header
De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze
nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda


6 september De EC verschijnt

De agenda is volledig te zien op de website via deze link. Mis niks van de activiteiten en kijk regelmatig in de agenda. De agenda wordt regelmatig vernieuwd.
Wilt u ook uw activiteiten vermeld hebben in de agenda? Stuur dan een e-mail naar ec@eexterveen.com.

Bericht van de redactie

De volgende EC verschijnt op 6 september 2021. Copy voor de EC kan per e-mail worden gestuurd naar het mailadres ec@eexterveen.com. Copy moet binnen zijn voor 18.00 uur op de verschijningsdatum (zie in de kop van deze courant). De EC zal het tweede halfjaar, onder voorbehoud, verder verschijnen op: 20 september, 4 oktober, 25 oktober, 8 november, 22 november, 6 december en 20 december.
starke
vereniging dorpsbelangen

Contributie 2021
Evenals vorig jaar is besloten dat in verband met de corona crisis is het onverstandig om de contributie door de leden van het bestuur op te laten halen. Hierover hebt u een brief ontvangen een aantal inwoners heeft dit nog niet voldaan en dat kan aan uw aandacht ontsnapt zijn.
Wij vragen u de contributie a € 7,00 over te maken op:
Bankrekeningnr. NL09 RABO 0316 2542 31 t.n.v. Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen onder vermelding “contributie 2021”.
Uw bankafschrift is het betalingsbewijs.
Bedankt voor uw begrip.

Indien u GEEN lid wilt zijn van de Vereniging van Dorpsbelangen Eexterveen wilt u dit dan kenbaar maken aan mailadres: info@eexterveen.nl
Onderhoud Eexterveensche Bos.
In het najaar willen we het Eexterveensche bos gaan dunnen onder deskundige leiding, wij hopen dat er een groot aantal vrijwilligers mee willen werken. Als u hieraan mee wilt werken dan kunt u dit melden aan mailadres: info@eexterveen.nl
Nader berichten hierover volgen.
advertentie alsema
spes dks

Vooraankondiging: Rommelmarkt

Op zaterdag 11 september 2021 van 9.00 uur tot 13.00 uur wordt wederom de rommelmarkt gehouden, ten bate van de clubkas van de Sportvereniging Spes en Wielervereniging DKS.
De rommelmarkt vindt plaats in en om de schuren van de fam. Sloots, Dorpsstraat 25.

Hierbij een verzoek om uw oude/overtollige spullen nog even tot begin september te bewaren.

De besturen van beide verenigingen gaan er van uit, dat we met elkaar een mooie, schone en duurzame rommelmarkt neer kunnen zetten, met verkoopwaardige spullen.

Grote spaanplaten wandmeubels, koelkasten, diepvriezers, autobanden, matrassen en andere milieubelastende materialen kunnen naar het oordeel van het bestuur worden geweigerd. Tevens worden vieze/ kapotte materialen ook geweigerd, het is ten slotte geen vuilstortplaats.

Wij zoeken voor de woensdagavond 8 september, donderdagavond 9 september, vrijdagavond 10 september vrijwilligers die willen helpen bij het uitpakken, sorteren en inrichten van de rommelmarkt.

Tevens zoeken we voor de zaterdag vrijwilligers voor de verkoop van de spullen.
Wil je helpen, laat het dan even weten, je kunt je aanmelden bij Roelie Sloots 0598 853780 / e-mail: Roelie17257@gmail.com
advertentie Kok

Thijs Esschendal vraagt onze hulp:

Ik ben bezig met een onderzoek naar de algemene kennis van inwoners uit Nederland van de Nederlandse geschiedenis, hiervoor het ik een vragenlijst gemaakt die 5-8 minuutjes duurt. Zouden jullie allemaal mijn enquête in willen vullen en waar het kan deze delen?

https://www.survio.com/survey/d/J6M0L6T5O8F8H9A8L
advertentie Jubmo
weggemans advertentie
hasselbraam logo

Kom jij ook naar onze dino inloopmiddag?

BSO de Hasselbraam Eexterveen

Heb jij altijd al willen weten hoe het bij ons op de BSO is? En heb je zin om leuke activiteiten te gaan doen?
Op woensdag 14 juli organiseren wij daarom een leuke inloopmiddag.
dino
Woensdag 14 juli organiseren we een dino middag. We gaan fossielen zoeken, doen dino twister, maken een eetbare dino, doen een leuk vulkaanproefje en worden geschminkt als een echte dino.
Voor wie? Alle kinderen van de basisschool
Tijd? 14.00 uur - 16.00 uur
Waar? BSO de Hasselbraam in Eexterveen
Kosten? Geen

Heb je zin in onze dino middag? Geef je dan voor 7 Juli op via ons e mail adres eexterveen@kinderopvangdehasselbraam.nl
Wij hebben er zin in en zien jullie graag.
*mocht u kind allergieën hebben dan ook graag even vermelden
Reclame EC Ingrid administratie

