header
De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze
nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda

9 oktober Oud papier
12 oktober Ouderensocieteit
13 oktober Jaarvergadering Dorpsbelangen
15 oktober Dorpsborrel
20 oktober VIB's
25 oktober De EC verschijnt

De agenda is volledig te zien op de website via deze link. Mis niks van de activiteiten en kijk regelmatig in de agenda. De agenda wordt regelmatig vernieuwd.
Wilt u ook uw activiteiten vermeld hebben in de agenda? Stuur dan een e-mail naar ec@eexterveen.com.

Bericht van de redactie

De volgende EC verschijnt op 25 oktober 2021. Copy voor de EC kan per e-mail worden gestuurd naar het mailadres ec@eexterveen.com. Copy moet binnen zijn voor 18.00 uur op de verschijningsdatum (zie in de kop van deze courant). De EC zal het tweede halfjaar, onder voorbehoud, verder verschijnen op: 8 november, 22 november,
6 december en 20 december.
starke
vereniging dorpsbelangen
Jaarvergadering
Woensdag 13 oktober 2020 in het Dorpscentrum
Aanvang 20.00 uur
Agenda:
1 Welkom
2 Vaststellen agenda
3 Notulen jaarvergadering maart 2020
4 Jaarverslag 2020
5 Mededelingen en ingekomen stukken.
6 Gewijzigde statuten (goedgekeurd 2020) ondertekenen.
7 Verslag kascommissie
8 Verslag en toelichting penningmeester
9 Verkiezing kascommissie Geen aftreden.
10 Bestuursverkiezing. Aftredend Marleen Hoving. Kandidaat Mariet Bakker Koops.
11 Evenementen en acties 2020, doelstellingen 2021/2022
12 Rondvraag
13 Afsluiting

Nieuwgeborenen vereeuwigen
Door corona is er weinig contact geweest met maar wij willen de nieuw geboren Eexterveeners gaan vereeuwigen (geboortebordje) op het kastje naast de bierstube er staan al verschillende namen op de fruitbomen en op de bankjes maar wij hebben gekozen om alle namen te gaan plaatsen op het kastje naar het evenementen terrein.
Graag horen wij van u wanneer er een kind geboren is. Geef de geboortedatum en naam door aan info@eexterveen.com graag namen vanaf 2018.

Zwaluw Tillen
Ook hopen we binnenkort zwaluw tillen te plaatsen nabij het bos daaraan zijn ook vleermuiskasten opgenomen en een insecten hotel onder aan de mast is plaats voor kikkers salamanders en ringslangen.

Onderhoud Eexterveensche Bos
In het najaar willen we het Eexterveensche bos gaan dunnen onder deskundige leiding wij hopen dat er een groot aantal vrijwilligers mee willen werken. Als u hieraan mee wilt werken dan kunt u dit melden aan mailadres: info@eexterveen.com
Definitieve datum is 15 januari. Tijdstip volgt.

Oktoberfeest in Eexterveen
Zaterdag 30 oktober 2021 houden we een oktoberfeest in Eexterveen nadere programma volgt.

Stichting Dorpscentrum Eexterveen

Het bruisend Dorpscentrum borrelt soms over
Een jaar geleden vertelden wij over onze plannen voor een aanbouw. Dat is één onderdeel van ons plan 'Het bruisende Dorpscentrum van Eexterveen borrelt over'. Het plan kent nog meer onderdelen. We kunnen het plan gaan uitvoeren omdat we recentelijk een verleningsbeschikking van LeaderPOP3 hebben gehad, wat betekent dat we 60% van het benodigde geld binnen hebben. Goed nieuws dus! Over het totale plan vertellen wij graag meer. Dat doen wij op onze verlate jaarvergadering op woensdag 3 november.

Jaarvergadering op woensdag 3 november
Uitnodiging voor de openbare jaarvergadering van het Algemeen Bestuur van Stichting Dorpscentrum Eexterveen op woensdag 3 november, aanvang 20.00 uur in het Dorpscentrum.

Voor deze vergadering is iedere belangstellende uit Eexterveen welkom, inclusief spreekrecht, echter vanwege de statuten van de stichting is het stemrecht voorbehouden aan de leden van het Algemeen en Dagelijks bestuur.

