Menweg afgesloten

De Menweg in Eexterveen zal vanaf 3 december 2018 ongeveer 5 werkdagen afgesloten zijn voor het doorgaande verkeer. Dit zal zijn tussen 7.30 uur en 17.30 uur. De bomen zullen worden gesnoeid.
Bestemmingsverkeer heeft doorgang maar dit kan wel enige vertraging ondervinden.
Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Bomen onderhoud

De aannemer, Roel Timmerman b.v., gaat met de snoei en vel werkzaamheden aan de bomen te Oud Anneveen, Spijkerboor, Nieuw Annerveen en Eexterveen tot en met de Hilte starten. De meeste bomen worden gesnoeid enkele worden gekapt.

Er zal ook worden herplant. Herplant wordt in het seizoen 2019-2020 uitgevoerd.

Planning

De werkzaamheden zullen naar verwachting 6 weken in beslag nemen (of zoveel langer of korter als de werkzaamheden duren). De werkzaamheden starten vanaf 7 november.

Werkwijze

De aannemer start met snoeiwerkzaamheden.

Er wordt gestart in Spijkerboor. Vanuit Spijkerboor wordt er eerst richting Oud Annerveen gewerkt. Vervolgens wordt er vanuit Spijkerboor richting de Hilte gewerkt.

Het vellen van bomen start in week 49 (vanaf 3 december), dit volgt de snoei werkzaamheden.

Onderhoudsplannen

De bomen onderhoudsplannen kunt u raadplegen op de gemeentelijke website www.aaenhunze.nl/bomenonderhoud, knop deelgebied 3.

Veiligheid

Wij vragen uw begrip voor de hinder en overlast die het werk met zich mee zal brengen. Voorts vragen we u ook rekening te houden met de risico’s die de inzet van zwaar materieel met zich meebrengt. Wilt u voertuigen buiten het werkbereik zetten en kinderen en huisdieren bij het werk vandaan houden?

Snoeihout

Al het vrijkomende snoeihout is verkocht aan de aannemer en kan daarom door de gemeente niet beschikbaar worden gesteld.

Glasvezel gaat van start !

Ja, beste dorpsgenoten jullie lezen het goed in deze extra EC.
Graag neem we jullie even mee terug in de tijd.
Een kleine 2 jaar geleden hebben we ons als Dorpsbelangen aangesloten bij het initiatief van Eco-Oostermoer verbindt. We hebben in deze tijd een inventarisatie gehouden waaruit bleek dat ruim 70% van de bevolking van Eexterveen belangstelling had voor glasvezel. Het dorpsbelevingsonderzoek laat eenzelfde beeld zien.
Het initiatief van Eco-Oostermoer gaat geen uitrol doen in ons gebied. Dit is ook de reden geweest dat we ons voor de zomervakantie hebben aangesloten bij het DGC (Drents Glasvezel Collectief). Dit hebben we gedaan met de omliggende dorpen.
Deze extra EC hebben we uitgebracht omdat de mediacampagne komende week start.
Jullie krijgen één dezer dagen een brief van DGC/Glasvezel Buitenaf in de brievenbus geadresseerd aan ‘De bewoners van….’. Gooi deze niet weg, want Glasvezel Buitenaf is de partij waarmee het Drents Glasvezel Collectief afspraken heeft gemaakt over de aanleg van een glasvezelnetwerk.
In de brief wordt aangegeven, waar en wanneer in de komende weken de informatiebijeenkomsten worden gehouden, waarin de informatie over de abonnementen en providers wordt gegeven.
Ook in Eexterveen gaan we met buurtambassadeurs werken die de meeste vragen die jullie hebben kunnen beantwoorden, of zorgen dat jullie de antwoorden krijgen.
Het worden spannende weken. Echt weken, want de campagne loopt tot 17 december van dit jaar. Het is erop of eronder, want op 17 december moet gemiddeld 45% van alle adressen een abonnement hebben genomen, om de aanleg te laten doorgaan.
Tot zover voor dit moment. Binnenkort dus meer nieuws via Glasvezel Buitenaf.
Namens Dorpsbelangen Eexterveen en buurtambassadeurs
Jan Roelof Vos
Karel van Klaveren
Erik Stoffers
Martijn van Klaveren
Jos Meertens
Egbert Hoving
Marleen Hoving
Bertus Botterblom
Irma de Boer
Rik Klok
Roald Schippers
Gertjan Jonker
Marcel Weggemans
Hilko Bruins

Huiskamer Koffieochtend

Vanaf donderdag 27 september 2018 wordt er gestart met een Huiskamerproject: koffieochtend in het dorpscentrum in Eexterveen.

