header
De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze
nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda


29 juni De EC verschijnt

De agenda is volledig te zien op de website via deze link. Mis niks van de activiteiten en kijk regelmatig in de agenda. De agenda wordt regelmatig vernieuwd.
Wilt u ook uw activiteiten vermeld hebben in de agenda? Stuur dan een e-mail naar ec@eexterveen.com.

Bericht van de redactie

De volgende EC verschijnt op 29 juni 2020. Copy voor de EC kan per e-mail worden gestuurd naar het mailadres ec@eexterveen.com. Copy moet binnen zijn voor 18.00 uur op de verschijningsdatum (zie in de kop van deze courant). De EC zal het tweede halfjaar, onder voorbehoud, verder verschijnen op: 7 september,
21 september, 5 oktober, 19 oktober, 2 november, 16 november, 30 november,
14 december en 11 januari 2021.
vereniging dorpsbelangen

Nieuws uit het dorp

Contributie: Beste dorpsgenoten in verband met de corona crisis is het onverstandig
om de contributie (2020) voor de vereniging van Dorpsbelangen persoonlijk door de leden van het bestuur op te laten halen.

Wij vragen u de contributie € 7,00 over te maken op:
Bankrekeningnr. NL09 RABO 0316 2542 31 t.n.v. Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen onder vermelding contributie 2020.

Uw bankafschrift is het betalingsbewijs.
Wie al contant heeft betaald heeft een lidmaatschap kaartje ontvangen.

Wij hopen dat u ons wilt helpen.
Bij voorbaat onze dank.
Dorpsapp
Steeds vaker zien we dat er berichten worden geplaatst in de buurtpreventie app die daar niet horen, maar wel noemenswaardig zijn voor het dorp. Om dit onderscheid te maken is het idee ontstaan voor een aparte groepsapp waarin zaken besproken mogen worden, die niet in de buurtpreventie app mogen. Te denken valt aan gevonden voorwerpen. Dit is GEEN vervanging voor de buurtpreventie app!

Spelregels:
Wat mag wel:
 • Gevonden/verloren voorwerpen
 • Weggelopen dieren
 • Opening ijsbaan
 • Nieuws over afzetting van wegen en bereikbaarheid
 • Autolampen die nog aan staan of ramen van auto’s die nog open staan
 • Verdachte collectanten
 • Zaken die niet kunnen wachten op de eerstvolgende uitgave van de EC.
 • Reageren als het relevant is

  Wat mag niet:
 • Iemand feliciteren
 • Ik zoek een tuinman, schoonmaker etc.
 • Gewijzigde korfbalwedstrijden
 • Racistische/seksistische opmerkingen
Aanmelden voor deze app kan bij Marleen Hoving via 06-51701302 of marleen.hoving@hotmail.com
Attentie
De oude paardenschuur/opslag/rommelhok hoe je het ook wilt noemen achter het dorpscentrum moet afgebroken worden. Als er nog liefhebbers zijn die belangstelling hebben voor de wanden neem contact op via: jan.vos@wxs.nl
Aandacht voor het volgende:
Onderstaande borden staan in het Eexterveense bos. Wij hopen dat een ieder zich hieraan houdt. Er lopen in dit rustgebied momenteel vier reekalveren.
rustgebied
pep-definitief
kok zomer
data.620xC1024x682.66666666667+0+-85.620x414

Bericht van de gemeente

Fietspad Menweg
Vanuit de projecten “Kwaliteitsimpuls fietspaden” en “Veilige schoolroute Eexterveen e.o” is de gemeente bezig met de aanleg van een fietspad langs de Menweg. De ruimte om een fietspad aan te leggen op gemeentelijke grond was niet aanwezig. Daarom is aan de noordzijde van de Menweg grond aangekocht om een betonnen fietspad aan te leggen.

Het fietspad zal op twee locaties aansluiten op de Menweg. Om een veilige oversteek voor de fietsers te maken worden op deze locaties een verkeersveilige oplossing gemaakt. Gelijktijdig wordt dan ook aan de wens van de bewoners van de Menweg tegemoet gekomen om ter hoogte van de bebouwde komgrens een verkeersveilige maatregel te maken.

