header
De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze
nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda

12 november Dorpsborrel
17 november VIB's
18 november Koffiemorgen met Impuls
22 november De EC verschijnt

De agenda is volledig te zien op de website via deze link. Mis niks van de activiteiten en kijk regelmatig in de agenda. De agenda wordt regelmatig vernieuwd.
Wilt u ook uw activiteiten vermeld hebben in de agenda? Stuur dan een e-mail naar ec@eexterveen.com.

Bericht van de redactie

De volgende EC verschijnt op 22 november 2021. Copy voor de EC kan per e-mail worden gestuurd naar het mailadres ec@eexterveen.com. Copy moet binnen zijn voor 18.00 uur op de verschijningsdatum (zie in de kop van deze courant). De EC zal het tweede halfjaar, onder voorbehoud, verder verschijnen op: 6 december en 20 december.
starke
vereniging dorpsbelangen
Onderhoud Eexterveensche Bos.
In het najaar willen we het Eexterveensche bos gaan dunnen onder deskundige leiding. Wij hopen dat er een groot aantal vrijwilligers mee willen werken. Als u hieraan mee wilt werken dan kunt u dit melden aan dit mailadres: info@eexterveen.nl
De definitieve datum is gepland op zaterdag 15 januari, tijdstip nog te bepalen.

Starters woningen in Eexterveen:
Door omstandigheden buiten onze schuld om, loopt dit project vertraging op. Wij hopen dit weer in een versnelling te krijgen en gaan binnenkort in overleg met de gemeente.

Stichting Dorpscentrum en Dorpsbelangen
Door een aantal mannen van Dorpsbelangen zijn werkzaamheden gestart in het huiskamercafé, deze wordt omgebouwd tot een café (bruin). Dit is nodig om het restaurant gedeelte te ontlasten en dat de bezoekers voor een drankje een eigen ruimte hebben los van het restaurant gedeelte maar ook bij besloten partijen. Dorpsbelangen heeft deze verbouw geadopteerd. Kom gerust kijken hoe deze werkzaamheden vorderen.
Ook zijn de werkzaamheden gestart voor de uitbreiding van de keuken, dit is noodzakelijk om het restaurant en café een gezonde basis te geven en uiteraard hun kwaliteit op peil te houden. Ook hier zijn vrijwilligers mee aan het werk, ook hier geldt: kom gerust kijken en als je mee wilt werken als vrijwilliger voor alle voorkomende werkzaamheden meld je dan aan op Info@eexterveen.nl alle hulp is welkom. Kijk ook bij stichting Dorpscentrum. De werkzaamheden worden op zaterdagen uitgevoerd maar kan ook op de dagen in de week.
fietsen
Veilig en gezond op weg met 'Het Nieuwe Fietsen' in Aa en Hunze
Veilig Verkeer Nederland (VVN) organiseert voor inwoners (60+) van de gemeente Aa en Hunze de workshop ‘Het Nieuwe Fietsen’. Ook de ervaren fietser merkt weleens dat het fietsen anders is geworden. Het fietsen met de e-bike gaat sneller en het verkeer wordt drukker en ingewikkelder. Centraal staat hoe de deelnemers ervoor kunnen zorgen dat zij zich veilig voelen op de fiets en nog heel lang kunnen blijven fietsen. In de workshop ‘Het Nieuwe Fietsen’ delen deelnemers ervaringen met elkaar en geeft de adviseur van VVN gerichte tips en adviezen om zo lang mogelijk te kunnen genieten van het fietsen.

`Het Nieuwe Fietsen` is heel anders dan een traditionele fietscursus. Het is geen verkeersles of fietscursus. Het gaat vooral om het delen van elkaars ervaringen en het bespreken van tips over de eigen veiligheid en hoe deelnemers daar zelf iets aan kunnen doen. Aan de hand van feiten, informatieve filmpjes, foto’s en stellingen komen verschillende onderwerpen aan de orde zoals:
- Hoe ga ik om met anderen op het fietspad?
- Hoe kan ik veilig fietsen op een druk fietspad?
- Hoe zorg ik dat ik in conditie blijf om goed te fietsen?
- Wat moet ik weten van de fiets of een e-bike?

De koffie met wat lekkers staat klaar en deelname is gratis. De workshop wordt uitgevoerd op verzoek van de gemeente Aa en Hunze. Het Nieuwe Fietsen vindt plaats tijdens Sport en Beweegweek op
dinsdag 30 november a.s. van 13.30 – 16.00 uur in
Dorpshuis de Trefkoel, Achter de Brinken 6e, 9462 RR Gasselte

Aanmelden
Inwoners uit de gemeente Aa en Hunze die geïnteresseerd zijn in de workshop ‘Het Nieuwe Fietsen’ kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar steunpuntnoord@vvn.nl o.v.v. VVN Het Nieuwe Fietsen Aa en Hunze. Vermeld in de e-mail, je naam, geboortejaar en telefoonnummer. Of via onze website: VVN Workshop Het Nieuwe Fietsen Aa en Hunze | Veilig Verkeer Nederland Neem gerust je buurman/buurvrouw, een familielid of kennis mee, mits vooraf aangemeld.

