header
De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze
nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda


11 maart Jaarvergadering Dorpsbelangen
12 maart Benny Everts bij de koffiemorgen
13 en 14 maart NL doet
13 maart Dorpsborrel
16 maart Combinatie gemeentebelangen
18 maart VIB
20 maart Algemene ledenvergadering Spes
23 maart De EC verschijnt

De agenda is volledig te zien op de website via deze link. Mis niks van de activiteiten en kijk regelmatig in de agenda. De agenda wordt regelmatig vernieuwd.
Wilt u ook uw activiteiten vermeld hebben in de agenda? Stuur dan een e-mail naar ec@eexterveen.com.

Bericht van de redactie

De volgende EC verschijnt op 23 maart 2020. Copy voor de EC kan per e-mail worden gestuurd naar het mailadres ec@eexterveen.com. Copy moet binnen zijn voor 18.00 uur op de verschijningsdatum (zie in de kop van deze courant). De EC zal het eerste halfjaar, onder voorbehoud, verder verschijnen op: 6 april, 20 april, 4 mei, 18 mei, 1 juni, 15 juni en 29 juni.


vereniging dorpsbelangen

Nieuws uit het dorp

Jaarvergadering Dorpsbelangen: Woensdag 11 maart 2020 aanvang 20.00 uur,
in het dorpscentrum te Eexterveen, alle inwoners zijn van harte welkom.

Wijziging voorstel Statuten liggen van af 24 februari in het dorpscentrum ter inzage.

Jaarvergadering Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. Aanvang 20.00 uur
Agenda:
1 Welkom
2 Vaststellen agenda
3 Notulen jaarvergadering maart 2019
4 Jaarverslag 2019.
5 Mededelingen en ingekomen stukken.
6 Voorstel wijziging statuten
6a Sluiting vergadering Pauze nieuwe vergadering openen
7 Verslag kascommissie
8 Verslag en toelichting penningmeester
9 Verkiezing kascommissie
10 Bestuursverkiezing
11 Evenementen en actie 2019 , doelstellingen 2020/2021
12 Rondvraag
13 Afsluiting

Sport en Speldagen Eexterveen 2020 zijn voorlopig vast gesteld op donderdag 2 juli, vrijdag 3 juli en op zaterdag 4 juli 2020. Definitieve vaststelling na overleg met betrokken verenigingen.

Veilig Verkeer avond: Een avond belegt door Veilig Verkeer Nederland. Gekozen is voor vrijdagavond 27 maart aanvang 20.00 u. Wie kent alle verkeersborden en verkeerssituaties nog? Graag aanmelden om zo overzicht te krijgen op het aantal personen op wie we kunnen rekenen. Een en ander zal t.z.t. in de EC worden vermeld aanmelden per e-mail bij Irma de Boer irma.deboer@hotmail.com

Gellersen: Een delegatie uit onze partner gemeente Gellersen zal ons zaterdag 18 april bezoeken. Het bezoek valt samen met de viering in ons dorp van 75 jaar vrijheid.
Kom gerust langs om ook kennis te maken agenda volgt.

NL doet 2020 van het Oranjefonds landelijke actie
Dorpsbelangen gaat deze dag organiseren op zaterdag 14 maart aanvang 9.00 uur.
Einde van de dag 13.00 uur. 12.00 uur lunch met broodjes en soep.

Werkzaamheden die wij op het programma hebben:
 • Zwerfvuil over Eexterveen verzamelen van noord naar zuid. (4 personen)
 • Eexterveense bos wandelpaden snoeien. ( 3 personen)
 • Toegangsborden en wapen schoonmaken en plantenbakken voorjaars klaar maken. (2 personen)
 • Bankjes schoonmaken, oliën en borden schoonmaken. (2 personen)
Wij hopen dat jullie mee gaan werken aan een schoon Eexterveen!
Verzamelen om kwart voor negen bij het dorpscentrum. Graag willen we weten als u wilt komen meld je aan via: jan.vos@wxs.nl
Tot zaterdag 14 maart
Politiek op bezoek in Eexterveen:
De Comb. Gemeentebelangen Aa en Hunze gaat op dorpsbezoeken.
Zij gaan ons dorp bezoeken op maandag 16 maart. Aanvang 19.30 uur
Alle inwoners worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en u kunt uw vragen stellen aan raadsleden van de gemeente Aa en Hunze van de Comb. Gemeentebelangen.
dorpsborrel maart

Stichting Dorpscentrum Eexterveen en Dorpsbelangen Eexterveen

Weet u het nog? ‘Onse toen’ werd 18 januari provinciewinnaar van Kern met
Pit . Op 28 maart doen we mee aan de landelijke finale. Dan maken we kans op
de Gouden Pit en € 3.000,-. De prijs wordt bepaald door een vakjury en
online stemmen van de publieksjury.

