header
De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze
nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com
vereniging dorpsbelangen
Het is gebleken dat de link het in de gewone Eexterveense Courant niet werkt, daarom nogmaals dit bericht, nu met werkende link. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdm9HKhi5oaHPaJEPtXWU7GivzDesq8gwLaVV_G4XZtLlzppA/viewform
bokd