Doortrappen in Drenthe
Het programma Doortrappen wordt omarmd door de twaalf Drentse
gemeenten en de provincie Drenthe. De fietsactiviteiten van het
programma worden opgezet en georganiseerd door Veilig Verkeer
Nederland en de Fietsersbond, in samenwerking met sport- en
beweegcoaches en andere partijen die betrokken zijn bij (veilig) fietsen
in Drenthe. Kijk voor meer informatie op www.doortrappendrenthe.nl .
advertentie Kok
Het bruisende Dorpscentrum borrelt soms over
Een jaar geleden vertelden wij over onze plannen voor een aanbouw. Dat is één onderdeel van ons plan 'Het bruisende Dorpscentrum van Eexterveen borrelt over'. Het plan kent nog meer onderdelen. We kunnen het plan gaan uitvoeren omdat we recentelijk een verleningsbeschikking van LeaderPOP3 hebben gehad, wat betekent dat we 60% van het benodigde geld binnen hebben. Goed nieuws dus! Over het totale plan hebben wij meer verteld tijdens de jaarvergadering op woensdag 3 november. Was je daar niet bij? Lees dan hier het plan! https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox?projector=1

Aangezicht van het Dorpscentrum wijzigt
Misschien heb je het al gezien! Zaterdag zijn vrijwilligers begonnen met de eerste bouwwerkzaamheden. Aan de rechterzijde komen in het huiskamercafé openslaande deuren. Aankomende zaterdag wordt een gedeelte van de bestrating verwijderd. Een rondje rijden om het Dorpscentrum is daarom niet meer mogelijk.

Voor in de agenda! Winterfair op zondag 28 november
Op zondag 28 november organiseren we in het Dorpscentrum en ’t Klein Genoegen een gezellige winterfair. Wil je een tafel huren om spulletjes te verkopen? Meld je dan (voor meer informatie) aan bij Rolina (stichtingdorpshuis@eexterveen.com of 06 30 826 486).
advertentie alsema
koffiemorgen impuls
Op 11 november is er een gewone koffiemorgen, inloop vanaf 9.30 uur.
Op 18 november vertelt Martine Hopman over Impuls, inloop vanaf 9.30, Martine begint rond 10 uur.
advertentie Jubmo
vib nieuw logo
Bijeenkomst op woensdag 17 november. Aanvang om 19.45 uur.
In het Dorpscentrum te Eexterveen.
Deze avond vertelt Jakobien van der Pijl over het werk in een hospice.
logo nieuw DKS
DKS Kerstbomen actie:
Ook dit jaar, ondanks de COVID-19 situatie, zal DKS traditiegetrouw kerstbomen etc. gaan rondbrengen en wel op 11dec.
Wel zijn er enige aanpassingen nodig die in flyer bekend worden gemaakt, deze vindt u binnenkort in de brievenbus. (tevens ook beneden toegevoegd).

weggemans advertentie
Kameleon logo

Start schooljaar 2021-2022

Eexterveen, 8 november 2021 - De eerste periode van dit schooljaar zit er
voor de kinderen en de leerkrachten van obs de Kameleon al weer op. Ze
hebben elkaar in de eerste weken middels de ‘Gouden weken’ nog beter
leren kennen. Tijdens de Gouden weken wordt extra gewerkt aan
groepsvorming. Ook hebben veel kinderen kennis gemaakt met nieuwe
vakken en methodes. Kortom: schooljaar 2021-2022 is van start gegaan!

Het waren een aantal bijzondere jaren waarin ons verschillende beperkingen werden opgelegd in verband met Corona. We hebben hard ons best gedaan om het zo veilig en werkbaar mogelijk te maken voor alle kinderen en werknemers. We zijn blij dat we dit schooljaar al weer hebben kunnen genieten van een aantal uitjes. Zo zijn de kinderen van de bovenbouw al op bezoek geweest bij de Winkler Prins in Veendam om daar technieklessen te volgen; heeft groep 8 een bezoek gebracht aan het provinciehuis in Assen; is de middenbouw op pad geweest met een kunstenaar om een boerderij in het dorp op bijzondere manieren te fotograferen en is er een muzikant bij de jongste kinderen geweest. Tevens hebben veel kinderen kunnen genieten van een welverdiend schoolreisje en hebben verschillende vrijwilligers van ANWB verkeerslessen verzorgd bij ons op school.

Zoals u in het nieuws hebt kunnen lezen en horen, zitten we niet stil op de Kameleon. Er wordt hard gewerkt aan de realisatie van een nieuw schoolgebouw en samen met de architect zullen we binnenkort dan ook rondom de tekentafel gaan zitten om een prachtig en eigentijds gebouw te ontwerpen dat helemaal aansluit bij onze visie. Daarnaast heeft er net een bijeenkomst plaatsgevonden met betrekking tot het fietspad tussen Spijkerboor en Eexterveen. Als school vinden wij de veiligheid van de kinderen erg belangrijk! Wij zijn blij met alles dat kan bijdragen aan een veiligere verbinding tussen thuis en school.

