededelingen en ook haar evenementen plaatsen.

Bedrijven kunnen hierin reclame maken. Kosten hiervan zullen variëren tussen de € 50.00 en € 100.00 alles in overleg met de redactie.

Inwoners die de Eexterveensche courant willen ontvangen in een papieren versie op kleur gedrukt, kunnen dit krijgen maar dan zijn de kosten € 15.00 per jaar. Hiervoor opgeven kan bij de redactie.

De inwoners die nu nog de papieren versie ontvangen, blijven de zwart wit versie ontvangen.

Oproep aan alle huis eigenaren van Eexterveen.
Dorpsbelangen wil graag een inventarisatie doen voor alle woningen van Eexterveen. Wat willen we graag weten:
  • Alle verzakkingen en scheuren in de woningen indien mogelijk met foto.
  • Verzakkingen van bestratingen buiten om de woning.
Deze bovengenoemde zaken kunnen een direct gevolg zijn van gaswinning, zoutwinning en bodemdaling als gevolg van het laten zakken van het grondwaterpeil door het Waterschap.

Binnenkort komt er een klankbordgroep van de provincie Drenthe en hierin zal Dorpsbelangen vertegenwoordigd worden.
Om die reden willen we graag alles geïnventariseerd hebben in Eexterveen.
U kunt uw bevindingen schriftelijk indienen bij Rik Klok Dorpsstraat 82 9658PE Eexterveen of u kunt uw bevindingen mailen eveneens naar Rik Klok rikklok@xs4all.nl
Nader bericht volgt.

Sport en Speldagen Eexterveen 2020 zijn voorlopig vast gesteld op donderdag 2 juli, vrijdag 3 juli en op zaterdag 4 juli 2020. Definitieve vaststelling na overleg met betrokken verenigingen.

Veilig Verkeer avond: Een avond belegt door Veilig Verkeer Nederland. Gekozen is voor vrijdagavond 27 maart aanvang 20.00 u. Wie kent alle verkeersborden en verkeerssituaties nog? Graag aanmelden om zo overzicht te krijgen op het aantal personen op wie we kunnen rekenen. Een en ander zal t.z.t. in de EC worden vermeld aanmelden per e-mail bij Irma de Boer irma.deboer@hotmail.com

Gellersen: Een delegatie uit onze partner gemeente Gellersen zal ons zaterdag 18 april bezoeken. Het bezoek valt samen met de viering in ons dorp van 75 jaar vrijheid.
Kom gerust langs om ook kennis te maken agenda volgt.

Glasvezel nieuws

Beste Eextervener,

De aanleg in Noordoost Drenthe is in volle gang! Aannemer Allinq is op dit moment aan het graven in en rond Rolde, Grolloo en Schoonloo en begint binnenkort in Spijkerboor en omgeving.

Uitnodiging: informatieavonden glasvezel

We willen zowel jullie als ambassadeurs, als de inwoners zo goed mogelijk informeren over de werkzaamheden, het proces, de planning en de aanleg van glasvezel in jullie gemeente. Daarom organiseren we informatieavonden in vrijwel alle deelgebieden van Noordoost Drenthe
Woensdag 19 februari
Woensdag 4 maart
Woensdag 18 maart
Eetcafé-Zalencentrum "De Aanleg"
Café Restaurant Hofsteenge Grolloo
Café ’T Keerpunt
Asserstraat 63
Hoofdstraat 11
Oostermoer 1
9451 TA Rolde (Deurze)
9444 PA Grolloo
9656 PE Spijkerboor
* Inwoners uit deze drie gemeenten en omliggende dorpen, ontvangen per post een uitnodiging voor deze inloopavonden.

Inloopavonden overige deelgebieden in Noordoost Drenthe
Uiteraard organiseren wij ook informatieavonden aanleg in de deelgebieden waar wij nog gaan graven. Wanneer deze informatieavond plaatsvinden, hangt af van de planning van de aannemer. We proberen onze avonden zo veel mogelijk aan te laten sluiten op de planning en werkzaamheden van de aannemer. Alle inwoners die een abonnement hebben afgesloten, ontvangen per post een uitnodiging zodra we bij hen in de buurt een inloopavond organiseren. Houd ook onze website en social media in de gaten voor de data en locaties in alle deelgebieden.