U bent die publieksjury! Daarom vragen wij u op ons project te stemmen. Dan
wint Eexterveen misschien de Gouden Pit. Dat zou helemaal fantastisch zijn!

Breng uw stem uit zodat ‘Onse toen’ kans maakt op de Gouden Pit
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdleYOh3iB-oYA96HoI33D5yozHE4aKuNr
mHF3PwAJgi2JQRg/viewform
>

Via deze link gaat u naar het online stemformulier
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdleYOh3iB-oYA96HoI33D5yozHE4aKuNr
mHF3PwAJgi2JQRg/viewform
> . Vul uw mailadres in en vink dan ‘Onse toen’ aan.
U mag 1x per mailadres stemmen. Heeft u meerdere mailadressen? Dan kunt u ze
allemaal gebruiken!

Deel de link met vrienden, familie, buren en kennissen en vraag ze op ‘Onse
toen’ te stemmen. Alvast hartelijk dank!

Een heel leuk filmpje!

Groep 7 en 8 en juf Manon laten in een filmpje zien waar het om draait in
‘Onse toen’. Theorie en praktijk gaan heel goed samen, zeker als je het met
elkaar doet. U vindt het filmpje hier: https://youtu.be/6Z7yWOI7Qt8

De film is gemaakt door Mike Prins.

Wie gaat er mee naar de landelijke finale van Kern met Pit?

We huren een bus en gaan met een grote groep naar Amersfoort voor de
landelijke finale van Kern met Pit. In de bus is ruimte voor ongeveer 45
personen. De dag begint om 10.00 uur en duurt tot minimaal 16.00 uur. U bent
van harte welkom!

Wilt u mee? Meld u dan zo spoedig mogelijk aan bij Jan Roelof Vos of Rolina
Esschendal of stuur een mail naar stichtingdorpshuis@eexterveen.com
stichtingdorpshuis@eexterveen.com> .
advertentie Jubmo
spes kardeel

Sportvereniging Spes en Stichting Kardeel doen mee aan NL DOET


Zaterdagochtend 14 maart a.s. willen Spes en Kardeel weer allerlei klussen rondom het bewegingshuis en sportveld uitvoeren. De volgende klussen staan op het programma: schoonmaken van de tennisbaan; lichtmasten langs voetpad sportveld recht zetten, vlaggemasten schoonmaken, materialenhok bewegingshuis schoonmaken en opruimen, bord NP ophangen buitendeur, snoeiwerk ontdekpad in de bossingel, onkruid verwijderen en vegen rondom bewegingshuis en kinderopvang De Hasselbraam. Heeft u een uurtje over die ochtend dan nodigen wij u van harte uit om mee te helpen onze accommodaties een fris voorjaarsaanzien te geven!De koffie met koek staat klaar om 09.00 uur.
logo-spes
Stroopwafelactie
Onlangs heeft SPES een geslaagde stroopwafelactie gehouden. Wij willen graag de kinderen (en ouders) hiervoor bedanken. Inmiddels hebben de drie beste verkopers een beloning gekregen voor hun fantastische inzet!

Algemene Ledenvergadering SPES
Vrijdag 20 maart a.s. is de Algemene Ledenvergadering van SPES, aanvang 20.00 uur in de SPES-kantine. De agenda kunt u openen via bijgevoegde link. We zijn benieuwd naar feedback van leden en daarom zien we jullie graag.

Gymuitvoering
Komt u ook naar de gymnastiekuitvoering op zaterdag 4 april?
Dit jaar hebben we een muzikaal en kleurrijk thema. We beginnen om 19.00 uur in het Bewegingshuis in Eexterveen. De zaal is open vanaf 18.30 uur. Na afloop is er kinderdisco tot ca. 22.30 uur. Voor de flyer van de gymnastiekuitvoering klikt u hier.
Vrijdag 3 april is de generale repetitie van 15.30-18.00 uur.

