Dorpscentrum

Op weg naar een bruisend dorpscentrum

Extra informatie:

Via deze link vindt u het definitieve Reglement van de Obligatielening

Via deze link vindt u een Bewijs van Obligatie

Het laatste nieuws:

Gefeliciteerd met het nieuwe dorpscentrum!

Op 1 september was er een openhuis van het nieuwe dorpscentrum. Veel inwoners hebben de kans gegrepen om het pand van voor tot achter en van boven tot onder te bezichtigen. We hebben meer dan 130 bezoekers mogen verwelkomen. Bedankt allemaal en gefeliciteerd met deze aanwinst voor ons dorp.
De aankoop van het dorpscentrum heeft aandacht gekregen in verschillende media. De artikelen kunt u op eexterveen.com bekijken.

De plannen en projecten

Nu het totale pand in het bezit is van het dorp, kunnen de stichting en de werkgroep verder met het maken en uitvoeren van de verschillende plannen. Bijvoorbeeld op het gebied van inrichting en beheerders. Daarnaast gaan verschillende projecten een start maken. Een groepje jeugd is druk bezig met Tinten om een soos te beginnen voor alle jeugd (Eexterveen e.o.) van 12 tot en met 17 jaar. Daar hoort een bestuur bij en reglementen. Het enthousiasme van deze jongeren is fantastisch. Ook voor het project ‘Naoberhulp’ zijn de eerste stappen gezet.
Zodra we meer (concrete) informatie hebben, organiseren we weer een informatieavond. De datum volgt binnenkort.

Heeft u een vergadering, een evenement of een feestje?

Het dorpscentrum biedt u nu de ruimte. Neem contact op met de beheerder of via stichtingdorpshuis@eexterveen.com voor meer informatie.

Artikelen over de aankoop van het Dorpscentrum

website Aa en Hunze 

website RTV Drenthe

website Asser Courant

website Dagblad van het Noorden

website CMOStamm

Eerdere nieuwsberichten

Het bruisende dorpscentrum gaat door!
Na positieve berichten vanuit de gemeente, de bank en fondsen gaat het nu echt gebeuren. Vanaf 1 september is het dorpscentrum eigendom van Stichting Dorpscentrum Eexterveen. Van het dorp, van u! De start om een bruisend dorpscentrum te creëren in, voor en door Eexterveen. We hebben tot 31 december 2018 om aan POP3Leader te laten zien dat we al onze plannen gerealiseerd hebben. Met sommige zaken gaan we echt niet zo lang wachten. De jeugd van 10 tot en met 17 jaar is al druk bezig met plannen voor een jeugdsoos. Fijn te zien dat deze jonge mensen zo enthousiast zijn.

En natuurlijk gaan we een datum prikken voor een feestelijke opening. Daarover meer in komende EC’s.

Storten van de toezeggingen
Voor de aankoop van het pand is geld nodig. Daarom vraagt de stichting u om de door u toegezegde steun, in de vorm van donaties en/of obligaties, over te maken. Binnenkort krijgt u een bericht waar in staat hoe u het geld kunt storten. Het bericht ontvangt u per e-mail of in de bus.

Fondsen
Afgelopen week ontvingen we ook goed nieuws vanuit het VSBfonds. Zij kennen ons € 25.000,- toe. Een groot bedrag, waar wij erg blij mee zijn. Dat wil niet zeggen dat we er al zijn. We hebben nog meer geld nodig om al onze plannen te verwezenlijken. Er zijn nog verschillende verzoeken in behandeling, maar kent u bedrijven of instanties die ons initiatief willen steunen? Laat het ons weten via stichtingdorpshuis@eexterveen.com.

Goed nieuws van het Rabofonds
Zij ondersteunen onze plannen voor het dorpscentrum met een bijdrage van € 13.200,-. Na POP3 Leader is het een goed begin.

Oranjefonds, TVM, Univé, NAM, WMD, Van der Wiel
Deze bedrijven of fondsen zijn of worden ook aangeschreven. Het gaat soms om relatief kleine bedragen als je kijkt naar de totale begroting, maar wie het kleine niet eert…

Heeft u nog ideeën voor fondsen?
Kent u vanuit uw eigen omgeving (werk, verenigingen, familie) nog bedrijven of stichtingen waar we geld kunnen aanvragen, dan horen we het graag.

Donaties zijn nodig om voldoende ‘stenengeld’ bij elkaar te krijgen
Op de informatieavond is aangegeven dat we nog een tekort aan ‘stenengeld’; geld dat nodig is om het voorste pand te kopen. Dat proberen we op verschillende manieren te verkrijgen. Het belangrijkste daarin zijn donaties van dorpsbewoners en lokale verenigingen en bedrijven. Geld dat we direct in de aankoop kunnen stoppen. Binnenkort gaan we met een intekenlijst in het dorp op pad. We hopen dat iedereen vrijgevig doneert, om zodoende voor alle verenigingen en voor de (toekomstige) ouderen en de (toekomstige) jeugd een mooi dorpscentrum te starten. Sommige inwoners willen gewoon heel graag weer een café in het dorp. En met die wens is ook niets mis!