Let op: voor vragen over je abonnement kun je rechtstreeks contact opnemen met jouw dienstaanbieder. Zij zijn niet aanwezig op de informatieavonden.

Hulp bij aansluiting
Heb je hulp nodig bij praktische zaken rondom uw aansluiting? De lokale verkopers helpen graag. Zij helpen bij het aansluiten van uw televisie, computer en telefoon. Bij een aantal kun je ook terecht voor het aansluiten van meerdere tv’s, hulp bij het gebruikmaken van meerdere vaste internetaansluitingen of het leggen van een nieuwe kabel door uw kruipruimte. Op onze informatieavonden informeren zij inwoners graag over de mogelijkheden.

We zien je graag op een van de informatieavonden!

Met vriendelijke groet,

RENDO buitenaf bv.
team Noordoost Drenthe
dorpsborrel febr 2020

Herhalingsles reanimatie + AED

31 maart 2020 groep 1
22 september 2020 groep 2
04 november 2020 groep 4
05 januari 2021 groep 3
advertentie Jubmo
logo-spes
Korfbalprogramma
Zondag 16 februari Spes 1-Samen Een 1 Aanvang 11.00 u Burgemeester Lambershal Annen

Zaterdag 22 februari Spes C1- Hoogkerk C2 Aanvang 11.00 u Burgemeester Lambershal Annen Scheidsrechter Jan Vos

Huiskamer in het dorpscentrum

Iedere donderdagochtend vanaf 9.30 uur zijn alle inwoners van Eexterveen en omstreken van harte welkom bij de Huiskamer in het dorpscentrum. Elkaar ontmoeten en gezelligheid onder het genot van een kopje koffie/ thee, staat voorop!. U hoeft zich niet op te geven, u kunt zo binnenlopen.
Om de week staat er een thema centraal. Dit kan van alles zijn.
Mocht u een idee of een interessant onderwerp willen aandragen, of wellicht zelf iets vertellen, we horen het graag!
Op donderdag 13 februari komt Geert Koops vertellen over de Elfstedentocht.

Op donderdag 20 februari is Marcel aanwezig. Hij kan u helpen bij digitale problemen.

Op donderdag 27 februari komt Meint Geerts over zijn werk als plaatsvervangend hoofdofficier van Justitie in Noord-Nederland vertellen.

Wij zoeken voor de maand maart iemand die wat zou kunnen vertellen over tuinen. Voelt u zich aangesproken of kent u iemand die dat zou kunnen doen, wij horen het graag!

geert
Reclame EC Ingrid administratie
vib nieuw logo

VIB Eexterveen

Onze volgende bijeenkomst is op woensdag 19 Februari. Aanvang van deze avond is 19.45 uur, in het Dorpscentrum te Eexterveen.
Deze avond komt Martijn Harms boswachter bij Staatsbosbeheer.
De partners zijn voor deze avond ook uitgenodigd.

Het bestuur

De reiscommissie organiseert een wandeling op vrijdagmiddag 21 februari.
En een bezoek aan het Drents Museum op vrijdagmiddag 13 maart.

Wil je mee? Geef je dan op bij Aly of Tineke.
Nader informatie volgt op de eerst volgende Vib's avond 19 februari.
Graag tot dan.
Aly 06.52338527
Tineke 06.57841613
weggemans advertentie

Jeugdsoos

Oproep aan onze dorpsgenoten,

Wij als jeugd zijn erg blij met onze eigen plek in het dorpscentrum.Elke vrijdagavond staat er leiding voor ons klaar. Niet om ons te entertainen maar meer om een kletspraatje en het toezien dat we leuk met elkaar omgaan. Verder zitten ze een beetje met elkaar te kletsen. Nu is dat natuurlijk niet altijd nodig want we zijn een leuk stel pubers bij elkaar. Wij willen graag elke vrijdag de Jeugdsoos open hebben. Er is immers niet ergens een plek om eens heen te gaan. Uitgaan vinden we nog net niet leuk. Thuis zitten willen we ook niet altijd.Helaas kan de leiding nu niet beloven dat we elke vrijdag open zijn.