Jan's proatie

Naamloos
Kerkhof.
Bent u wel eens op het kerkhof in Spijkerboor geweest?
Het is een bijzonder kerkhof en niet alleen omdat er heel veel Eexterveners zijn begraven. Maar over het bijzondere straks meer; eerst even de geschiedenis.
Vanaf haar ontstaan behoorde Eexterveen bij de kerk van Anloo en werden de inwoners daar gedoopt en begraven. Maar toen Eexterveen en ook Annerveen en Annerveenschekanaal werden ontgonnen en er meer inwoners kwamen wilden deze dorpen een eigen kerk.
Dat lukte en op 13 maart 1836 werd de kerk in Annerveenschekanaal ingewijd.
Ja, en als je een kerk hebt, wil je er ook graag een kerkhof bij natuurlijk. Maar er werd geen toestemming verleend om een kerkhof bij de kerk of in het dorp Annerveenschekanaal aan te leggen. Noodgedwongen vonden de begrafenissen nog steeds in Anloo plaats.
Maar in 1856 krijgen de Kerkvoogden van de Hervormde Gemeente Annerveen toestemming om een aangekocht perceel grond tussen Spijkerboor en Annerveenschekanaal in te richten als begraafplaats. Het is dus met recht een kerkhof.
Nadat de kerkelijke gemeente in 1985 weer is opgegaan in die van Anloo is de begraafplaats geprivatiseerd en eigendom geworden van de “Hervormde Stichting Begraafplaats Annerveen” met als doel deze in stand te houden en te beheren.
De eerste “tour de cimetière” door Drenthe (toer langs kerken en begraafplaatsen) ging langs de kerk van Anloo en……. het kerkhof op Spijkerboor. En dat was natuurlijk niet voor niks.
Maar wat maakt deze begraafplaats dan zo bijzonder. Om een aantal redenen.
Het is een beetje een stille, eenzame plek tussen 2 dorpen in een uitgestrekt veenkoloniaal landschap. Daar verwacht je niet zo snel een begraafplaats.
De ingang wordt gemarkeerd door een mooi hek. Helaas hebben de beide treurwilgen bij de ingang lang geleden het loodje moeten leggen. Maar er staat een nieuwe voor het hek.
Het eerste gedenkteken dat op de begraafplaats is geplaatst, ligt aan het hoofdpad en is de eerste steen in het laatste linker vak. Het is een liggende steen. Het opschrift luidt: “Aaltje Drenth, 1¼ jaar, d’eerstelinge op deze dodenakker, 1856, jong gestorven, vroeg bij God, deze steen gelegd door de Kerkvoogden der gemeente”. Aaltje is dus in 1856 als eerste op deze dodenakker begraven.
Verder is er een grote gemetselde graftombe van de familie Leidekker. Het schijnt dat een familielid een keer naar binnen ging en dat door de wind de deur in het slot viel. Hij was opgesloten in het graf van zijn voorouders. Toen hij gemist werd, is men gaan kijken. Gelukkig is het goed gekomen en heeft ie het leven toen niet op het kerkhof hoeven laten.
Er zijn op deze begraafplaats heel veel staande zerken en ook dat schijnt een bijzonderheid voor een (Drentse) begraafplaats te zijn. Veel van deze stenen zijn rijk gedecoreerd met grafsymbolen. Een treurwilg, symbool van rouw en verdriet, een zeis; de maaier die aan het eind komt oogsten, een fakkel of een lauwerkrans of een zandloper e.d..
Opvallend is de vele, mooie, grafpoëzie op dit kerkhof. Maar het meest bijzondere is dat veel van deze poëzie op de achterkant van de zerken staat. Soms beslaat de tekst de hele steen; maar meestal is dat een gedeelte.
Verder is er een “twee in een zerk” van Johannes Boontjes en Geessien de Jonge en aan het hoofdpad ligt een groot graf van Luitje Gernaat en zijn vrouw Aafke Dekker en hun 6 ongehuwde kinderen. Kortom een bezoekje meer dan waard zou ik zeggen.
Er zijn nog veel meer verhalen over dit kerkhof te vertellen en zeker ook over hoe de Eexterveners hier vroeger werden begraven en sommige overledenen in het bijzonder.
Waar een klein dorp groot in kan zijn.

Jan Venema.
tendenz
muziek
Illustratie: Menno Schreuder

PERSBERICHT - SAWAسَوى MUSZIQUE – Speel mee deze zomer met Noordpool Troupe
‘SAWA MUSZIQUE’. Westerse en niet-westerse muziek, met zangers en muzikanten vanuit verschillende culturele achtergronden. Vanuit Groningen via Drenthe naar Syrië in een avontuurlijke en nieuwsgierige muzikale clash. Noordpool Troupe speelt deze zomer met het Bab ad-daar koor, een oed-speler uit Groningen en zangeres ISZA.

Ben jij een jonge muzikant, gaat noten lezen je goed af en speel je een blaas-, strijk- of ritmesectie instrument? Speel mee! ‘SAWA MUSZIQUE’ wordt uitgevoerd op 21 augustus op Noorderzon in Groningen en 28 augustus op het Preuvenement in Assen. Repetities worden in de week voor 21 augustus ingepland. Voor meer informatie en opgave: josien@noordpoolorkest.nl / 0652630482

Noordpool Troupe is het jongere zusje van het Noordpool Orkest onder leiding van dirigent Reinout Douma en bestaat ui jonge musici tussen de 14 en 24 jaar. We spelen de muziek van het Noordpool Orkest, met jazz- en popsolisten en vaak ook nieuw geschreven muziek.

ISZA schrijft persoonlijke nummers over de kleine en grote dingen van het leven. Haar kwetsbare Nederlandse teksten gecombineerd met haar heldere zang, elektronische invloeden en haar akoestische gitaar zorgen voor een mysterieuze, maar warme sfeer op het podium.

Bab Ad-daar is een cultuurpodium uit Groningen en vindt haar onderkomen bij het NNT-Club Guy and Roni. Zij is een ontmoetingsplek en cultuurpodium voor nieuwkomers. Bij Bab Ad-daar komen mensen samen vanuit verschillende culturele achtergronden en kunstuitingen.
pep-definitief