header
De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze
nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda


5 juli De EC verschijnt

De agenda is volledig te zien op de website via deze link. Mis niks van de activiteiten en kijk regelmatig in de agenda. De agenda wordt regelmatig vernieuwd.
Wilt u ook uw activiteiten vermeld hebben in de agenda? Stuur dan een e-mail naar ec@eexterveen.com.

Bericht van de redactie

De volgende EC verschijnt op 5 juli 2021. Copy voor de EC kan per e-mail worden gestuurd naar het mailadres ec@eexterveen.com. Copy moet binnen zijn voor 18.00 uur op de verschijningsdatum (zie in de kop van deze courant). De EC zal het tweede halfjaar, onder voorbehoud, verder verschijnen op: 6 september, 20 september, 4 oktober, 25 oktober, 8 november, 22 november, 6 december en 20 december.
starke
vereniging dorpsbelangen
bokd
advertentie alsema

Vereniging Dorpsbelangen

Stichting Dorpscentrum

Dorpsbelangen draagt Bierstube over aan Dorpscentrum
Zaterdag 19 juni werd het project ‘Onse toen’ afgesloten met de overdracht van de Bierstube aan het Dorpscentrum. De Bierstube is een houten bouwwerk dat grenst aan het evenemententerrein ‘Onse Toen’ en gebouwd door vrijwilligers van Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. Wethouder Henk Heijerman opende de Bierstube en sprak zijn waardering voor het idee en het doel erachter. Zijn complimenten waren er ook voor het bouwwerk zelf en de inrichting ervan.

Overdracht aan het dorp
De vrijwilligers van Dorpsbelangen Eexterveen hebben maandenlang hard gewerkt om het prachtige bouwwerk op tijd af te kunnen hebben voor de zomerperiode. Ze kwamen op het idee van de Bierstube door een bezoek aan ons Duitse partnerdorp Gellersen. De Bierstube staat op het terrein van het Dorpscentrum, vandaar de feestelijke overdracht aan het stichtingsbestuur van het Dorpscentrum. De stichting droeg het gebruik van de Bierstube gelijk weer over aan Martijn en Wietske van ’t Klein Genoegen (en tevens beheerders van het Dorpscentrum). Tijdens evenementen, georganiseerd door Dorpsbelangen of verenigingen zoals de jaarlijkse Sport- en Spelweek of de maandelijkse Dorpsborrel, is de Bierstube het gezellige verzamelpunt. Uiteraard kan de Bierstube ook ingezet worden voor feestjes.

Niet mogelijk zonder sponsoren
De bouw en inrichting van de Bierstube is mogelijk gemaakt door verschillende (lokale) sponsoren. Ook de gemeente heeft financieel bijgedragen aan de totstandkoming van ‘Onse toen’. En mede door de subsidie ‘Frisse start na corona’ van provincie Drenthe, was het mogelijk om de Bierstube in gezelschap van vrijwilligers feestelijk te openen. Deze subsidie is bestemd voor vrijwilligersinitiatieven die sociaal-culturele activiteiten organiseren die bijdragen aan de vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen in Drenthe en kan via de gemeente aangevraagd worden. Door de huidige corona-maatregelen was het helaas niet mogelijk om het hele dorp uit te nodigen voor de opening en overdracht.

Nieuwsgierig geworden naar de prachtige Bierstube?
Neem gerust een kijkje! En vanwege de versoepelingen is het binnenkort mogelijk om daar zelf iets te organiseren. Voor meer informatie over dat laatste: neem contact op met ’t Klein Genoegen!

Hartelijk dank aan de sponsoren en de vrijwilligers! Jullie hebben er iets supermoois neergezet!
202106-Eexterveen-Bierstube-wethouder
advertentie Kok
advertentie Jubmo
kleingenoegen2
Openingstijden Dorpscentrum en ’t Klein Genoegen
Maandag gesloten
Dinsdag gesloten
Woensdag 13:00 – 22:00
Donderdag 12:00 – 22:00
Vrijdag 12:00 – 22:00
Zaterdag 12:00 – 22:00
Zondag 12:00 – 22:00