Denkt u/jij nu ook dat het toch fijn zou zijn om ons te helpen hierbij? Leeftijd maakt niet uit! Het hoeft echt niet elke week!!
Vraag eens info bij Janny 0657240930 Of kom gewoon eens langs!!
Zien we U / jou??

De jeugd van,
Jeugdsoos Eexterveen
TOG logo

Toneelvereniging TOG

Ook dit jaar staan wij weer voor u op de planken!
Toneelvereniging T.O.G. nodigt jullie van harte uit voor één van onze toneeluitvoeringen
in het Dorpscentrum (Dorpsstraat 41) in Eexterveen!


Dit jaar spelen we voor jullie ‘De Geweldige Dokter Paul’, een dolkomische klucht geschreven door Henk Roede.

De uitvoeringen zullen plaats vinden op:
Zondagmiddag 23 februari:
Uitvoering voor alle basisschoolkinderen,
Aanvang 14.00 uur - toegang gratis.


Woensdagmiddag 26 februari:
Het matinee voor de ouderen van Eexterveen e.o.,
Aanvang 14.00 uur - toegang gratis.

Vrijdagavond 28 februari en zaterdagavond 29 februari:
Voor alle (overige) fans en donateurs,
Aanvang 20.00 uur - Toegang € 4,- of op vertoon van uw donateursboekje.


We komen binnenkort bij u langs met de donateursboekjes (€5,-/toegang voor 2 pp)!
TOG stuk

Nieuws van

kleingenoegen2
Openingstijden Dorpscentrum en ’t Klein Genoegen
Maandag gesloten
Dinsdag gesloten
Woensdag 15:00 – 22:00
Donderdag 12:00 – 22:00
Vrijdag 12:00 – 22:00
Zaterdag 12:00 – 22:00
Zondag 12:00 – 22:00

kok zomer
kolthof
Beste dorpsbewoners,

Gaat u of bent u aan het bouwen of verbouwen of bent u in de tuin bezig en heeft u een container nodig, dan kan ik dat regelen voor u.
Ik werk bij Renewi en wij hebben een actie voor vrienden en kennissen die voor een leuke prijs een container kunnen huren.
Hieronder vindt u de prijzen en als u denkt “ ik wil er wel een huren” stuur mij dan een berichtje (06-164 38 363 ) of kom even langs op Koffielaantje 19.
Wat ik dan van u nodig heb is uw naam en adres gegevens en wanneer en wat voor container u nodig heeft en dan zorg ik ervoor dat de container geplaatst wordt.
Wie weet tot snel.

Met vriendelijke groet,
Yvonne Wouterse
afvalcontainer

Stichting Dorpscentrum Eexterveen

Op naar de Gouden Pit
‘Onze toen’ maakt ook kans de Gouden Pit. De uitreiking van deze hoofdprijs
is op 28 maart in Amersfoort tijdens het ‘We doen het samen festival’. Vanaf
6 maart kan er gestemd worden op alle provinciewinnaars. Meer informatie en
een link om te stemmen, volgen zodra wij meer weten.

Heb je mooie foto’s of video’s van ‘Onze toen’ en mogen wij die gebruiken?
Dan kunnen we deze misschien toepassen in een korte videopresentatie van het
project. Stuur ze naar stichtingdorpshuis@eexterveen.com


Dorpshuisvloer strak in de olie
De parketvloer van de dorpshuiszaal is geschuurd en in de olie gezet. Ook
al is de vloer meer dan 30 jaar oud; hij ziet er weer uit als nieuw!

