header
De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze
nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda20 april De EC verschijnt
In verband met het coronavirus zijn er geen evenementen de komende 2 weken.

De agenda is volledig te zien op de website via deze link. Mis niks van de activiteiten en kijk regelmatig in de agenda. De agenda wordt regelmatig vernieuwd.
Wilt u ook uw activiteiten vermeld hebben in de agenda? Stuur dan een e-mail naar ec@eexterveen.com.

Bericht van de redactie

De volgende EC verschijnt op 20 april 2020. Copy voor de EC kan per e-mail worden gestuurd naar het mailadres ec@eexterveen.com. Copy moet binnen zijn voor 18.00 uur op de verschijningsdatum (zie in de kop van deze courant). De EC zal het eerste halfjaar, onder voorbehoud, verder verschijnen op: 4 mei, 18 mei, 1 juni, 15 juni en 29 juni.
vereniging dorpsbelangen

Nieuws uit het dorp

Sport en Speldagen Eexterveen 2020 zijn voorlopig vast gesteld op donderdag 2 juli, vrijdag 3 juli en op zaterdag 4 juli 2020. Blijft voorlopig gehandhaafd. Definitief besluit wordt vermeld in de volgende EC

Paasvuur 2020: Op last van de overheid mogen er dit jaar geen paasvuren worden gemaakt en of ontstoken worden.

Contributie: Beste dorpsgenoten in verband met de corona crisis is het onverstandig
om de contributie (2020) voor de vereniging van Dorpsbelangen persoonlijk door de leden van het bestuur op te laten halen.

Wij vragen u de contributie € 7,00 over te maken op:
Bankrekeningnr. NL09 RABO 0316 2542 31 t.n.v. Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen onder vermelding contributie 2020.

Na betaling wordt het betalingsbewijs bij u in de bus gedaan.
Wij hopen dat u ons wilt helpen.
Bij voorbaat onze dank.

Corona

Denk om elkaar in deze crisis met het Coronavirus.
Stuur 1x per week de buren links en rechts voor en achter een kaartje
of een kleuren print. Bel elkaar regelmatig en hou contact.
Zijn er mensen die hulp nodig hebben b.v. boodschappen halen neem contact op met de redactie van de EC.

GGD Drenthe
Hebt u een vraag over uw eigen gezondheid? Neem dan tussen 8.00 en 17.00 uur contact op met de GGD Drenthe via 0592 30 63 00. Informatie over de situatie in Drenthe vindt u op de website van GGD Drenthe.

Actuele gezondheidsinformatie RIVM
Voor actuele gezondheidsinformatie over het coronavirus kunt u terecht op de website van het RIVM. Hier kunt u onder meer lezen wat u zelf kunt doen om verspreiding tegen te gaan en wat u moet doen bij klachten. Het RIVM is tussen 8.00 en 20.00 uur ook telefonisch bereikbaar op 0800 13 51.

Gemeente Aa en Hunze wijzigt openingstijden gemeentehuis en stelt ‘coronanummer’ in
De gemeente Aa en Hunze past de openingstijden van het gemeentehuis in Gieten aan. Inwoners worden gevraagd om zaken vooral digitaal of telefonisch te regelen en het gemeentehuis zoveel mogelijk te vermijden. Ook op het afvalbrengstation zijn maatregelen genomen om de verspreiding van het virus in te dammen en om het personeel te beschermen.

Online regelen
Vanaf donderdag 19 maart is het gemeentehuis geopend tussen 09:00 en 12:00 uur en uitsluitend voor mensen met een afspraak. De maatregelen gelden tot en met 6 april. Burgemeester Anno Wietze Hiemstra benadrukt dat de dienstverlening van de gemeente Aa en Hunze beschikbaar blijft voor inwoners en bedrijven: "Maar zaken als een verhuizing, meldingen openbare ruimte en aanvragen voor een omgevingsvergunning kunnen makkelijk via de website geregeld worden. Dat geldt zelfs voor het aangeven van een geboorte.” Voor sommige zaken is het onvermijdelijk om naar het gemeentehuis te komen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het aanvragen van een paspoort of een rijbewijs. De gemeente Aa en Hunze vraagt inwoners om daarvoor telefonisch een afspraak te maken via het algemene telefoonnummer 14 0592. Voor het ophalen van een rijbewijs of paspoort hoeft geen afspraak gemaakt te worden.