Elke donderdagochtend, behalve in de week dat er soos is (op de 2e dinsdag van de maand), staat vanaf 9:30 uur de koffie en thee klaar. Iedereen die zin heeft om anderen te ontmoeten is van harte welkom tot 11:30 uur. Een kop koffie of thee kost tijdens de koffieochtend € 1,-

Zin om als vrijwilliger mee te helpen ? Aanmelden kan tijdens de koffieochtend zelf, via 06-21221432 of via een briefje in de brievenbus van Naoberhulp in de hal in het dorpscentrum.

Graag tot ziens op donderdagmorgen!

Buurtpreventie

Wist u dat u in Eexterveen kunt deelnemen aan buurpreventie door middel van Whatsapp? Als inwoner van Eexterveen (of als u hier werkzaam bent) kunt u zich hiervoor aanmelden.

De buurtpreventie-app mag alleen gebruikt worden voor het doel “buurtpreventie” en uiteraard niet voor onderling contact.
Wilt u ook toegevoegd worden aan de buurtpreventie-app van Eexterveen? Dan kunt u een e-mail sturen met uw naam, adres en 06-nummer naar ec@eexterveen.com. Uw gegevens zullen dan naar de beheerder worden doorgestuurd zodat u kunt worden toegevoegd aan de buurtpreventie-app. 

De huisregels van de buurpreventie-app zijn:  

 • Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar;
 • Deelnemers zijn woonachtig en/ of werkzaam in straat/ buurt/ wijk van de groep;
 • WhatsApp is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt;
 • Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting:
  S = Signaleer
  A = Alarmeer 112
  A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen
  R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon De bedoeling is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. (“zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon;
 • Laat door middel van een Whats-App bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een regen van 112 meldingen;
 • Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke;
 • Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig;
 • Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken;
 • Gebruik deWhats-App groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten.

Bomenonderhoud Eexterveen e.o.

In mei en juni 2018 zijn de bomen in Eexterveen en omgeving beoordeeld. Vervolgens is er een bomenonderhoudsplan gemaakt. Op basis van de kwaliteitsbeoordeling en een her-inspectie ter plaatse heeft de gemeente een concept bomenonderhoudsplan opgesteld. Deze kunt u vinden op de website via deze link.  Voor Eexterveen kunt u kiezen voor  de kaarten T1 t/m T5.

De legenda van de kaarten:
Onderhoudsplan: Rode bomen worden gekapt, gele bomen worden herplant en groene bomen worden gesnoeid.
Kwaliteitsbeoordeling: groen zijn toekomstbomen (goede gezonde bomen die de  gemeente wil behouden), rood zijn te kappen bomen (vanwege, geconstateerde gebreken en zeer korte toekomstverwachting) en geel / oranje zijn bomen met een beperkte toekomstverwachting)

De planning is om de onderhoudswerkzaamheden uit te voeren vanaf 15 oktober 2018 tot eind maart 2019.

Wanneer u vragen heeft, of een verzoek dan kunt u dat kenbaar maken via het mailadres bomenonderhoud@aaenhunze.nl. In het onderwerp moet het kaartnummer vermeld worden en in de e-mail duidelijk het adres. U kunt tot eind augustus 2018 reageren, na deze termijn worden de plannen vastgesteld door het college en zijn ze definitief.

alle inwoners van Eexterveen zijn door de gemeente Aa en Hunze op de hoogte gebracht door middel van een huis-aan-huis bezorgde brief met het kenmerk 198955.

Bedrag ontvangen via “Jullie idee, samen uitvoeren”

Zoals u in een eerder bericht heeft kunnen lezen, heeft de Vereniging Dorpsbelangen zich aangemeld bij de gemeente Aa en Hunze voor het project “Jullie idee, samen uitvoeren”.
‘Jullie idee, samen uitvoeren’ is een project waar inwoners gestimuleerd worden zich in te zetten voor een prettige leefomgeving. Ideeën die een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een mooie en leefbare omgeving komen in aanmerking voor financiële ondersteuning. Samen met OBS De Kameleon en Stichting Dorpscentrum is een idee ontwikkeld voor het veld achter het dorpscentrum.  Via deze link leest u wat het idee precies inhoudt. 

Door de gemeente Aa en Hunze zijn 5 initiatieven uitgekozen, deze initiatieven krijgen een financiële bijdrage van de gemeente, Ook het initiatief vanuit Eexterveen heeft een bijdrage van de gemeente gekregen en wel € 8.000 voor Dorpsmoestuin “Oes Tuune”  bestemd voor de bomen, bloemen en moestuin.

