header
De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze
nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda4 mei De EC verschijnt
In verband met het coronavirus zijn er geen evenementen de komende 2 weken.

De agenda is volledig te zien op de website via deze link. Mis niks van de activiteiten en kijk regelmatig in de agenda. De agenda wordt regelmatig vernieuwd.
Wilt u ook uw activiteiten vermeld hebben in de agenda? Stuur dan een e-mail naar ec@eexterveen.com.

Bericht van de redactie

De volgende EC verschijnt op 4 mei 2020. Copy voor de EC kan per e-mail worden gestuurd naar het mailadres ec@eexterveen.com. Copy moet binnen zijn voor 18.00 uur op de verschijningsdatum (zie in de kop van deze courant). De EC zal het eerste halfjaar, onder voorbehoud, verder verschijnen op: 18 mei, 1 juni, 15 juni en 29 juni.
vereniging dorpsbelangen

Nieuws uit het dorp

Sport en Speldagen Eexterveen 2020 gaan definitief niet door!

Contributie: Beste dorpsgenoten in verband met de corona crisis is het onverstandig
om de contributie (2020) voor de vereniging van Dorpsbelangen persoonlijk door de leden van het bestuur op te laten halen.

Wij vragen u de contributie € 7,00 over te maken op:
Bankrekeningnr. NL09 RABO 0316 2542 31 t.n.v. Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen onder vermelding contributie 2020.

Na betaling wordt het betalingsbewijs bij u in de bus gedaan.
Wij hopen dat u ons wilt helpen.
Bij voorbaat onze dank.

Corona

Denk om elkaar in deze crisis met het Coronavirus.
Stuur 1x per week de buren links en rechts voor en achter een kaartje
of een kleuren print. Bel elkaar regelmatig en hou contact.
Zijn er mensen die hulp nodig hebben b.v. boodschappen halen neem contact op met de redactie van de EC.

GGD Drenthe
Hebt u een vraag over uw eigen gezondheid? Neem dan tussen 8.00 en 17.00 uur contact op met de GGD Drenthe via 0592 30 63 00. Informatie over de situatie in Drenthe vindt u op de website van GGD Drenthe.

Actuele gezondheidsinformatie RIVM
Voor actuele gezondheidsinformatie over het coronavirus kunt u terecht op de website van het RIVM. Hier kunt u onder meer lezen wat u zelf kunt doen om verspreiding tegen te gaan en wat u moet doen bij klachten. Het RIVM is tussen 8.00 en 20.00 uur ook telefonisch bereikbaar op 0800 13 51.

Gemeente Aa en Hunze wijzigt openingstijden gemeentehuis en stelt ‘coronanummer’ in
De gemeente Aa en Hunze past de openingstijden van het gemeentehuis in Gieten aan. Inwoners worden gevraagd om zaken vooral digitaal of telefonisch te regelen en het gemeentehuis zoveel mogelijk te vermijden. Ook op het afvalbrengstation zijn maatregelen genomen om de verspreiding van het virus in te dammen en om het personeel te beschermen.

Online regelen
Vanaf donderdag 19 maart is het gemeentehuis geopend tussen 09:00 en 12:00 uur en uitsluitend voor mensen met een afspraak. De maatregelen gelden tot en met 6 april. Burgemeester Anno Wietze Hiemstra benadrukt dat de dienstverlening van de gemeente Aa en Hunze beschikbaar blijft voor inwoners en bedrijven: "Maar zaken als een verhuizing, meldingen openbare ruimte en aanvragen voor een omgevingsvergunning kunnen makkelijk via de website geregeld worden. Dat geldt zelfs voor het aangeven van een geboorte.” Voor sommige zaken is het onvermijdelijk om naar het gemeentehuis te komen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het aanvragen van een paspoort of een rijbewijs. De gemeente Aa en Hunze vraagt inwoners om daarvoor telefonisch een afspraak te maken via het algemene telefoonnummer 14 0592. Voor het ophalen van een rijbewijs of paspoort hoeft geen afspraak gemaakt te worden.

