header
De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze
nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda

15 maart De EC verschijnt

De agenda is volledig te zien op de website via deze link. Mis niks van de activiteiten en kijk regelmatig in de agenda. De agenda wordt regelmatig vernieuwd.
Wilt u ook uw activiteiten vermeld hebben in de agenda? Stuur dan een e-mail naar ec@eexterveen.com.

Bericht van de redactie

De volgende EC verschijnt op 15 maart 2021. Copy voor de EC kan per e-mail worden gestuurd naar het mailadres ec@eexterveen.com. Copy moet binnen zijn voor 18.00 uur op de verschijningsdatum (zie in de kop van deze courant). De EC zal het eerste halfjaar, onder voorbehoud, verder verschijnen op: 29 maart,12 april, 26 april, 10 mei, 25 mei, 7 juni, 21 juni en 5 juli.


starke
tendenz
vereniging dorpsbelangen
Annuleren van evenementen in verband met Corona-maatregelen

Dorpsbelangen Eexterveen annuleert alle evenementen tot en met 1 juli in verband met de Corona-maatregelen. Dit betekent dat nootjesschieten, het paasvuur en de snerttocht dit jaar niet doorgaan. Mochten er onverhoopt versoepelingen aankomen, dan bekijken we wat we nog aan activiteiten kunnen organiseren.

Contributie 2021
De komende week zult u onderstaande brief in uw brievenbus aan treffen:

Aan de bewoners van dit adres.
Onderwerp: Contributie 2021

Beste bewoner(s),
Even als vorig jaar is besloten dat in verband met de corona crisis is het onverstandig om de contributie door de leden van het bestuur op te laten halen. Wij vragen u de contributie a € 7,00 over te maken op: Bankrekeningnr. NL09 RABO 0316 2542 31 t.n.v. Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen onder vermelding “contributie 2021”.
Wij vragen u dit voor 1 april 2021 te voldoen. Uw bankafschrift is het betalingsbewijs.
Bedankt voor uw begrip.

Aardbeving schade
Tot op heden zijn er circa 15 schades gemeld. Het is wel de bedoeling dat wij de schades gaan inventariseren, maar de eigenaar van het pand waar de schade is, moet dit persoonlijk melden bij www.mijnbouwschade.nl Als u hierbij hulp nodig hebt kunt u zich melden bij Rik Klok rikklok@xs4all.nl

Onze ooievaarsnest
Onze ooievaarsnest is bekleed van takken en rommel uit de sloot en nu maar hopen op een paartje ooievaars die hun nest hierop willen bouwen.
advertentie Kok

Huiskamer

Een klein gebaar, we zwaaien naar elkaar.

Heeft u ook al zwaaihandjes zien hangen voor de ramen in Eexterveen?
De deelnemers van de huiskamer van Impuls, die vóór de corona in het dorpshuis bij elkaar kwamen, zijn onlangs in het zonnetje gezet.
De kinderen van verschillende kinderopvangcentra uit de gemeente Aa en Hunze zijn heel druk bezig geweest en hebben honderden zwaaihandjes gemaakt.
In Eexterveen heeft de Hasselbraam hieraan meegewerkt.
De kinderen hebben hun hand op papier getekend en deze prachtig versierd. Op deze manier hebben zij een zwaaihand gemaakt met de gedachte: ‘we zwaaien naar u’.
De deelnemers van de huiskamer Eexterveen konden de zwaaihand op het raam plakken, zodat er naar hen gezwaaid wordt.
Ook nodigt het de voorbijgangers uit om naar hen te zwaaien.

Zwaait u mee?
advertentie alsema
logo-spes
Online Algemene Ledenvergadering SPES – maandag 15 maart 2021
Zoals eerder is aangekondigd wordt de Algemene Ledenvergadering van Sportvereniging SPES online gehouden op maandag 15 maart (start om 20.00 uur). De agenda is bijgevoegd. Om deel te kunnen nemen aan de online jaarvergadering, dient u zich aan te melden bij het secretariaat (secretariaat@svspes.nl). U ontvangt dan een link via de mail.

De agenda voor de ALV 2021 ziet er als volgt uit:
  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Verslag jaarvergadering 2020
  4. Terugblik 2020 en vooruitblik 2021
  5. Benoemingen
Bestuur:
- Tineke Aftredend en niet-herkiesbaar (secretaris)
- Gijs Afredend als penningmeester en herkiesbaar als algemeen lid
- Ingrid Aftredend als algemeen lid en herkiesbaar als penningmeester
Het bestuur is in gesprek met een potentiële kandidaat.