Yoga in Eexterveen
Op maandag- en donderdagavond wordt er in het Bewegingshuis yoga gegeven van 18.45-19.45 uur. De lessen zijn geschikt voor zowel beginners als gevorderden en door vrijwel iedereen te volgen. Je hoeft beslist geen ervaring te hebben en je hoeft ook niet lenig of soepel te zijn. Je werkt in je eigen tempo naar een hoger doel voor jezelf.
Heb je interesse? Kom gerust eens langs voor een gratis proefles. We hebben matjes ter beschikking. Warme sokken (met antislip) en een badlaken/deken zijn handig om mee te nemen.
Korfbalprogramma
Zaterdag 14 maart Korwi D1-Spes D1 Aanvang 9.00 uur
Sporthal Stikkerlaan Winschoten
Zaterdag 14 maart DWA/Argo C2-Spes C1 Aanvang 11.05 uur
Ripperdahal Winsum
Zondag 15 maart Forward 1 –Spes 1 Aanvang 11.30 uur
Sporthal De Duker Oosterwolde

Zaterdag 21 maart AVO D3 – Spes D1 Aanvang 11.00 uur
Kloosterveste Assen
Zaterdag 21 maart Vitesse C1 – Spes C1 Aanvang 11.35 uur
Drenthehal Beilen
Zondag 22 maart Kios 4 – Spes 1 Aanvang 12.45 uur
Buddingehof Ruinerwold

Diegene die het AVG formulier nog niet heeft ingeleverd wil je dit
deze week nog even inleveren bij J Vos Dorpsstraat 14

Jeugdsoos

Oproep aan onze dorpsgenoten,

Wij als jeugd zijn erg blij met onze eigen plek in het dorpscentrum.Elke vrijdagavond staat er leiding voor ons klaar. Niet om ons te entertainen maar meer om een kletspraatje en het toezien dat we leuk met elkaar omgaan. Verder zitten ze een beetje met elkaar te kletsen. Nu is dat natuurlijk niet altijd nodig want we zijn een leuk stel pubers bij elkaar. Wij willen graag elke vrijdag de Jeugdsoos open hebben. Er is immers niet ergens een plek om eens heen te gaan. Uitgaan vinden we nog net niet leuk. Thuis zitten willen we ook niet altijd.Helaas kan de leiding nu niet beloven dat we elke vrijdag open zijn.

Denkt u/jij nu ook dat het toch fijn zou zijn om ons te helpen hierbij? Leeftijd maakt niet uit! Het hoeft echt niet elke week!!
Vraag eens info bij Janny 0657240930 Of kom gewoon eens langs!!
Zien we U / jou??

De jeugd van,
Jeugdsoos Eexterveen
logo nieuw DKS

DKS

De jaarvergadering van DKS zal plaatsvinden op vrijdag 3 april a.s.
Deze zal beginnen om 20:00 in het dorpscentrum te Eexterveen.

In deze vergadering komen de volgende stukken aan de orde:
 1. Ingekomen stukken
 2. Mededelingen
 3. Jaarverslag secretaris
 4. Verslag Kascommissie
 5. Verslag Penningmeester
 6. Verkiezing Bestuur
 7. Verkiezing Kascommissie
 8. Contributie lidmaatschap
 9. Poule en ploegindeling
 10. Ter tafel / nieuwe items
 11. Rondvraag
Iedereen is welkom in het Dorpscentrum vanaf 19:55 uur.

Huiskamer in het dorpscentrum

Iedere donderdagochtend vanaf 9.30 uur zijn alle inwoners van Eexterveen en omstreken van harte welkom bij de Huiskamer in het dorpscentrum. Elkaar ontmoeten en gezelligheid onder het genot van een kopje koffie/ thee, staat voorop!. U hoeft zich niet op te geven, u kunt zo binnenlopen.
Om de week staat er een thema centraal. Dit kan van alles zijn.
Mocht u een idee of een interessant onderwerp willen aandragen, of wellicht zelf iets vertellen, we horen het graag!

Op donderdag 12 maart komt hovenier Benny Everts vertellen over de tuin.

Op donderdag 20 maart is Marcel aanwezig. Hij kan u helpen bij digitale problemen.
Reclame EC Ingrid administratie
weggemans advertentie
vib nieuw logo

VIB Eexterveen

Woensdag 18 Maart. Aanvang deze avond 19.45 uur.
In het Dorpscentrum te Eexterveen.

Deze avond komt Miep Koops vertellen over haar werk als taalcoördinator
bij het taalhuis.