Hoe deze verkeersoplossing er uit komen te zien gaan we binnenkort bespreken met de bewoners van de Menweg, een afvaardiging van de agrarische sector en dorpsbelangen. Deze gesprekken vinden nog voor de komende vakantie plaats. Direct na de vakantie kunnen we de plannen definitief maken zodat het fietspad met de verkeersveilige maatregelen op de Menweg nog dit jaar aangelegd kunnen worden. Hoe het plaatje er exact uit komt te zien kunt u lezen in een volgende editie van de Eexterveense courant.

Nieuws van

kleingenoegen2
Openingstijden Dorpscentrum en ’t Klein Genoegen
Maandag gesloten
Dinsdag gesloten
Woensdag 15:00 – 22:00
Donderdag 12:00 – 22:00
Vrijdag 12:00 – 22:00
Zaterdag 12:00 – 22:00
Zondag 12:00 – 22:00

Opening:
We hebben de eerste dag er op zitten! Wat was het druk, maar erg gezellig! Bedankt allemaal voor de leuke reacties op het terras en via de whatsapp.

We proberen ons aan de regels te houden van het RIVM en het protocol van de KHN (Koninklijke Horeca Nederland). Hieronder een aantal belangrijke regels voor de horeca:
Bij binnenkomst:
 • We werken binnen alleen op reservering, voor het terras hoeft niet gereserveerd te worden
 • Bij ontvangst moet er een controle gesprek plaatsvinden om in te schatten of er gezondheidsrisico’s zijn. Zijn er klachten dan kun je niet terecht op het terras of binnen.
 • Kom je met 3 of meer mensen en heb je geen gezamenlijke huishouding, dan krijg je een plek toegewezen op 1,5 meter afstand (maximaal 2 personen, of meer personen die een gezamenlijke huishouden vormen, mogen binnen een afstand van 1,5 meter aan tafel zitten)
 • Alle gasten moeten bij binnenkomst hun handen wassen met water en zeep of met desinfecterende gel
Binnen:
 • Er mogen binnen 30 gasten aanwezig zijn, excl. het personeel.
 • De tafels staan op 1,5 meter afstand of meer van andere tafels en gasten.
 • Na het controlegesprek en het wassen van de handen begeleiden we jullie naar jullie plek. We mogen de bestelling, het uit serveren en afruimen doen terwijl jullie aan de tafel zitten. Heb je hier bezwaar tegen, geef dit aan
 • Wij houden ons altijd aan de hygiënevoorschriften. We maken alle deurklinken, de pinautomaat, tafels, stoelen, toiletten en menukaarten etc. extra goed schoon en volgen de richtlijnen van de overheid/RIVM.
 • Maak bij het afrekenen zoveel mogelijk gebruik van contactloze middelen zoals de pin.
Terras:
 • Bij ontvangst op het terras moet er een controle gesprek plaatsvinden om in te schatten of er gezondheidsrisico’s zijn. Zijn er klachten dan kun je niet terecht op het terras of binnen.
 • Gasten mogen alleen maar zitten op het terras, niet staan
De regels bij binnenkomst en binnen gelden ook voor op het terras!
regels cafe
Dorpsborrel:
De dorpsborrel gaat nog niet van start in de maanden juni en juli. Hou de EC of de website www.kleingenoegen.nl in de gaten. We kijken wat de RIVM en KHN in juli aangeven wat betreft het aantal mensen en de 1,5 meter afstand.
logo Spinder
Reclame EC Ingrid administratie
logo-spes
Jaarvergadering SPES maandag 22 juni (aanmelden verplicht)
Vanwege corona is de jaarvergadering helaas niet doorgegaan op vrijdag 20 maart jl. Aangezien we jullie graag op de hoogte willen houden van de ontwikkelingen nodigen wij jullie hierbij uit voor een nieuwe jaarvergadering op maandag 22 juni om 20.00 uur bij het dorpscentrum. Voor de agenda klikt u hier.
Let op: Vanwege de maatregelen rond corona is aanmelding verplicht. Dit kan door een appje of mailtje te sturen naar de secretaris (secretariaat@svspes.nl). We rekenen op jullie komst!