Coronanummer
Ook heeft de gemeente een telefoonnummer (0592-267853) en e-mailadres (corona@aaenhunze.nl) in het leven geroepen voor vragen over de lokale gevolgen van de coronamaatregelen. Burgemeester Hiemstra: “Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen. We snappen dat mensen met vragen zitten. Met die vragen kunnen ze bij ons terecht. We zullen ze zo snel mogelijk helpen.”

Afvalbrengstation
Het afvalbrengstation blijft op de reguliere openingstijden open. We zien wel dat het erg druk is bij het ABS. Daarom zijn ook hier maatregelen genomen. Zo gaat de Gratis Compostdag niet door. Ook vragen we inwoners om afval dat niet per direct ingeleverd hoeft te worden (denk aan textiel of grofvuil) later in te leveren. De landelijke maatregelen gelden ook hier: blijf thuis bij verkoudheid of griepverschijnselen, neem de hygiënemaatregelen serieus en houd minimaal 1,5 meter afstand.
Ter attentie
Een van onze dorpsgenoten kwam in de Schakel een onderzoek tegen over bereikbaarheid. Dit betreft een vragenlijst welke ingevuld kan worden via: rug.shortcm.li/bereikbaarheid (https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_88q7XxhjwEhzAMZ )

Historische vereniging

Op 13 april 1945 is Eexterveen bevrijd, de bedoeling was om hier op 18 april aandacht aan te besteden.

Helaas moeten ook wij dit uitstellen naar later dit jaar.
pep-definitief
kok zomer

Nieuws van

kleingenoegen2
Afhaalmenu
Zolang de maatregelen m.b.t. het coronavirus nog van kracht zijn, is het mogelijk om op vrijdag, zaterdag en zondag van 16.45 tot 19.45 uur patat, snacks of een weekend special af te halen. Wilt u hier gebruik van maken kunt u uw bestelling alleen telefonisch aan ons doorgeven vanaf woensdag 15.00 uur op het volgende nummer 0598 769060. U krijgt dan van ons een tijdstip wanneer u uw bestelling kunt komen afhalen, zodat u alleen in het pand bent en er geen andere gasten zijn.

Besteloverzicht
Patat, frikandel (speciaal), broodje hamburger (speciaal), kroket, bamischijf, kipnuggets, kaassoufflé, bitterballen en bittergarnituur.

Weekend Special
De weekend special staat vanaf woensdag op de facebookpagina van ’t Klein Genoegen: https://www.facebook.com/Eexterveen/
Heeft u geen facebook kunt u contact opnemen met 0598 769060 en vragen naar de weekend special.

2e Paasdag
Op 2e Paasdag zijn wij ook geopend voor afhaal van 16.45 tot 19.45 uur.

Hygiëne
Wij houden ons altijd aan de hygiëne voorschriften. We maken alle deurklinken, pinautomaat en etc. extra goed schoon en volgen de richtlijnen van de overheid/RIVM.
U kunt ons helpen door te betalen met de pin (voorkeur contactloos), 1,5 meter afstand houden van elkaar en voelt u zich niet goed of heeft u ziekteverschijnselen vraag aan iemand anders om uw eten op te halen (indien het afhalen niet mogelijk is, kunnen wij eventueel bezorgen in Eexterveen tot aan de voordeur en kunt u betalen via een Tikkie).
logo Spinder
logo-spes
Het paaseieren zoeken op 1e paasdag van de Speskinderclub gaat dit jaar niet door i.v.m. de corona maatregelen.

Geen bloemenactie op zaterdag 9 mei
Helaas gaat de bloemenactie dit jaar niet door vanwege het coronavirus.
Uiteraard bent u welkom bij Smit Natuurlijk, Rijksweg Oost 107 in Sappemeer.Reclame EC Ingrid administratie
Naamloos

Jan's proatie

De kerk en haar voorgangers.

