Stremming Hunzeweg

Het volgende bericht van de gemeente  is ontvangen:

Via deze mail laat ik u weten dat we reparatie werkzaamheden aan de Hunzeweg in Nieuw Annerveen gaan uitvoeren. Zoals u gezien heeft is er schade aan de rijbanen van de Hunzeweg en de Dorpsstraat (Eexterveen) ten gevolge van veeninklinking door de afgelopen droge zomer.

We hebben inmiddels een onderzoek gedaan naar de gevolgen van de inklinking en zetten de te nemen vervolgstappen nu op een rijtje.

Wat gaan we nu doen

Ter hoogte van de komgrens Nw Annerveen zit al een tijd een behoorlijke verzakking. We zien dat de verzakking ernstiger wordt en zullen een noodmaatregel gaan uitvoeren. Het asfalt ter hoogte van de verzakking wordt verwijderd en het gedeelte wordt aangevuld met straatklinkers. Eventuele verzakkingen kunnen we dan vrij eenvoudig herstellen.

De werkzaamheden, die namens de gemeente uitgevoerd worden door Wegenbouwbedrijf De Wilde BV uit Groningen, vinden plaats vanaf maandag 12 november tot en met woensdag 14 november 2018.

Stremming

Tijdens de werkzaamheden wordt de rijbaan gestremd voor het doorgaande verkeer. Vanuit de richting Spijkerboor of vanuit de richting Eexterveen zijn de woningen bereikbaar.

Fietsers kunnen langs het werkvak door de berm lopen.

Omleidingen

Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via Anner- en Eexterveenschekanaal.

Overlast

De uitvoering geeft voor de dorpen en de direct aanwonenden enige overlast. We doen ons best om de overlast zo kort mogelijk te laten zijn. Langs het wegvak staan zogenaamde vooraankondigingsborden die het doorgaande verkeer attenderen op de afsluiting. De diverse hulpdiensten zijn van de afsluiting op de hoogte.

Vragen

Heeft u nog vragen over dit bericht of over de komende uitvoering? Neemt u dan gerust contact op met ondergetekende van het team Ruimtelijk beheer. Ik verzoek u om dit bericht, indien mogelijk, te publiceren op uw website zodat de overige bewoners hiervan kennis kunnen nemen.