header
De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze
nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda

10 april Oud papier
12 april De EC verschijnt

De agenda is volledig te zien op de website via deze link. Mis niks van de activiteiten en kijk regelmatig in de agenda. De agenda wordt regelmatig vernieuwd.
Wilt u ook uw activiteiten vermeld hebben in de agenda? Stuur dan een e-mail naar ec@eexterveen.com.

Bericht van de redactie

De volgende EC verschijnt op 12 april 2021. Copy voor de EC kan per e-mail worden gestuurd naar het mailadres ec@eexterveen.com. Copy moet binnen zijn voor 18.00 uur op de verschijningsdatum (zie in de kop van deze courant). De EC zal het eerste halfjaar, onder voorbehoud, verder verschijnen op: 26 april, 10 mei, 25 mei, 7 juni, 21 juni en 5 juli.


starke
tendenz
vereniging dorpsbelangen
pasen

Vereniging Dorpsbelangen wenst u allen een fijne Pasen!

Vogelhuisjes
Jan Vos heeft 30 vogelhuisjes gemaakt en opgehangen in en rond Eexterveen. Wij hopen dat de vogels hier met veel plezier gebruik van gaan maken! Jan bedankt!

85203147-cartoon-schattige-illustratie-van-vogel-in-vogelhuisje
Dorpsapp
De laatste tijd is de dorpsapp zeer actief. Hoe fijn is het als u, uw verloren horloge via deze weg terug kunt vinden? Laatst was er een bericht over een dode kat. Het is toch prettig voor het baasje als dit via de dorpsgenoten wordt gemeld? Aanmelden voor de app kan bij de redactie van de EC. ec@eexterveen.com

U krijgt dan een automatisch antwoord dat het wordt opgenomen in de eerstvolgende EC, natuurlijk worden er geen telefoonnummers geplaatst in de EC.
advertentie Kok
advertentie alsema
logo-spes
Bloemenactie zaterdag 8 mei 2021
Zondag 9 mei is het Moederdag en Sportvereniging SPES gaat de bloemetjes weer buiten zetten! Er is onlangs een kleine werkgroep gestart met de voorbereidingen. De bloemenactie wordt dit jaar op een andere manier georganiseerd. Nadere informatie volgt in een volgende EC.
9528282-drie-cartoon-bloemen
advertentie Jubmo

Noaberhulp

Wilt u ergens heen met de auto, maar is dit niet mogelijk? Via de noaberhulp is het mogelijk om een keer ergens naar toe te gaan met de auto. Jip van den Berg gaat graag met u mee. Dit tegen een kleine vrijwillige bijdrage. Jip benaderen kan via automaatje of rechtstreeks op: 06-13321345
auto menweg
logo Spinder
weggemans advertentie

Jan's proatie

Naamloos
Een Zilveren Vondst.
Omdat dit mijn 50e column voor deze krant is, goud dus, een zilveren aflevering.
Op Dorpsstraat 74 staat het restant van wat eens de zuivelfabriek van Eexterveen was.
De vaste lezer van deze rubriek weet intussen dat ik vaak inspiratie vind in het boek “Eexterveen, al 500 jaar in beweging”. Zo ook dit keer; maar… er zit een MAAR bij.
Op bladzijde 61 staat dat de Coöperatieve “Stoom Zuivelfabriek Eexterveen” bij akte van 10 februari 1896 is opgericht. Het doel was om gezamenlijk de boterbereiding ter hand te nemen.
De boter wordt verkocht en wat overblijft, de ondermelk en karnemelk, gaat terug naar de boeren.
Er werkt niet veel personeel in de fabriek. De eerst verantwoordelijke is een procuratiehouder, later een directeur. De volle, genummerde, melkbussen worden door een “melkrieder” met paard en wagen bij de boeren opgehaald en later weer teruggebracht en voor de bereiding van de boter zijn 2 medewerkers in dienst, die allebei halve dagen werken.
Tenslotte is er nog de “monsternemer” die, bij de boer aan huis, monsters van de melk neemt.
In 1943 wordt door de leden besloten dat de fabriek wordt gesloten en de roerende en onroerende goederen worden bij opbod verkocht. En nu komt de MAAR
In het boek staat vermeld: “De brandkast werd gekocht door de heer Venema”. “Hem bleek dat er nog geld in de kluis aanwezig was”. Dat intrigeerde mij bijzonder, te meer omdat hij een naamgenoot is. Hoe en wat zit dat in elkaar? Daarom ben ik op zoek gegaan en wat blijkt: De Provinciale Drentse en Asser Courant van 1 februari 1947 heeft er een artikel aan gewijd.
Hieronder citeer ik een gedeelte uit dat artikel.
Een dezer dagen vond de levering plaats en de heer V had de brandkast niet als sieraad noch als huismeubel bedoeld, zodat hij een onderzoek wilde instellen naar het inwendige van zijn nieuwe aanwinst. De deur ging open en daar klonk, tot verrassing van de aanwezigen, een vooroorlogs gerinkel. In totaal bleek n.l. een bedrag van f. 530,- , waaronder de bekende "wielen", in meergenoemd inwendige aanwezig te zijn. De heer V bleek een eerlijk man te zijn want hij bracht het zilvergeld prompt naar het bestuur van de coöperatie terug. Men zette eerst grote ogen op, maar de verrassing duurde slechts kort. Dra begon men zich te bezinnen wie recht op het geld had. Zowel het bestuur als de directeur meenden hierop aanspraak te maken. Dat is niet zo heel snel beslist en er werd een vergadering uitgeschreven. Het "zilvergerinkel" werd hier aanmerkelijk overstemd door de ietwat heftige discussie. Tenslotte werd het bedrag aan de directeur ter hand gesteld. Het was jammer, dat in de hitte van de zilver eigendomsstrijd vergeten werd de eerlijke vinder te bedanken. Ondank schijnt nog steeds des werelds loon te zijn”.
Einde citaat.
Het bijzondere van deze zaak is dat de heer Venema het geld terug bracht. Het was immers van hem. Hij had de brandkast met alle lusten en lasten gekocht. Dus de lusten waren wettelijk zijn eigendom.
In deze zaak gelden twee conclusies:
1e De heer Venema is een goud eerlijke man, hij had het zilvergeld immers kunnen houden.
2e 530 gulden aan zilvergeld was in 1947 heel veel geld; dat vond de directeur en dat vond ook het bestuur. Geen wonder dat er in Eexterveen een ruzie ontstond om dit bedrag.
Waar een klein dorp groot in kan zijn.

Jan Venema.
pep-definitief
Reclame EC Ingrid administratie