Coronanummer
Ook heeft de gemeente een telefoonnummer (0592-267853) en e-mailadres (corona@aaenhunze.nl) in het leven geroepen voor vragen over de lokale gevolgen van de coronamaatregelen. Burgemeester Hiemstra: “Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen. We snappen dat mensen met vragen zitten. Met die vragen kunnen ze bij ons terecht. We zullen ze zo snel mogelijk helpen.”

Afvalbrengstation
Het afvalbrengstation blijft op de reguliere openingstijden open. We zien wel dat het erg druk is bij het ABS. Daarom zijn ook hier maatregelen genomen. Zo gaat de Gratis Compostdag niet door. Ook vragen we inwoners om afval dat niet per direct ingeleverd hoeft te worden (denk aan textiel of grofvuil) later in te leveren. De landelijke maatregelen gelden ook hier: blijf thuis bij verkoudheid of griepverschijnselen, neem de hygiënemaatregelen serieus en houd minimaal 1,5 meter afstand.
Ter attentie
Een van onze dorpsgenoten kwam in de Schakel een onderzoek tegen over bereikbaarheid. Dit betreft een vragenlijst welke ingevuld kan worden via: rug.shortcm.li/bereikbaarheid (https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_88q7XxhjwEhzAMZ )
pep-definitief
kok zomer

Nieuws van

kleingenoegen2
Afhaalmenu
Zolang de maatregelen m.b.t. het coronavirus nog van kracht zijn, is het mogelijk om op vrijdag, zaterdag en zondag van 16.45 tot 19.45 uur patat, snacks of een weekend special af te halen. Wilt u hier gebruik van maken kunt u uw bestelling alleen telefonisch aan ons doorgeven vanaf woensdag 15.00 uur op het volgende nummer 0598 769060. U krijgt dan van ons een tijdstip wanneer u uw bestelling kunt komen afhalen, zodat u alleen in het pand bent en er geen andere gasten zijn.

Besteloverzicht
Patat, frikandel (speciaal), broodje hamburger (speciaal), kroket, bamischijf, kipnuggets, kaassoufflé, bitterballen en bittergarnituur.

Weekend Special
De weekend special staat vanaf woensdag op de facebookpagina van ’t Klein Genoegen: https://www.facebook.com/Eexterveen/
Heeft u geen facebook kunt u contact opnemen met 0598 769060 en vragen naar de weekend special.

Hygiëne
Wij houden ons altijd aan de hygiëne voorschriften. We maken alle deurklinken, pinautomaat en etc. extra goed schoon en volgen de richtlijnen van de overheid/RIVM.
U kunt ons helpen door te betalen met de pin (voorkeur contactloos), 1,5 meter afstand houden van elkaar en voelt u zich niet goed of heeft u ziekteverschijnselen vraag aan iemand anders om uw eten op te halen (indien het afhalen niet mogelijk is, kunnen wij eventueel bezorgen in Eexterveen tot aan de voordeur en kunt u betalen via een Tikkie).
logo Spinder
Reclame EC Ingrid administratie
Naamloos

Jan's proatie

Afscheidsgedicht van Ds. Meeuwse.

In de vorige column had ik het over twee voorgangers van de Hervormde Gemeente Annerveen t.w. de heer Koops en ds. Meeuwse.
Bij zijn afscheid in 1970 heeft ds. Meeuwse het volgende gedicht gemaakt en voorgedragen.
Uit mijn archief:

