OBS De Kameleon Eexterveen

Regelmatig zal op deze pagina een update verschijnen over OBS De Kameleon. In deze update wordt u op de hoogte gehouden van nieuwtjes, vakanties en andere belangrijke zaken.

Kennismaking Kameleon en omwonenden.

Afgelopen maandag 12 februari zijn de buren (weerszijden Dorpsstraat van Koffielaantje tot Menweg) van de obs Kameleon op bezoek geweest. Na het welkom met informatie over de school volgde een rondleiding. Na de koffie en de thee met koek was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Een aantal zaken werden naar voren gebracht: verkeersveiligheid op de Dorpsstraat, waaronder het parkeren/ geluidsoverlast/ communicatie.
Er is afgesproken dat de ingebrachte punten door het team en de medezeggenschapsraad besproken zullen worden en dat er, waar mogelijk, oplossingen voor gezocht worden.
Met betrekking tot de communicatie is afgesproken dat de informatie die relevant is voor de dorpsbewoners geplaatst gaat worden in de dorpskranten of op de websites van de dorpen waar de leerlingen wonen.

Vakanties obs Kameleon
De voorjaarvakantie 26 – 2 – 2018 t/m 02 – 3 – 2018.
Pasen 30 – 3 – 2018 t/m 02 – 4 – 2018.
Meivakantie 27 – 4 – 2018 t/m 11 – 5 – 2018.
Pinksteren 21 – 5 – 2018 t/m 21 – 5 – 2018.
Zomervakantie 23 – 7 – 2018 t/m 31 – 8 – 2018.
Vrije dagen groep 1 t/ m 4 18 – 6 – 2018 t/m 20 – 6 – 2018.
Vrije dag groep 5 t/m 8 20 – 6 – 2018.