header
De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze
nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Bericht van de redactie

Wegens de aangescherpte Corona maatregelen die waarschijnlijk vanavond worden bekend gemaakt, verschijnt de EC dinsdag 15 december. Zodat iedereen tijd heeft om eventuele maatregelen te verwerken. Kopij kan tot dinsdag 15 december 12.00 uur aangeleverd worden.
vereniging dorpsbelangen