We zullen regelmatig iets van ons laten horen om u op de hoogte te houden van de vele dingen die wij als basisschool doen. Mocht u vragen hebben, dan bent u altijd van harte welkom die te stellen. Dit kan door een bezoek te brengen aan onze school of door te mailen naar kameleon@primah.org.

Beste hondeneigenaren,
We mogen van geluk spreken dat u mag wonen en wij mogen werken in de prachtige omgeving die Eexterveen ons biedt. We snappen dan ook dat u graag met uw hond(en) wandelt in deze omgeving. Wij vinden het echter heel spijtig dat wij regelmatig hondenpoep moeten opruimen, omdat dat op het schoolplein, bij de parkeerplaatsen of op het grasveld achter de school ligt. Het komt dan ook vaak voor dat kinderen of leerkrachten de schoenen van de leerlingen moeten schoonmaken omdat ze een hondendrol niet konden ontwijken.

Ook namens de MR van de school willen wij u vragen de uitwerpselen van uw hond niet te laten liggen, maar op te ruimen. Alvast bedankt!

pep-definitief

Jan's proatie

Naamloos
Naoberplichten.

In oktober 2018 heb ik, naar aanleiding van het in het leven roepen van een “Noaberschap” in Eexterveen, (“Noaberschap, aandacht voor elkaar zonder wederkerigheid”) in mijn column aandacht besteed aan de naoberhulp die vroeger in Eexterveen gebruikelijk was bij een overlijden. Wat is eigenlijk naoberplicht zoals dat vroeger bestond, wat hield het in.
De bekende Drent Harm Tiesing uit Borger (1853 – 1936) schrijft in zijn boek “Uit en over Drenthe" dat een naoberschap uit 11 woningen bestaat. Aan elke kant van een woning had je 5 naobers. Het waren ongeschreven regels. Dit gold zowel bij overlijden als bij een geboorte en een ieder wist uit overlevering wat hem of haar te doen stond als er naoberplichten vervuld moesten worden.
Citaat van Harm Tiesing: "waarvoor nimmer enig schriftelijk reglement is gemaakt of vastgesteld, waarbij nimmer enige nabuur in rang boven of beneden een ander werd gesteld en waarvoor nimmer enig bevel nodig was om haar in werking te stellen. De oude traditie wees ieder zijne taak in het nabuurschap aan want de nabuurplicht was een der eerste plichten welke ieder te vervullen had. Zijn de bewoners van 2 huizen in één nabuurschap familieleden, dan wordt een huis verder gegaan want familieleden doen geen nabuurplichten. Drie weken na de geboorte van een kind worden alle tien vrouwen in het huis verzocht. Dit waren de "Naberwieven-vesites" waarbij de vrouw van den nederigen dagloner met haar zilveren oorijzer naast de vrouw zit van de gegoeden landbouwer met goud op haar hoofd getooid".
Einde citaat.
Van oude inwoners heb ik wel eens gehoord dat je vroeger in Eexterveen buren had en naobers. Wat is nu het verschil. Volgens hen kwam dat krek. Naobers waren van te voren vastgesteld aan de hand van sloten en opgaanden. (een stuk land dat bij een boerderij achter- of vooruit loopt) Een bewoner van de Dorpsstraat kon buren en naobers hebben aan de Dorpsstraat maar ook naobers in de Koffielaan of aan de Menweg of Zandvoorterweg. De eerste bewoners van de Dorpsstraat hadden toen nog naobers aan de Kruisweg of Elzenmaat.
Een voorbeeld: Op 5-4-1882 overleed de voormalige schoolmeester Evert Schipper. Hij woonde in de Koffielaan op M 23 (de afgebroken woning naast Koffielaantje 38). De naobers die zijn overlijden op het gemeentehuis hebben aangegeven waren volgens zijn overlijdensakte: Jan Hoving, 1e gebuur en Egge Meinders, 2e gebuur.
Koffielaantje 38 bestond nog niet en Jan Hoving die aan de Dorpsstraat, hoek Koffielaan woonde (thans Dorpsstraat 48) was dan de eerste naober aan de ene kant.
De naober aan de andere kant werd ingewikkelder. Koffielaantje 34 bestond ook nog niet.
De woningen Koffielaantje 32 en 37 bestonden wel en stonden relatief dicht bij het overlijdenshuis. Maar de aangever Egge Meinders woonde in de woning B 106 (het laatste huis aan de Kruisweg dat is gesloopt) een paar honderd meter van het sterfhuis. Volgens de Kadasterkaart van 1882 lag deze woning aan de zelfde kant van de opgaande sloot als het overlijdenshuis.
Hij was dus, volgens de (Eexterveense) regels, de eerste naober aan de andere kant. Uit dit voorbeeld blijkt dat men vroeger in Eexterveen zijn ongeschreven naoberregels kende.
Waar een klein dorp groot in kan zijn.

Jan Venema
tendenz
Reclame EC Ingrid administratie
kerst 2021