Voor in de agenda! Winterfair op zondag 28 november
Op zondag 28 november organiseren we in het Dorpscentrum en ’t Klein Genoegen een gezellige winterfair. Wil je een tafel huren om spulletjes te verkopen? Meld je dan (voor meer informatie) aan bij Rolina (stichtingdorpshuis@eexterveen.com of 06 30 826 486).

advertentie Kok
vib nieuw logo
Woensdag 20 Oktober
Aanvang deze 19.45 uur in het Dorpscentrum te Eexterveen.
Deze avond gaan we pompoenen uit hollen.
Graag meenemen:
Emmer – lepel – vleesmes – appelboor – schilmesje.
En kerstlampjes (10/20)

Onderstaande data alvast noteren:
17 november Jaco Bien van der Pijl verteld over een hospice.
Aanvang 19.45 uur in het dorpscentrum.

15 December Geertje Enting verteld over kniepertjes, rolletjes en draagt gedichten voor.
Aanvang 19.45 uur in het dorpscentrum.

advertentie alsema
kleingenoegen2
Openingstijden Dorpscentrum en ’t Klein Genoegen
Maandag gesloten
Dinsdag gesloten
Woensdag 12:00 – 22:00
Donderdag 12:00 – 22:00
Vrijdag 12:00 – 22:00
Zaterdag 12:00 – 22:00
Zondag 12:00 – 22:00

Dorpsborrel
De volgende dorpsborrels zijn op:
  • Vrijdag 15 oktober (i.p.v. 8 oktober)
  • Vrijdag 12 november
  • Vrijdag 10 december
Coronamaatregelen
Er zijn genoeg mensen gevaccineerd om de coronamaatregelen te versoepelen. 1,5 meter afstand houden is per 25 september niet meer verplicht. Bij bezoek aan de horeca heb je een coronatoegangsbewijs (QR code) nodig. Dus ook bij ’t Klein Genoegen. Denken jullie er ook aan om je legitimatie mee te nemen?

Lekker eten?
Door de corona zijn veel feesten en partijen opgeschoven, hierdoor raakt onze agenda al snel vol! Wil je gezellig bij ons komen eten? Kijk dan eerst even op onze website www.kleingenoegen.nl bij agenda of bel naar het volgende nummer: 0598 769060
advertentie Jubmo
weggemans advertentie
logo-spes
Yoga in Eexterveen
Mensen die meer rust, ruimte en ontspanning willen ervaren in hun dagelijkse leven kunnen baat hebben bij yoga en meditatie. Maar naast rust en ontspanning helpt Yoga je vooral ook soepel te worden en te blijven!
Spes biedt op de maandag én/of donderdagavond van 18:45-19:45u. yoga aan in het bewegingshuis van Eexterveen.
De lessen zijn geschikt voor beginners en gevorderden, door vrijwel iedereen te volgen. Je hoeft beslist geen ervaring te hebben en je hoeft ook niet lenig of soepel te zijn. Je werkt vooral binnen je eigen mogelijkheden. Onze deskundige trainer heeft hierbij aandacht voor iedereen.

Meer informatie of een proefles meedoen? Appelhof3054@kpnmail.nl of penningmeester@svspes.nl
of vraag gewoon iemand die al gaat
of je eens mee kunt gaan!
Vooral op de maandagavond kunnen
er nog best een aantal deelnemers bij
yoga
pep-definitief
impuls logo
Adviesloket Impuls – hulp bij instellen QR code corona bewijs

Iedere maandagmiddag is het adviesloket geopend bij Impuls in Gieten. Heb je hulp nodig bij het maken van een coronabewijs? Of heb je geen computer en wil je online een coronabewijs maken? Of wil je een coronabewijs uitprinten? Dan kan het adviesloket je helpen bij het instellen van de QR code op je smartphone. Daarvoor hebben ze je DigiD-gegevens nodig. Heb je geen smartphone, dan wordt de QR code geprint en geplastificeerd. Het adviesloket werkt op afspraak. U kunt hiervoor bellen naar Antoinet Blom, via 06-19 68 28 80. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met het contactcentrum van het ministerie van Buitenlandse Zaken via het telefoonnummer 0800-1351. Je wordt dan doorverwezen naar een speciale helpdesk. Daar kun je met je Burgerservicenummer (BSN) en je postcode een papieren coronabewijs opvragen.
Reclame EC Ingrid administratie