In tijden van rampspoed gebeurt het vaak dat mensen de religie weer opzoeken als ankerpunt in hun leven. Nu wij in een zeer onzekere periode leven dacht ik daar aan en daarom kwam ik op het onderwerp voor deze column.
Kerkelijk viel Eexterveen bij zijn ontstaan in 1505 onder de kerk van Anloo.
Maar van 1836 tot 1985 vormden de dorpen Oud- en Nieuw Annerveen, Spijkerboor, Anner- en Eexterveenschekanaal en Eexterveen de Kerkelijke Gemeente Annerveen.
De richting was vrijzinnig hervormd. Zie voor meer info het boek over Eexterveen; blz 31.
De Gemeente heeft diverse voorgangers gehad maar ik wil er 2 uitlichten.
De eerste is Albert Koops, geboren op 17-1-1914 in Assen en overleden op 4-1-2002.
Hij was geen dominee maar voorganger van de hervormde gemeente. Dat hield in dat hij wel mocht preken maar geen doop- en huwelijksplechtigheden mocht verrichten.
Veel jongelui hebben hele goede herinneringen aan “Dominee Koops” zoals hij werd genoemd. Hij was het die de Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale de V.C.J.C. in de jaren 50 van de vorige eeuw nieuw leven in blies. De Vrije Vogels, Jeugd Centrale en Jeugd Beweging bloeiden in zijn tijd als nooit te voren. De consistoriekamer van de kerk diende als jeugd gebouw en vele jongelui kwamen daar in de weekenden bijeen.
Naast deze bijeenkomsten werden er toneelstukken opgevoerd of in de kerk of in een schuur van een boerderij en menigmaal werd er een kerstspel opgevoerd. Ze gingen kamperen; voor de meesten de eerste vakantie van hun leven. (en om nooit weer te vergeten)
Maar ook Eexterveen heeft goede herinneringen aan hem. Per fiets bezocht hij ons dorp en genoot van zijn ritje over het smalle fietspaadje langs de Menweg.
Hij organiseerde eens per maand een kerkdienst in Eexterveen eerst in café Hoving, later in de school. Een huisorgel werd aangevoerd en diende als begeleiding bij de gezangen.
De “kerk” zat dan vol. Ook zijn (boeiende) catechisatie lessen op de lagere school werden door 99% van de leerlingen gevolgd.
Hij vertrok in 1960, omdat hij leraar werd aan de kleuterkweek in Emmen, Zijn vertrek was een groot verlies voor genoemde dorpen en zeker voor Eexterveen.
Zijn opvolger werd dominee Willem Anton Gerard Meeuwse, geboren op 17-11-1928 te Utrecht. Hij was wel een bevoegd predikant en kwam in 1960 vanuit Rotterdam naar de pastorie in Annerveenschekanaal. Hij was nog betrekkelijk jong en Annerveen was zijn eerste gemeente. Hij was vrijgezel en reed rond op een brommer.
Ook in zijn tijd bleef de V.C.J.C. bestaan en werd er nog gekampeerd.
Hij was van een heel ander kaliber dan Koops; zonder af te doen aan zijn kwaliteiten als voorganger, maar hij kwam over als een beetje wereldvreemd.
Ds. Meeuwse vertrok in 1970 naar Biervliet waar hij tot zijn pensioen in 1991 bleef.
Hij is daar op 12 januari 2002 overleden.
Omdat de kerkgang steeds verder terug liep is na zijn vertrek geen nieuwe voorganger meer benoemd en werd een “deeltijd” dominee ingehuurd.
Op 1 januari 1985 werd de Hervormde Gemeente Annerveen opgeheven en viel men weer onder de kerk van Anloo. Het kan verkeren.
Zowel de heer Koops als Ds Meeuwse hadden Eexterveen en haar bewoners hoog in het vaandel. Meeuwse heeft bij zijn afscheid een gedicht gemaakt waarin hij laat blijken dat Eexterveen en de Eexterveners hem na aan het hart lagen.
Waar een klein dorp groot in kan zijn.

Jan Venema.