(foto  via website RTV Drenthe / Van Oost Media)

Naoberschap in Eexterveen

Alle informatie over het Naoberschap in Eexterveen vindt u via deze link

Op vrijdag is er een inloopmoment Naoberschap in het Dorpscentrum.
Op woensdag is er een inloopmoment voor Digitale Hulp in het Dorpscentrum

13 juni 2018 Inloop uur Dorpscentrum voor Digitale hulp 15-16 uur
15 juni 2018 Inloop uur Naoberschap Eexterveen 16-17 uur
20 juni 2018 Inloop uur Dorpscentrum voor Digitale hulp 15-16 uur
22 juni 2018 Inloop uur Naoberschap Eexterveen 16-17 uur
27 juni 2018 Inloop uur Dorpscentrum voor Digitale hulp 15-16 uur
29 juni 2018 Inloop uur Naoberschap Eexterveen 16-17 uur

Op dinsdagavond 11 september 2018 is er om 19:30 uur een interactieve informatieavond in het dorpscentrum over de Naoberhulp. Deze avond is bedoeld voor alle dorpsbewoners, jong en oud. Meer informatie zal op een later tijdstip in de EC verschijnen.

Brief uit Gellersen /Duitsland

Beste Eexterveeners,
Al enige tijd groeit bij ons het idee van een partnerdorp. Op zoek naar een landelijk en actief dorp is Eexterveen ons dankzij de dorpsvernieuwingsprijs positief opgevallen.
Laten we ons eerst voorstellen. Wij zijn de inwoners van het Duits dorpje Gellersen wat verscholen ligt in de prachtige heuvels van het Weserbergland, op ongeveer 20 minuten rijafstand van de rattenvangerstad Hamelen. Geldersen staat bekend als het Kersendorp omdat de lokale klimaat uitzonderlijk goed is voor de kers en er dus vele kersenbomen groeien. Wij zijn met krap 200 inwoners en kennen de problemen die zoveel kleine dorpen op het platteland kennen. Gellersen vergrijst en ontgroent door het wegtrekken van jonge mensen. Daardoor verdwenen ook de belangrijkste voorzieningen die zo vitaal zijn voor een dorp. In Gellersen is niets meer. Geen school, geen winkel, geen apotheker, geen dorpscafé, maar daarvoor in de plaats een hele slechte busverbinding en nauwelijks mobiel bereik.
In het voorjaar van 2015 vond er een kroegdiscussie plaats tussen twee inwoners. De centrale vraag: hoe ziet Gellersen er in twintig jaar uit? Staan er dan nog meer huizen leeg? Is het dorp dan nog minder leefbaar? In het voorjaar van 2016 werd de werkgroep “Zukunftswerkstatt Gellersen” opgericht door drie enthousiaste bewoners. Belangrijkste doel is om de sleur van het dorp te doorbreken om met alle generaties te werken aan de leefbaarheid van Gellersen. Kortom, om gezamenlijk meer reuring in het dorp te krijgen en het actief en attractief te maken. Hierbij wordt elke keer de vraag gesteld: wat kunnen wij als inwoners zelf doen om wat in gang te zetten?
Meerdere projecten zijn inmiddels succesvol afgesloten: het plaatsen van welkomstborden bij de dorpsingangen, het organiseren van een dorpsrommelmarkt, maandelijkse spelletjesavonden, het planten van fruitbomen voor elke nieuwgeborene en het uitgeven van een kalender over Gellersen. Aan andere projecten wordt nog vlijtig gewerkt: het opfleuren van zitbanken in de omgeving, het verbeteren van fietswegen en het creëren van een speelplaats. Belangrijkste spil hierbij is onze halfjaarlijkse dorpsontbijt waar we een overzicht geven van onze projecten en waar elke inwoner de kans krijgt om hun ideeën en steentje bij te dragen.
Binnen onze groep zijn er ideeën en is er motivatie genoeg om verder te werken. Maar wat we missen is een goede sparringspartner buiten het netwerk van onze kleine dorp. Wij zijn op zoek naar een groep dorpsbewoners die dezelfde problemen zien als wij, en daarbij dezelfde passie krijgen om de handen uit de mouwen te steken om ze op te lossen. Die daarbij ook behoefte hebben aan een kennisuitwisseling. Om opgedane ervaringen te delen, en om dan van anderen weer te leren. Met dit doel zijn we op Eexterveen toegestapt. Wij verheugen ons op een vruchtbare samenwerking en kijken uit naar een eerste kennismaking.
Herzliche Grüße aus dem Weserbergland,
namens werkgroep Zukunftswerkstatt Gellersen
Kim Forche en Jelmer Polman