header
De Eexterveense Courant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de berichten die in de Eexterveense Courant zijn opgenomen. De papieren nieuwsbrief verschijnt meestal iedere 14 dagen (digitaal op maandag, op papier zo snel mogelijk daarna) of zoveel vaker als nodig is.
Inhoud kan via e-mail worden aangeleverd bij ec@eexterveen.com,
uiterlijk de maandag voorafgaand aan het verschijnen van deze
nieuwsbrief voor 18.00 uur.

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen
www.eexterveen.com

Agenda


21 juni De EC verschijnt

De agenda is volledig te zien op de website via deze link. Mis niks van de activiteiten en kijk regelmatig in de agenda. De agenda wordt regelmatig vernieuwd.
Wilt u ook uw activiteiten vermeld hebben in de agenda? Stuur dan een e-mail naar ec@eexterveen.com.

Bericht van de redactie

De volgende EC verschijnt op 21 juni 2021. Copy voor de EC kan per e-mail worden gestuurd naar het mailadres ec@eexterveen.com. Copy moet binnen zijn voor 18.00 uur op de verschijningsdatum (zie in de kop van deze courant). De EC zal het eerste halfjaar, onder voorbehoud, verder verschijnen op: 5 juli.
starke
advertentie Kok
advertentie alsema
spes dks
Rommelmarkt DKS en SPES

DKS en SPES zijn voornemens om begin september de tweejaarlijkse rommelmarkt te organiseren.
Momenteel doen we een inventarisatie of we de rommelmarkt volgens de dan geldende coronaregels door kunnen laten gaan. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en zullen zo snel mogelijk een datum doorgeven.
Hierbij een verzoek om uw oude/overtollige spullen nog even tot begin september te bewaren.
Grote spaanplaten wandmeubels, koelkasten, diepvriezers, autobanden, matrassen en andere milieubelastende materialen kunnen naar het oordeel van het bestuur worden geweigerd.
Mocht de rommelmarkt doorgaan, dan zoeken wij nog (jonge) vrijwilligers, die willen helpen bij het uitpakken, sorteren en inrichten van de rommelmarkt. Tevens zoeken we voor de zaterdag vrijwilligers voor de verkoop van de spullen.
Wil je helpen? Meld je dan aan bij Jan Vos 06-23506373 / e-mail: janvos14@gmail.com.
advertentie Jubmo
tendenz
logo-spes
Spes organiseert deze zomer een Bootcamp!
Er worden 6 lessen gegeven voor een zeer aantrekkelijke prijs.
Iedereen vanaf 15 jaar en ouder is van harte welkom.
Opgave kan via www.svspes.nl

logo Spinder
weggemans advertentie
Reclame EC Ingrid administratie

Jan's proatie

Naamloos
De wijken en het Grevelingkanaal.

De 16 wijken die vroeger vanuit het Grevelingkanaal richting Eexterveen zijn gegraven om de turf af te voeren zijn beschreven in het boek “Eexterveen, al 500 jaar in beweging”. Zie aldaar op bladzijde 27, en in de aanvulling van het boek “Eexterveen, nog steeds in beweging” staan ze aangegeven op een kaart zie bladzijde 34 en 35.
Dit is geen herhaling van wat daar beschreven staat, maar uit mijn hoofd en archief nog een paar bijzonderheden over deze voormalige wijken en het Grevelingkanaal.
Bij de duiding van deze wijken werd gesproken van boven en beneden het verlaat. Met verlaat wordt de sluis bedoeld die in Eexterveenschekanaal in het Grevelingkanaal ligt; het z.g. “Loksverlaat”. Het is een schutsluis met een ovale kolk.
Tegen de kanten van een wijk of kanaal, dus de overgang van water naar land of omgekeerd zeggen wij in Eexterveen gewoon daipswaal, Maar volgens het “Woordenboek van de Drentse Dialecten” is dat het “banket” of “lichting” wat betekent: de aan het nog te vergraven hoogveen zittende strook onderveen waar het bovenveen van ongeveer 1 meter is afgegraven.
De wijken stonden in een open verbinding met het Grevelingkanaal. De langste wijk was de z.g. Derde Wijk. Deze was voor algemeen gebruik en daarvoor moest dan het z.g. wijkgeld worden betaald. Er was een lijst met tarieven al naar gelang er werd verscheept. Als deze gelden waren voldaan kreeg de schipper daarvan een bewijs en in sommige gevallen verlaging van de sluisgelden voor de sluizen die hij moest passeren.
Het Grevelingkanaal is 5,3 kilometer lang. Het gedeelte van het Grevelinkhuis aan de kop van het kanaal tot de sluis is 3,3 km en heet het eerste pand. Het kanaalpeil ligt daar op + 1.30 NAP. Het gedeelte van de sluis tot Bareveld is 2 km en heet het 2e pand. Het kanaalpeil ligt daar op + 2.70 NAP. Het verval van de sluis is dus 1.40 m.
De breedte van het kanaal varieert van 12 tot 14 meter en op de bodem 6 tot 7 meter. De bodem ligt op kanaalpeil – 2.10 meter.
Het eerste pand staat in verbinding met het Kieldiep en daarna het Winschoterdiep.
Het tweede pand staat in verbinding met het Westerdiep in Wildervank en het Oosterdiep in Stadskanaal. Uiteindelijk komt dit water ook in het Winschoterdiep uit. Dit is pas sinds 1870 het geval. Tot die tijd lag er bij Bareveld een dam in het kanaal, deze is toen geruimd.
Een zeer unieke bijzonderheid is dat aan de kop van het kanaal (is provincie Drenthe) en aan het einde (is provincie Groningen) een rollepaal staat. Let er maar eens op als je er langs komt. In heel Drenthe staan maar 2 rollepalen waaronder die aan het begin dus.
Een rollepaal is een sterke ijzeren paal met aan de kanaalzijde een verticale draaibare rol.
Als een motor loze schip werd voortgetrokken, werd de treklijn om de paal geleid langs de rol om te voorkomen dat een schip tegen de wal werd getrokken.
Toen het Grevelingkanaal werd gegraven is het dorp Eexterveenschekanaal ontstaan op het grondgebied van Eexterveen. Eexterveenschekanaal is maar smal; we moesten ongeveer 3 kilometer van 100 meter breed inleveren. Dat is volgens mij 30 ha of wel 30 bunder.
Wij Eexterveners hebben dat in het verleden gewoon toegelaten en over die paar bunder geen gedoe gemaakt.
Waar een klein dorp groot in kan zijn.

Jan Venema.
pep-definitief