Nieuws van

kleingenoegen2
Openingstijden Dorpscentrum en ’t Klein Genoegen
Maandag gesloten
Dinsdag gesloten
Woensdag 15:00 – 22:00
Donderdag 12:00 – 22:00
Vrijdag 12:00 – 22:00
Zaterdag 12:00 – 22:00
Zondag 12:00 – 22:00

kok zomer
Beste dorpsbewoners,

Gaat u of bent u aan het bouwen of verbouwen of bent u in de tuin bezig en heeft u een container nodig, dan kan ik dat regelen voor u.
Ik werk bij Renewi en wij hebben een actie voor vrienden en kennissen die voor een leuke prijs een container kunnen huren.
Hieronder vindt u de prijzen en als u denkt “ ik wil er wel een huren” stuur mij dan een berichtje (06-164 38 363 ) of kom even langs op Koffielaantje 19.
Wat ik dan van u nodig heb is uw naam en adres gegevens en wanneer en wat voor container u nodig heeft en dan zorg ik ervoor dat de container geplaatst wordt.
Wie weet tot snel.

Met vriendelijke groet,
Yvonne Wouterse
afvalcontainer

Stichting Dorpscentrum Eexterveen

Voor in de agenda:
* vrijdag 13 maart – vrijwilligersdag NLdoet 2020 – kijk hier voor
onze klus <https://www.nldoet.nl/klus/veurjaor-de-kop> en meld je aan!
verhuisbericht

Verhuisbericht

Na bijna 75 jaar ga ik Dorpsstraat 47 Eexterveen verlaten en vertrek ik met ingang van 4 april naar:
Schoolstraat 56
9471 KM Zuidlaren
Telefoonnummer: 06-30779095

Bij deze zeg ik alle lidmaat- en donateurschappen op.

Ik hou nog een kleine schuurverkoop van gereedschap en elektrische apparatuur en enkele antieke spullen op zaterdag 21 maart van 13-15 uur.

Michael Eggens
Naamloos

Jan's proatie

Het Bos van Eexterveen. (en de veldjes)

Omdat ik zo geniet van de “Ommetjes” en omdat die gedeeltelijk door het huidige bos van Eexterveen lopen had ik mij voorgenomen om een keer te schrijven over het bos dat vroeger, zeg maar tot eind dertiger jaren van de vorige eeuw, in het Noordeinde van Eexterveen lag.
Nee, dat bos heb ik zelf nooit gezien maar ik heb het van overlevering, van de verhalen die ik er wel eens over heb gehoord.
Dat bos bestond uit twee gedeelten.
Het eerste bos liep van de boerderij van Ten Hof, Dorpsstraat 5, richting Eexterveenschekanaal tot voorbij de woning Dorpsstraat 3 en ook nog achter deze woning langs.
Het laatste stuk bestond uit kreupelhout en struikgewas.
Ongeveer 100 meter na Dorpsstraat 3 boog het bos zich af in de richting van Nieuw Annerveen en ging zo over in het tweede bos.
In dat tweede bos stond een boerderij die bewoond door de familie Jan Hoving.
Dit huis is in 1935 opgebrand. Later is de boerderij herbouwd en is nu Dorpsstraat 1.
Om alle Jan Hoving’s uit elkaar te halen had de toenmalige bewoner de bijnaam Jan Hoving Bos.
Het bos is voor de oorlog al verdwenen.
In het bos werden vroeger ‘s zomers op zondag wel eens evangelisatiebijeenkomsten gehouden onder leiding van een dominee.
Omdat er in het bos geen orgel was, begeleide tijdens deze bijeenkomsten een muziekkorps de zang.

Achter het huis Dorpsstraat 3 liep ook een wijk richting het Grevelinkkanaal.
Op ongeveer 1 km vanaf de straat lag aan elke kant van de wijk een z.g. "veldje".
Deze veldjes bestonden voor het grootste gedeelte uit heide en struikgewas.
Hierin zaten veel inheemse planten, die we hier nu niet meer zien als wolfsklauw, zonnedauw, bosbessen en krenten.

Het kan verkeren zei Bredero.
Het vroegere bos en de heide in Eexterveen was een overblijfsel van hoe het gebied er voor de vervening uit zag. Zeg maar als overblijfsel van het Bourtanger Moor.
Heden ten dage is er weer een bos in Eexterveen. Dit bos is aangelegd in het kader van de ruilverkaveling en wordt door de inwoners onderhouden en bijgehouden.
Bijzonderheid: De inwoners hebben er zelf een “ommetje” door aangelegd.
Waar een klein dorp groot in kan zijn.