Jan's proatie

Naamloos
Familienamen III.
In juni 2020 heb ik 2 maal een stukje geschreven over Eexterveense familienamen.
Een vervolg.
Bij de voorbereiding van de bouw van de nieuwe school kom je de naam van wethouder Bas Luinge tegen en dan moet ik altijd denken aan zijn schoonmoeder Jantina M (Tinie) Hoving.
Zij komt van Eexterveen en daar heb je dan wat mee. Ze is een dochter van Berend Hoving en Ike Hamminga van Dorpsstraat 69.
Bij deze familie Hoving in huis woonde Egbert Lugies (1894 – 1968) een neef van vaderszijde van Berend. Deze Egbert Lugies stamt ook van de Hoving’s af.
Ra, ra hoe zit dat denk ik dan en zoek het uit. Het zit zo.
De vaders van Berend Hoving en Egbert Lugies zijn broers. Zij zijn zonen van Berend Hoving (1823 – 1883) en Jantien Fransens (1833 - 1890) en zij woonden aan de Dorpsstraat 32.
Nu komt het verwarrende. Berend van 1823 is geboren met als voornaam Berend en de geslachtsnaam Hoving. Maar……. In zijn huwelijksakte met Jantien staat Berend met de geslachtsnaam Lugies vermeld.
In de geboorteakten van 8 van zijn 11 kinderen noemt hij zich Berend Hoving, in 2 akten Berend Lugies Hoving en in 1 geboorteakte noemt hij zich Berend Lugies.
En zo komt het dat van de 11 kinderen 10 de geslachtsnaam Hoving hebben gekregen en 1 de geslachtsnaam Lugies; te weten Hendrik Lugies.
(Lugies heeft verschillende schrijfvormen. Lugies of Luchies of Luichies en dat is wellicht ook de reden dat in het boek “Eexterveen, al 500 jaar in beweging” op Dorpsstraat 32 maar 7 van de 11 kinderen staan vermeld.)
Maar Hendrik wist niet beter dan dat zijn geslachtsnaam Hoving was net als zijn ouders en zijn 10 broers en zusters. Toen hij moest loten voor de militaire dienst kwam hij er achter dat het Lugies was en dat heeft hij toen maar zo gelaten en kregen zijn kinderen ook deze naam.
Hoe kon het dat Berend verschillende achternamen gebruikte. Dat lag aan zijn voorouders.
Daar hadden ze in één gezin 2 zonen met de voornaam Egbert. Om zich van elkaar te onderscheiden noemde de oudste Egbert zich in het dagelijks gebruik Luchies, naar de familie van zijn moeder. En zo gebeurde het dat een paar generaties later deze naam officieel werd.
(Als de vaders van een echtpaar dezelfde voornaam hadden dan kregen, bij vernoeming, 2 zonen dezelfde voornaam: zie Koffielaantje 37 familie Roossien)
Omdat vroeger in Eexterveen veel gezinnen dezelfde achternaam hadden, werden er ter onderscheiding regelmatig bijnamen gebruikt. Dat is dan soms weer verwarrend en zo kan het ook dat een bijnaam een geslachtsnaam wordt.
De familie Meinders, Zandvoorterweg 3, werd in het dagelijks gebruik, ter onderscheiding van de andere families Meinders, Klooster genoemd. Dat kwam omdat een voorouder na overlijden van haar echtgenoot voor de 2e maal was gehuwd met een Jannes Klooster.
Zo ook bij de familie Hoiting. Egbertien Hoving werd weduwe van Meindert Hoiting en ze hertrouwde met Jan Braam. Ter onderscheiding van andere Hoitings werd haar zoon Jacob Hoiting in de wandelgangen Job Braom.
Maar ik heb het al eerder geschreven: in Eexterveen zijn ze bijzonder geniaal als het om bij- of scheldnamen gaat.
Er bestaat immers een lange, lange lijst van inwoners met een bij- of scheldnaam.
Waar een klein dorp groot in kan zijn.

Jan Venema.
tendenz