Puzzel

De oplossing komt in de volgende EC.
puzzels

Onthullend boek over de NSB in de Drentse gemeente Anloo

In de zomer van dit jaar - 75 jaar na de bevrijding - verschijnt het boek “Gerhardus Dieters en de radicalisering van de NSB”. Het boek schetst een onthutsend beeld van de innige verstrengeling tussen boerenbeweging en nationaalsocialisme in de voormalige gemeente Anloo. Dwarsverbindingen met de Drentse buurgemeenten Zuidlaren, Vries, Gieten en Rolde worden eveneens belicht.
In 1935 stemden bij de Provinciale Statenverkiezing in Drenthe 38.79% van de kiesgerechtigden in de gemeente Anloo op de NSB. Dit is verhoudingsgewijs veruit het hoogste aantal in heel Nederland. Zelfs bij verkiezingen in 1937 en 1939 koos - tegen de landelijke trend in - nog bijna 30% van de inwoners van Anloo voor deze partij.
De hardnekkigheid waarmee de boerenbevolking van de gemeente Anloo tot diep in de oorlog het nationaalsocialisme in grote getale bleef steunen, vormt het centrale thema in het boek.
De gezichtsbepalende man van de NSB was de landbouwer Gerhardus Dieters (1902-1980) uit Annerveen. Onder invloed van de grote landbouwcrisis van de jaren dertig werd hij in 1932 de belangrijkste woordvoerder van de Drentse Boerenbond. In juni 1933 sloot Dieters zich aan bij de NSB en gaf mede de stoot die leidde tot de vorming van de NSB-groep Annen. Eind 1935 werd Dieters kringleider van de NSB in Noord-Drenthe en in 1937 districtsleider voor de provincie Drenthe evenals Tweede Kamerlid. Tijdens de oorlog sloot hij zich aan bij de Germaanse SS en ronselde in Duitsland vrijwilligers voor de Waffen SS. In 1944 vocht Dieters aan het Oostfront tegen de Russen. Vlak voor Dolle Dinsdag in september 1944 kwam het tot een definitieve breuk tussen Dieters en Mussert en legde hij het districtsleiderschap in Drenthe neer. Na de oorlog werd Dieters veroordeeld tot tien jaar detentie. In de loop van 1951 kwam hij vervroegd vrij.
Bij de bevrijding werden in de gemeente Anloo meer dan 300 NSB’ers door de Binnenlandse Strijdkrachten gearresteerd. De meesten werden geïnterneerd in Kamp Westerbork, een deel van hen werd bestraft door het Bijzonder Gerechtshof of Tribunaal in Assen. Na de oorlog bleken er ook nog een aantal politieke lijken in de kast te zitten, die uitgebreid in het boek worden besproken.
In de epiloog van het boek wordt een aantal harde conclusies getrokken over deze inktzwarte bladzijde in de historie van de gemeente Anloo en het decennia lang doodzwijgen van de rol van de NSB-boerenleiders. Het boek dat circa 185 pagina’s gaat tellen wordt in beperkte oplage uitgegeven. Het kan tot uiterlijk 15 juni 2020 bij voorintekening en betaling van € 18,50 exclusief verzendkosten worden besteld bij de auteur Drs. Sienus Nijborg. Na sluitingsdatum van de voorintekening wordt de prijs van het boek met € 4,00 verhoogd. Voor nadere informatie en/of bestellingen volstaat een mail aan s.nijborg@hotmail.com
Antwoordstrook

Voor- en achternaam: …………………………………………………….

Straat en huisnummer …………………………………………………….

Postcode en plaats: …………………………………………………….

Emailadres: …………………………………………………….

Telefoonnummer: …………………………………………………….Hierbij bestel ik …. (aantal) exemplaren van het boek “Gerhardus Dieters en de radicalisering van de NSB. Boerenbeweging en nationaalsocialisme in de gemeente Anloo”.

Ik wil het boek graag per post thuis ontvangen/afhalen (het juiste antwoord omcirkelen)

Voor 15 juni 2020 zal ik het verschuldigde bedrag overmaken op NL34INGB0002617341 t.n.v. S. Nijborg.Plaats: ……………………………………………………

Datum: ……………………………………………………

Naam: ……………………………………………………

Handtekening: ……………………………………………………

advertentie Jubmo
weggemans advertentie