“Annerveenschekanaal, in ’t hoge noorden, dat m’als vreemd’ eens komen zag.
Tien jaar mocht ik er in wonen, tot op deze afscheidsdag.
Annerveenschekanaal, dat streekje, waarheen stille wegen gaan.
Waar een kerk, een school, een dorpshuis en wat boerderijen staan.
Waar in een constructiewerkplaats ’t lied der arbeid wordt gehoord
en een ieder blij van zin is, niets de rust en vrede stoort.
Annerveenschekanaal, gij was er ’t centrum van mijn werkterrein,
’t eerste dorpje van mijn leven waar ik predikant mocht zijn.
Bij u horen ook nog delen tot de Hunze naar Drenthe heen
en vooral de dorpsgemeenschap van het goede Eexterveen.
’t Woord van God mocht ik u brengen, in uw vreugde, bij uw smart.
Ik mocht catechisatie geven, jeugdwerkleider naar mijn hart.
En nu wijd ik u een danklied aan uw vriendschap en uw trouw,
bij het werk dat ik verrichtte vanuit kerk en jeugdgebouw.
Dank gij leden van de kerk’raad, dank gij leden van het koor
dank gij allen die het jeugdwerk met mij hield in ’t rechte spoor.
Dank gij heren onderwijzers, zondagscholen personeel
dank gij trouwe organiste, nimmer was u iets te veel.
Dank gij Hoving’s en gij Vissers, dank gij dames zusterkring,
Dank gij van der Veen, gij Rijnberg, dank collega’s van de Ring.
Dank gij mensen van de Eswal, Van de Moere, de Laarhof.
Zo u mij steeds hebt ontvangen, dat was boven alle lof.
Dank gij dames die goed zorgden voor mijn eten en mijn huis
U maakte het voor mij gezellig, U gaf mij echt een prettig thuis.
Onze wegen gaan nu scheiden, maar er blijft een band bestaan.
De herinnering van de tien jaren, die zal nimmermeer vergaan.
Dank gij allen voor dit afscheid, voor uw woorden, uw cadeaus,
ja, u toonde zich geweldig, het was werk’lijk grandioos.
Moge God u allen zeg’nen in uw huis en bij uw werk,
dat u lang nog moge leven en gezond mag zijn en sterk.”

Ik wilde u de lof die hij in dit gedicht aan Eexterveen en zijn inwoners (let maar op de namen) toezwaait, niet onthouden.
Hij prees de dorpsgemeenschap van Eexterveen en de Eexterveners want ook hij vond:
Waar een klein dorp groot in kan zijn.

Jan Venema.

hoe groot
Tijd voor experiment!
Heb jij een verbindend idee of experiment? Dien het in t/m 15 mei. Er is ruimte en budget om met ideeën aan de slag te gaan. Voor sommigen is er juist nu gelegenheid om na te denken over lang gekoesterde plannen. Er is in totaal 2000 Euro te besteden.

Lees hier meer over hoe je mee kunt doen.

Er gebeuren op dit moment bijzondere dingen.
Misschien wel juist in kleinere dorpen en gemeenschappen. Draaiorgels komen langs (of toch niet), knutselkranten worden gemaakt en bezorgd.
Voor de aankomende publicatie wil ik graag in kaart brengen wat er op dit moment in jouw omgeving gebeurt en verandert.

Doe je mee? Dan krijg je elke week drie vragen.

Want: ‘Hoe groot is jouw Wij’ gaat natuurlijk gewoon verder!

Zorg goed voor elkaar en jezelf,

Jantine.

Puzzel oplossing

Puzzel links:
Antwoord: 25
Rups: 7
Klok: 6
Bloem: 2
Onderste regel:
Rups heeft geen bloem, maar wel een extra stip en is nu 6
Twee bloemen is 4
Klok staat op 5 uur
4x5=20 20+6=26

Puzzel rechts:
Antwoord: 43
Schoenen: 10
Mannetje: 5
Dropzakken: 4
Onderste regel:
Een schoen is 5
Mannetje heeft twee schoenen en twee zakken dus samen 19
Een dropzak is 2
19x2=38 38+5=43


puzzels
advertentie Jubmo
weggemans advertentie