6. Financiën:
- Resultaat 2020 en kascommissie
- Kascommissie
- Begroting 2021

7. Rondvraag en w.v.t.t.k.
8. Sluiting

De financiële stukken liggen ter inzage bij onze penningmeester.
advertentie Jubmo
kardeel logo
Bewegingshuis klaar voor nieuw seizoen.
We zijn blij dat kinderen en jongeren tot 27 jaar weer mogen sporten!
In de afgelopen wintermaanden hebben we aandacht gegeven aan Brandveiligheid & Onderhoud van het BWH & de BSO/kantine.
De brandslangen en brandblusser in beide gebouwen zijn goedgekeurd door een gespecialiseerd bedrijf. Om de veiligheid te optimaliseren, hebben we een extra brandblusser aangeschaft. Deze is geplaatst in de centrale hal van het Bewegingshuis.
De noodverlichting in beide gebouwen is gecheckt en waar nodig gerepareerd. In de gang van het BWH zijn de oude brandmelders vervangen door nieuwe.
De rails van de groene schuifdeur in het BWH zijn vervangen door Gijs Meertens, waarvoor onze hartelijke dank.
De CV installaties van het Bewegingshuis en ook de Kinderopvang zijn nagekeken en er is onderhoud aan gepleegd.

Kardeel zoekt handige handen.
We zijn op zoek naar een man of vrouw met klustalent. We zoeken iemand die het leuk vindt om bijvoorbeeld nieuwe accu’s in de noodverlichting te plaatsen, een kapotte deurkruk of lamp te vervangen, een drempel te verven, een deur die klemt te verhelpen, enz. enz. Ben jij die man of vrouw waar we af en toe een beroep op mogen doen? neem dan contact op met Hennie 06 - 30022017 of Evelien 06 - 42312210 of stuur een mailtje naar : stichtingkardeel@gmail.com

Stichting Kardeel zet zich voortdurend in om de accommodaties zo goed mogelijk te beheren. Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan kunt u altijd een mail sturen aan stichtingkardeel@gmail.com en/of contact opnemen met 1 van de bestuursleden.
We horen het graag.
Bestuur stichting Kardeel: Janke Klok, Evelien Ziengs, Annette Enter en Hennie de Jonge
logo Spinder
weggemans advertentie

Jan's proatie

Naamloos
Uit het verre verleden II.
In de voor vorige Eexterveense Courant onthulde ik oude verhalen en gedichten die in de winter, als men gezellig met elkaar om de kachel zat, werden (door)verteld. Ook wat er in Eexterveen gebeurde passeerde de revue. Een vervolg.

Wulm Leugen.
Dat was de bijnaam van Willem Hulshof (1854-1944). Hij woonde Dorpsstraat 100 en was getrouwd met Zwaantje Batting. (1856 -1928). Willem was de beerhouder van Eexterveen.
Hij nam het met de waarheid niet zo nauw, vandaar zijn bijnaam.
Toen de huisarts op een morgen bij de overburen was zei hij tegen de dokter:
‘Dokter, ik heb vannacht een zwaan geschoten”. De dokter, nieuwsgierig geworden naar het dier, ging met hem mee naar huis. Daar aangekomen wees Willem naar zijn vrouw Zwaantje.
Baos de Wit, (schoenmaker Roelof de Wit (1853-1942), Koffielaantje 32) had een knechtje die Willem moest helpen met enige werkzaamheden. Willem zei op een gegeven moment dat hij niet meer lopen kon en dat het knechtje hem in de kruiwagen naar huis moest brengen.
Dat deed het knechtje braaf en toen hij zijn verhaal aan Baos de Wit vertelde antwoorde die: “Had hem maar in het kanaal geschoven want hij heeft je voor de gek gehouden”.

Nog een gedicht van de Snieder Gerrit Vedder.

Het hoofd der school.
Het hoofd der school is geen Spanjool. doch ook geen paardenhandelaar.
Zo stapte meester Zweep eens bij een herberg an, en wie zit daar, oude Albert de timmerman.
Wel Albert, wil je een paard verkopen. Jawel meester, ik heb hem bij de Kruisweg lopen.
Honderd en tachtig gulden voor zo’n pracht dier. Dat vindt meester Zweep maar een zier.
De koop werd dan ook ras gesloten en na zelf nog een paar borrels te hebben genoten,
ging meester Zweep verheugd op pad. Doch de volgende morgen was hij het paard al zat.
Alberts zoon Harm is toen het dier gaan halen en het hoofd der school moest het gelag betalen.

Het hoofd van de lagere school, meester Zweep (1855-1931), ontmoette in de kroeg timmerman Albert Speelman (1831-1915). (Hij is de overgrootvader van Jaap Speelman van Dorpsstraat 34) Vroeger waren de timmerlieden er ook boer bij. (zie blz. 37 van het boek “Eexterveen, al 500 jaar in beweging”).
Albert Speelman heeft toen zijn paard dat aan de Kruisweg in de wei liep, verkocht aan meester Zweep. Maar……….de meester, de volgende morgen weer nuchter, had spijt van zijn aankoop.
Maar een koop is gesloten op het moment dat de verkoper en koper het eens zijn. Zij moeten beiden de afspraak nakomen en dus moest de meester het paard wel aanvaarden en betalen.

Eexterveen is nooit een saai dorp geweest; toen niet en nu niet. Er is altijd reurigheid wat de moeite waard was en is om doorverteld te worden en….om in de Eexterveense Courant te plaatsen.
Waar een klein dorp groot in kan zijn.

Jan Venema.
pep-definitief
Reclame EC Ingrid administratie