Korfbal
Plezierig bezig zijn en samen sporten dat is wat wij met zijn allen doen bij de korfbalafdeling van Sportvereniging Spes.

Wij bieden laagdrempelige sport voor jongens en meisjes vanaf 6 jaar. Sportvereniging Spes nodigt deze jongens en meisjes daarom graag uit voor een aantal vrijblijvende trainingen.

Deze trainingen zijn op de woensdagavond van 18 u tot 19 u op het sportveld achter de school.
Kameleon logo
Afscheid van het onderwijs.

Op 1 augustus aanstaande neem ik afscheid van het onderwijs.
Ik heb dan precies 43 jaar in het onderwijs gewerkt.

Direct na mijn opleiding ben ik in 1977 begonnen met twee tijdelijke aanstellingen op de basisscholen in De Wilp en Niebert.
Ik ben geboren en opgegroeid in De Wilp. De start was dus op de school waar ik zelf als basisschoolleerling les heb gehad.
In augustus 1978 ben ik naar obs De Zuidvenne in Veelerveen gegaan.
Ik kreeg daar een vaste aanstelling en mocht les geven aan de combinatiegroep vijf en zes.
Ik heb daar 10 jaar met veel plezier gewerkt.
In deze periode ben ik ook getrouwd en zijn de kinderen geboren.
In 1988 werd er een directeur gevraagd voor de Triangel in Nieuw Annerveen. Gesolliciteerd en benoemd.
Een prachtige baan met geweldige collega ‘s. Begonnen met Alie Sanders en Ienke Doornbosch en later vooral met Alie Sanders, Geertje Hoekstra en Greet Gruber.
In 2014 ben ik ook directeur van de Badde in Annerveenschekanaal geworden met fijne nieuwe collega ’s, leerlingen en ouders.
Helaas was dit slechts één jaar, omdat de scholen in het Veengebied gingen fuseren. Er waren te weinig leerlingen, vooral in de onderbouw.
De leerlingen van De Springplank, de Badde en de Triangel samen naar één school. Een school met een nieuwe naam, de Kameleon, maar in één van de bestaande schoolgebouwen. Het werd de school in Eexterveen.
Omdat de scholen waar ik werkzaam was gingen sluiten en om mijn werk voort te zetten en de fusie te doen slagen, heb ik gesolliciteerd naar de functie van directeur op de Kameleon.
Een uitdaging, omdat de inwoners uit Annerveenschekanaal en Annerveen/ Spijkerboor hun school moesten opgeven en de ouders van de leerlingen van de Springplank een andere directeur kregen.
Daarnaast kwam dan ook dat er in de zes weken zomervakantie drie schoolgebouwen leeggehaald en één schoolgebouw weer ingericht moest worden voor meer dan het dubbele aantal leerlingen.
In de laatste vakantieweek werd er nog gewerkt aan het afwerken van het semi-permanente gebouw en stonden de lokalen en de hal van de school nog vol met gestapelde verhuisdozen en meubilair.

Toch is het gelukt om op in augustus 2015 als obs de Kameleon te starten.

Vooral door het enthousiaste en hechte team dat vanaf het begin de schouders er onder heeft gezet, is De Kameleon nu de school voor de leerlingen uit het Veengebied en zelfs andere omliggende dorpen, waar de leerlingen met plezier naar toe gaan.
Een school met een goede reputatie, een professioneel team en een stabiel leerlingenaantal, wat er mede heeft toe geleid dat de gemeente heeft besloten om, op korte termijn, een nieuw school te bouwen.

Nu, na vijf jaar de Kameleon, is het dan ook een goed moment om te stoppen. Ik wordt op 17 juli 64 jaar en ga mijn pensioen naar voren halen.

43 jaar ouders, 43 jaar leerlingen, 43 jaar collega ‘s. Een hand geven kan helaas niet op dit moment. Daarom wil ik langs deze weg graag alle (oud)ouders, (oud)leerlingen en (oud)collega ’s bedanken voor de samenwerking en het vertrouwen. Ik ben door jullie iedere dag met plezier naar de scholen gegaan en zal dat zeker gaan missen, maar…. er komt ook iets fijns voor terug !