De opzet van de obligatie-uitgifte wordt aangepast
Omdat we met donaties niet voldoende middelen bij elkaar krijgen, gaan we ook obligaties uitgeven. We hebben de condities daarvoor op 21 maart aan u geschetst. In de afgelopen weken hebben we het plan enigszins bijgesteld, zodat we deze leningen ook in vijftien jaar op basis van loting kunnen terugbetalen. Dat betekent dat we alleen nog obligaties van € 250,- gaan uitgeven. Wil men voor grotere bedragen obligaties afnemen? Dan krijgt men gewoon meerdere obligaties. De notaris gaat de komende week naar het obligatiebewijs en de overeenkomst kijken, zodat we hier ook zo snel mogelijk mee de boer op kunnen.

Plannen voor de jeugd en ‘naoberhulp’
Verschillende dorpsgenoten hebben aangegeven ideeën te hebben voor plannen voor de jeugd en de ‘naoberhulp’. We willen binnenkort met de jeugd van Eexterveen rond de tafel. Ze hebben ongetwijfeld zelf veel ideeën, die ze (met een beetje) hulp ook zelf uitstekend op papier weten te zetten. Voor de ‘naoberhulp’ wordt zeer waarschijnlijk een afstudeeropdracht vanuit de Hanzehogeschool Groningen opgezet. Dit op initiatief van een betrokken dorpsgenoot.

Hebben jullie vragen over de plannen?
Bel dan naar Jan Roelof Vos (468 464) of Roelof Meinders (468 354) voor een persoonlijk antwoord. Of mail de vraag naar stichtingdorpshuis@eexterveen.com.

Verslag Informatieavond 21 maart 2017

Bijna 80 personen waren aanwezig op de informatieavond die Stichting Dorpshuis informeerde over haar plannen om een dorpscentrum te creëren. Dorpshuis ’t Achterhoes was eigenlijk te klein om alle dorpsbewoners te bergen. Voor iedereen die niet aanwezig was een kort verslag van de avond.

Een korte terugblik
Voorzitter Roelof Meinders keek kort terug in de tijd, van 2014 tot nu:
· De gemeente wil het dorpshuis aan het dorp geven.
· De eigenaren van Dorpsstraat 41 willen hun pand verkopen.
· Het Algemeen Bestuur van Stichting Dorpshuis geeft fiat om plan dorpscentrum op te stellen.
· Er wordt een werkgroep gevormd die een projectplan opstelt en indient bij POP3 Leader.
· Toekenning van Leadergelden voor 40% van financiering (= € 160.000,-).
· Er wordt een voorlopig koopcontract verkregen voor Dorpsstraat 41.
· Voor de cofinanciering worden fondsen aangeschreven.

Wat houdt het dorpscentrum in?
Daarna gaf Jan Roelof Vos een toelichting bij de verschillende stappen. Ook vertelde hij de zaal meer over het ingediende projectplan, zoals onze missie en de doelstellingen.

De missie is:
Stichting Dorpshuis Eexterveen streeft naar een vitaal, bruisend dorpshuis dat een centraal punt in het dorp is en die plaats biedt aan alle verenigingen en inwoners.

Doelstellingen:
• Ruimte bieden aan het dorp en de dorpse activiteiten en verenigingen
• Zorg bieden voor bewoners die dat nodig hebben, onder meer middels een maaltijdservice, het organiseren van ‘naoberhulp’ en het aanbieden van dagopvang
• Verkoop van streekproducten
• Het opzetten van een theater en expositieruimte
• Het opzetten van een virtuele bibliotheek en een dorpsarchief
• Reuring organiseren in het dorpscentrum, onder meer door een dorps eetcafé

Steun vanuit het dorp
Na de pauze werd er ingegaan op de mogelijkheden van het dorp om gezamenlijk een dorpscentrum te ontwikkelen.
· Meehelpen en –denken: vrijwilligers nodig voor klussen en opstarten voorzieningen.
· Financieel steunen: inwoners, verenigingen en bedrijven kunnen doneren en/of obligaties aanschaffen.

Vragen en reacties
Er werden verschillende vragen gesteld. Deze liepen uiteen van inhoudelijke vragen over de doelstellingen (dagopvang en jeugd), vragen over mogelijke risico’s (financieel en doelstellingen) tot vragen over onderhoud en samenwerking met andere partijen.

De reacties van de aanwezigen waren enthousiast en meedenkend. Ook de inwoners die bezorgdheid hebben om de haalbaarheid van de plannen, deelden deze op een positieve wijze.

Voor Stichting Dorpshuis en de werkgroep voelde de avond als een duidelijk steun in de rug: op naar een bruisend dorpscentrum voor en door Eexterveen!