Dorpsborrel!
Nu de overdracht van de Bierstube heeft plaats gevonden op 19 juni willen we er gelijk gebruik van maken door een Dorpsborrel met BBQ te organiseren op zaterdag 3 juli vanaf 16.00 uur (dit is wel afhankelijk van het weer). Aanmelden kan t/m 28 juni via het volgende nummer: 06 28832794 of 0598 769060
bbq bierstube
weggemans advertentie
Reclame EC Ingrid administratie

Jan's proatie

Naamloos
Waterschappen.
Elk jaar valt bij ons de aanslag van het waterschap “Hunze en Aa’s” op de deurmat.
“Hunze en Aa’s” is een super groot waterschap van 213.000 hectare en beheerst een groot gedeelte van Noordoost Drenthe en Oost Groningen.
Het waterschap waar Eexterveen onder valt is door wijzigingen en fusies nogal eens van naam en oppervlakte veranderd.
Voordat in 1954 het Waterschap “Oostermoer” werd opgericht waren hier twee waterschappen actief te weten: Het “Waterschap Eexterveen” en het “Waterschap Eexterveense Dallen – Eext”. (Zie ook het hoofdstuk “Waterschappen”, op blz. 28 van het boek “Eexterveen, al 500 jaar in beweging”.)
Alvorens ik hierover verder ga eerst nog even terug in de geschiedenis.
Om sterk te staan in de onderhandelingen met de stad Groningen over de aansluiting van de veengebieden op het Stadskanaal, hadden de 9 Drentse Veenmarken uit het Oostermoer gebied zich in 1762 verenigd tot de “Veengenoten van Eext tot Valthe”, later omgevormd tot “de Oostermoerse- en Zuidenveldse Venen. Tijdens deze onderhandelingen werden er convenanten gesloten over de turf- en waterafvoer. Toen de turfproductie op z’n retour was is de Veenmark opgeheven, waarna in dit gebied de zelfstandige waterschappen ontstonden.
Voor Eexterveen waren dat dus de bovengenoemde twee waterschappen.
De oprichting van het waterschap “Eexterveen” is gepubliceerd in het Provinciaal blad van Drenthe, 1890, nr 23. Het waterschap omvatte het noordoostelijke gedeelte van Eexterveen, boven de Dorpsstraat en was 620 ha. Later toen Nieuw Annerveen er bij kwam 900 ha. Het doel was om de Zwetsloot die langs de Dorpsstraat liep en waar de opgaande sloten op uit kwamen en de wijk waarin de Zwet uitmondde, de z.g. Zwetwijk, te onderhouden. De Zwetwijk lag net beneden het Loksverlaat. (zie vorige column) Ook de Menweg, toen een zandweg, was in onderhoud bij dit waterschap. De bestuursleden waren Eexterveners.
Het waterschap “Eexterveense Dallen – Eext” omvatte het zuidwestelijke gedeelte van Eexterveen alsmede ook Eexterzandvoort en het gedeelte van Eext tot aan de Hondsrug en was 530 ha groot. Het is opgericht bij Besluit van Provinciale Staten van Drenthe van 21 december 1909. De werkzaamheden van dit waterschap bestond uit het schoonhouden van de sloten. Ik herinner mij dat dit waterschap hiervoor de heren Andries Roossien (Koffielaantje 37) en Egge Hulshof (Dorpsstraat 118) in dienst hadden. De bestuursleden van dit waterschap kwamen uit het hele gebied.
In 1954 zijn beide "schappen" opgegaan in het waterschap "De Oostermoerse Vaart" dat zijn kantoor in Gieten had.
Bijzonderheden over genoemde Eexterveense waterschappen zijn:
Voor mededelingen hing er aan café Hoving (Dorpsstraat 48) een houten kastje, met gaas aan de voorkant. Hierin werden de mededelingen over de/het waterschap(pen) bekend gemaakt.
Wat het opschrift van het kastje was weet ik niet meer. Wellicht dat Geert Hoving (die hier woonde) uitsluitsel kan geven.
Een tweede bijzonderheid is dat alle verenigingen die vroeger in Eexterveen actief waren bij toerbeurt in de 3 cafés bijeen kwamen c.q. vergaderden. Uitzonderingen waren de waterschappen; zij rouleerden per jaar.
Waar een klein dorp groot in kan zijn.

Jan Venema.

tendenz
pep-definitief