Dank allemaal en tot ziens.

Freddie Duursma.

Naamloos

Jan's proatie

Familienamen.

Met de verhuizing van Michael Eggens naar Zuidlaren in april van dit jaar verdween er weer één van de van ouds bekende namen uit Eexterveen.
Ewwert heeft het in zijn column ook al een keer aangehaald bij het vertrek van Roel en Jantje Meinders naar Gieten. Daarmee verdween de naam Meinders van Eexterveen.
En zo zijn er nog een aantal familienamen die hier al heel vroeg voorkwamen en met de jaren zijn verdwenen.
Familienamen, achternamen dus die erfelijk zijn, bestaan feitelijk nog niet zo lang. Officieel pas vanaf begin van de 19e eeuw.
Daarvoor kreeg men bij de doop alleen een voornaam. (geboorteaangifte bij de burgerlijke stand bestond voor 1811 nog niet). Om alle Jannen, Pieten en Klazen uit elkaar te halen werd aan die naam de voornaam van de vader, het zo genaamde “Patroniem”, toegevoegd.
Voor de gewone man was het zo dat als Jacob Jans (zijn vader had dus de voornaam Jan) een zoon kreeg met de voornaam Jan, werd zijn patroniem “Jacobs” en zijn naam dus Jan Jacobs.
Sommige families hadden wel al een geslachtsnaam, maar gebruikten daarbij ook nog een patroniem. Voorbeelden zijn Jan Pieterszoon Coen en Rembrandt Harmzoon van Rijn.
Maar Napoleon besloot in 1811 dat iedereen vanaf die tijd een geslachtsnaam moest aannemen en dat een geboorte bij de burgerlijke stand moest worden aangegeven.
Sommige families, ook in Eexterveen, hadden toen al een geslachtsnaam. Anderen gingen de patroniem als geslachtsnaam aannemen. Het gebeurde ook wel dat men de naam van de boerderij of van hun beroep als naam aannam. Mulder, Bakker en Boer zijn voorbeelden.
Echte Drentse geslachtsnamen zijn namen die eindigen op “ing”. Hoving, Hoiting, Houwing, Hagting, Wolting, Jipping, Hilbolling, Pepping, Weitering, Schuiling, Siebering, Wigchering, Manting, Jobing, Lanting, Julsing, Meijering, Piening, enz, enz. Je kunt nog wel even doorgaan.
Sommige mensen vonden een geslachtsnaam onzin en staken de draak er mee. Zij namen geslachtsnamen aan als Naaktgeboren, Poepjes of Kloot.
In Drenthe kennen we nog steeds de namen als Berkepies, Piest en Luis.
Nakomelingen hadden daar soms een hekel aan en vroegen dan naamsverandering aan.
Maar om op Eexterveen terug te komen. In het boek “Eexterveen, al 500 jaar in beweging” wordt uitgebreid stil gestaan bij de oude families die in de kerkboeken voorkwamen.
De namen Sloots en Hoving komen nog steeds voor; Poelman en Steenge niet meer.
Maar daar waar veel dezelfde namen voorkomen moet je creatief zijn.
Zo komt het dat in Eexterveen, toen er veel dezelfde voor- en achternamen voorkwamen en om deze niet met elkaar te verwarren, heel veel mensen een bij- of scheldnaam hadden.
Of ze kregen, net als vroeger, een patroniem.
Jan Eps, (Jan Hoving Egbertzoon, Zandvoorterweg 14) is hier een voorbeeld van.
Bleven de families vroeger wonen op de boerderijen die al jaren in hun bezit waren, met het verdwijnen van de boeren verdwijnen ook hun namen en zeker als hun kinderen andere beroepen kiezen en mede daardoor ook elders gaan wonen.
Het is de moderne tijd en die gaat ook niet aan Eexterveen voorbij. Ook Eexterveen wordt opgestuwd in de vaart der volkeren.
Waar een klein dorp groot in kan zijn.

Jan Venema.
advertentie Jubmo
weggemans advertentie