Jan Venema.
Jan Venema.
Beste lezers,
Uit ervaring weet ik dat vele lezers zich niet druk maken om te weten te komen wie toch die Jan Venema is die elke veertien dagen een column in deze krant schrijft.
Maar er zijn ook mensen die wel nieuwsgierig zijn en daarom komt de aap nu uit de mouw. Jan Venema is mijn pseudoniem.
Toen ik gevraagd werd om eens per veertien dagen een stukje aan te leveren had ik grote bezwaren. Eens per jaar moet ik voor een regionale krant een stukkie schrijven en dat kost mij altijd veel moeite om een onderwerp te vinden en de column vol te schrijven.
Maar om te oefenen had ik na de sport- en spelweek van 2018 geprobeerd daar een stukje over te schrijven en ook over het afscheid van Joke en Martinus Wolting en over de senioren woningen die waren gepland. Het lukte wel met enige moeite.
Maar soms is het geluk met je. Nadat “strunen in Eexterveen” op tv Drenthe was geweest werd ik aangesproken door een dame die vroeger veel op Eexterveen kwam met de vraag:
Klopt het dat er zoveel bos is in Eexterveen als ik op tv zag? Dat was er vroeger toch niet.
Dat was weer een aanleiding om een stukje over te schrijven.
Maar je moet iedere keer wel een behoorlijk aantal regels hebben en bij dat stukje over strunen heb ik er een beetje bij verzonnen en, eureka, dat was het!
Wat bleek mij: als je onder je eigen naam schrijft moet je eerlijk zijn, moet alles kloppen. Maar als je onder pseudoniem schrijft mag het wel een beetje tegen de waarheid aan schuren, dan komt het niet zo precies hoe het was of is geweest.
Trijn Speelman-Vogel, van Groningse afkomst, moest een keer bij TOG een Drentse mevrouw spelen. Van haar zijn de gevleugelde woorden:
“Je heurt wat, je ziet wat, je doet er een beetien bij en je hebt een verhael”.
En zo gaat het ook bij Jan Venema, al is het meeste waarheid wat er wordt geschreven.
Van huis uit ben ik weggooierig. Mijn Griet klaagt er wel eens over als we ergens heen moeten. Dan heb ik de uitnodiging al weggegooid.
Maar als er iets over Eexterveen in de krant, tijdschrift o.i.d. staat, dan knip ik het uit en bewaar ik het in een map. Daarnaast heb ik in de loop van de jaren op allerlei manieren een verzameling aangelegd van wat ik van oudere dorpsgenoten om mij heen hoorde en soms ook uithoorde, wat ik van hen kreeg enz. en dat zit allemaal in mijn map.
Dat komt nu heel goed van pas; daar put ik wel eens uit en gebruik ik nu.
Daarom zijn de stukjes soms recent, soms van een wat oudere datum of van meer dan een eeuw geleden.
Maar ook “Eexterveen, 500 jaar in beweging” is een bron waar je wel wat aan hebt.
Kortom, dat is de reden dat ik onder pseudoniem schrijf en dat wil ik nog graag een poosje zo houden want ik heb nog wel een aantal onderwerpen die er aan zitten te komen.
Maar Eexterveen, het dorp, zijn inwoners, de verenigingen en wat hier gebeurt inspireert mij om weer een stukje te schrijven.
Waar een klein dorp groot in kan zijn.

Jan Venema.
hoe groot
Wat als we het samen doen?
Nu moet je erbij zijn!

Donderdag 9 april 2020 18:00 – 22:00 uur
MFC De Badde, Greveling 137, Annerveenschekanaal

! Let op! Er is geen bijeenkomst op 28 maart. 9 April is de enige echte en 100% definitieve datum voor deze Grootse Niet Te Missen bijeenkomst.

Beste inwoner van Annerveenschekanaal, Bareveld, Eexterveen, Eexterveenschekanaal of Nieuwediep,

Welke verbinding zoek je of mis je? Binnen je dorp, tussen je dorp en buurdorpen, of tussen je dorp en de wereld daarbuiten? Heb je een verbindend idee dat je wilt onderzoeken of een experiment dat je wilt laten plaatsvinden? Kom dan naar ‘Wat als we het samen doen?’ op donderdag 9 april. Een maaltijd zit bij de bijeenkomst in. Meer informatie valt binnenkort op je deurmat. Weet je al dat je meedoet? Fijn als je het laat weten via info@ditisnu.nl

Ik hoop tot dan, met hartelijke groet,

Jantine Wijnja
mede namens
Co Makenbach, Petra Brands en Rashid Bakhaty, Eexterveenschekanaal.
Colinda Gerrits en Daniëlle Tuma, Annerveenschekanaal.
Gert-Jan Jonker en Rolina Esschendal, Eexterveen.
pep-definitief
logo Spinder