Voor in de agenda:
* woensdag 4 maart – jaarvergadering Stichting Dorpscentrum Eexterveen
* vrijdag 13 maart – vrijwilligersdag NLdoet 2020 – kijk hier voor
onze klus <https://www.nldoet.nl/klus/veurjaor-de-kop> en meld je aan!
Naamloos

Jan's proatie

Criminaliteit in Eexterveen.
Het is al weer even geleden dat ik van een vage kennis een aantal Goorspraken kreeg toegezonden waarbij Eexterveeners waren betrokken.
Goor betekent in dit geval niet morsig of vuil of, onzedelijk maar het zijn uitspraken van een rechtszitting uit de tijd dat in Drenthe nog het “Drents Landrecht” gold.
Praktisch iedereen in Drenthe heeft wel eens van de Etstoel gehoord en in Eexterveen zeker, omdat Roelof Meinders jarenlang meespeelde en Martijn van Klaveren in augustus nog steeds meespeelt met de opvoering van “de Etstoel” in Anloo.
Omdat Drenthe vroeger geen provincie van Nederland was maar een gewest, hadden wij hier tot ruwweg 1800, onze eigen regels.
Het was oorspronkelijk een gewoonterecht maar het is in 1412 voor het eerst op schrift gezet.
De Etstoel was een rechtspraakorgaan, een soort arrondissementsrechtbank bestaande uit de Drost, (wat nu de Commissaris van de Koning is) en 24 etten. Uit elke Dingspil werden 4 eigenerfde boeren aangewezen als Ette. (Drenthe bestond uit 6 Dingspillen)
Zij kwamen drie maal per jaar bijeen; de eerste twee maal in de kerk van Rolde en op 19 augustus (Sint Magnus) in de kerk van Anloo om recht te spreken.
Als er misdaden of overtredingen plaats vonden waren de “buren”, de inwoners van een dorp, verplicht dit te melden.
Op gezette tijden kwamen de dorpen van een Dingspil (hier Dingspil Oostermoer) onder leiding van de Drost bijeen om recht te spreken; de Goorspraak. Ze is te vergelijken met het kantongerecht nu. Beroep was mogelijk bij de Etstoel.
Deze Goorspraken hebben tot 1652 geduurd, toen werd deze rechtspraak overgenomen door de Etstoel.
Maar ter zake: De criminaliteit van de Eexterveners.
In de Goorspraak van 5-5-1577 ging het er over dat Willem Meyeringe, Gheert Poelmans verbiedt om zwijnen en paarden in de Eextermarke te weiden.
De uitspraak is dat Willem eerst maar eens met bewijzen moet komen dat Gheert dat niet mag.
Goorspraak 5-8-1578: De buren van Eext beweren dat Jan van Bikken het graveltuich van diezelfde Gheert Poelmans zou hebben gestolen. De uitspraak is dat Jan onschuldig is.
De Goorspraak van 17-7-1587. (staat ook op bladzijde 7 van het boek “Eexterveen, al 500 jaar in beweging”) De buren van Eext willen de veenluiden (de Eexterveners dus) verbieden om aan de westkant van het diep (aan de Zandvoorter kant dus) het vee te weiden.
Sommigen geven aan dat ze een waardeel in de Marke van Eext hebben en dus gerechtigd zijn. De uitspraak is dat zij die geen aandeel hebben, huur moeten betalen.
Tenslotte in de Goorspraak van 5-3-1595 klaagt Arent Vogelinge dat Johan Poelmans zijn paard heeft doodgeschoten. Of dit ook zo is, is niet uitgesproken maar bij de Goorspraak van 30-6-1596 betaalt Poelmans 1 gg (goudgulden?) aan Vogelinge.
Dat de naam Poelman zo vaak voorkomt moet je niets achter zoeken. De kennis stamt van deze familie af en heeft het voor zijn familiegeschiedenis uitgezocht.
De Eexterveners van nu zijn wel zeer braaf vergeleken bij die uit de 16e eeuw terwijl het aantal inwoners van toen maar een fractie was van het aantal dat er nu woont.
Ja, toen heel weinig inwoners, maar veel (mis)daden. Ook toen al bleek:
Waar een klein dorp groot in kan zijn.

Jan Venema.
pep-definitief
logo Spinder