Open Monumentendag / Culturele Uitdag

ICO Centrum voor Kunst & Cultuur steekt Open Monumentendag en Culturele Uitdag (8 september 2018) Aa en Hunze in een gloednieuw jasje

Elk jaar vindt in september de landelijke Open Monumentendag plaats, zo ook in de gemeente Aa en Hunze. Monumenten openen tijdens deze dag de deuren voor het publiek, en lokale culturele organisaties laten zien wat ze in huis hebben door op te treden bij de monumenten. Een feestelijke Culturele Uitdag! Aa en Hunze is echter een uitgestrekte gemeente, en de activiteiten daardoor erg versnipperd. Tijd voor een nieuwe invulling en een nieuwe naam dit jaar!

De Open Monumentendag en Culturele Uitdag is omgedoopt tot Culturele Zaterdag, het statement van deze dag luidt: “Beleef het moNUment!” Dit jaar heeft de organisatie er voor gekozen om de focus op het veen-kanaalgebied te leggen. In de andere gebieden openen monumenten ook hun deuren (van 10:00 tot 17:00), maar de festiviteiten concentreren zich ‘s ochtends in Gieterveen en ‘s middags in Annerveenschekanaal. In deze dorpen worden minifestivals met muziek, dans, exposities en workshops opgezet, in samenwerking met lokale culturele initiatieven en ondernemers. Ook zijn er auto-, fiets- en kanotochten te maken langs de monumenten in het veengebied, die allemaal eindigen bij een festivallocatie. Enkele monumenten langs de route hebben een eigen cultureel programma, zoals in Spijkerboor. Gezinnen, toeristen, jongeren, senioren.. voor iedereen is er wel iets te beleven.

De organisatie van de Culturele Zaterdag is in handen van het ICO Centrum voor Kunst & Cultuur en het Comité Open Monumentendag van de gemeente. De gemeente heeft hen de opdracht gegeven de Open Monumentendag in een nieuw jasje te steken. Zij heeft deze uitdaging met beide handen aangegrepen! Ze nodigen iedereen uit om op 8 september langs te komen in Aa en Hunze. Je kunt niet alleen komen kijken en luisteren, maar ook actief meedoen aan workshops. Geen tijd om ook een tochtje langs alle monumenten te maken? Beleef ze ter plekke in virtual reality.. Kortom: save the date! Kijk voor meer informatie op deze link

In 2019 zal Culturele Zaterdag zich concentreren in het Es-gebied, in 2020 in het Zandgebied.

Bomenonderhoud Eexterveen e.o.

In mei en juni 2018 zijn de bomen in Eexterveen en omgeving beoordeeld. Vervolgens is er een bomenonderhoudsplan gemaakt. Op basis van de kwaliteitsbeoordeling en een her-inspectie ter plaatse heeft de gemeente een concept bomenonderhoudsplan opgesteld. Deze kunt u vinden op de website via deze link.  Voor Eexterveen kunt u kiezen voor  de kaarten T1 t/m T5.

De legenda van de kaarten:
Onderhoudsplan: Rode bomen worden gekapt, gele bomen worden herplant en groene bomen worden gesnoeid.
Kwaliteitsbeoordeling: groen zijn toekomstbomen (goede gezonde bomen die de  gemeente wil behouden), rood zijn te kappen bomen (vanwege, geconstateerde gebreken en zeer korte toekomstverwachting) en geel / oranje zijn bomen met een beperkte toekomstverwachting)

De planning is om de onderhoudswerkzaamheden uit te voeren vanaf 15 oktober 2018 tot eind maart 2019.

Wanneer u vragen heeft, of een verzoek dan kunt u dat kenbaar maken via het mailadres bomenonderhoud@aaenhunze.nl. In het onderwerp moet het kaartnummer vermeld worden en in de e-mail duidelijk het adres. U kunt tot eind augustus 2018 reageren, na deze termijn worden de plannen vastgesteld door het college en zijn ze definitief.

alle inwoners van Eexterveen zijn door de gemeente Aa en Hunze op de hoogte gebracht door middel van een huis-aan-huis bezorgde brief met het kenmerk 198955.

Sport- en Speldagen Eexterveen 2018

Heeft u de data al genoteerd?

Woensdag 18 juli, donderdag 19 juli en vrijdag 20 juli worden de Sport- en Speldagen in Eexterveen gehouden. Het programma is als volgt:

Woensdag 18 juli 2018 Fietstocht voor Jong en Oud
Aanvang 18.30 uur
Onderweg zijn er diverse spelletjes, meetellend voor het puntenklassement.
Organiserende verenigingen:
Biljartvereniging Luk Raak, VIB’s en s.v. SPES

Donderdag 19 juli 2018 Wandeltocht voor Jong en Oud
Aanvang 18.30 uur
Voor de jeugd zijn er onderweg diverse belevenissen
Organiserende verenigingen:
Wielervereniging DKS en Historische Vereniging

Vrijdag 20 juli 2018 Kegelen op z’n Eexterveens voor Jong en Oud
Aanvang 18.30 uur
Tijdens het kegelen wordt een BBQ gehouden (o.v.b.)
Organiserende verenigingen:
Biljartvereniging Onder Ons, IJsvereniging en Toneelvereniging T.O.G.

Aansluitend:
Feestavond met Entertainment Music Show DJ/Zanger Koos Darwinkel (Altijd Feest)
Prijsuitreiking: bekendmaking van de winnaars van het dag-klassement.

Elke avond: Rad van Avontuur met geweldige prijzen, georganiseerd door Dorpsbelangen

De catering wordt verzorgd door fam. Martijn en Wietske Klok

Alle evenementen worden gehouden achter en om het Dorpscentrum in Eexterveen.

Bedrag ontvangen via “Jullie idee, samen uitvoeren”

Zoals u in een eerder bericht heeft kunnen lezen, heeft de Vereniging Dorpsbelangen zich aangemeld bij de gemeente Aa en Hunze voor het project “Jullie idee, samen uitvoeren”.
‘Jullie idee, samen uitvoeren’ is een project waar inwoners gestimuleerd worden zich in te zetten voor een prettige leefomgeving. Ideeën die een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een mooie en leefbare omgeving komen in aanmerking voor financiële ondersteuning. Samen met OBS De Kameleon en Stichting Dorpscentrum is een idee ontwikkeld voor het veld achter het dorpscentrum.  Via deze link leest u wat het idee precies inhoudt. 

Door de gemeente Aa en Hunze zijn 5 initiatieven uitgekozen, deze initiatieven krijgen een financiële bijdrage van de gemeente, Ook het initiatief vanuit Eexterveen heeft een bijdrage van de gemeente gekregen en wel € 8.000 voor Dorpsmoestuin “Oes Tuune”  bestemd voor de bomen, bloemen en moestuin.

(foto  via website RTV Drenthe / Van Oost Media)

Naoberschap in Eexterveen

Alle informatie over het Naoberschap in Eexterveen vindt u via deze link

Op vrijdag is er een inloopmoment Naoberschap in het Dorpscentrum.
Op woensdag is er een inloopmoment voor Digitale Hulp in het Dorpscentrum

13 juni 2018 Inloop uur Dorpscentrum voor Digitale hulp 15-16 uur
15 juni 2018 Inloop uur Naoberschap Eexterveen 16-17 uur
20 juni 2018 Inloop uur Dorpscentrum voor Digitale hulp 15-16 uur
22 juni 2018 Inloop uur Naoberschap Eexterveen 16-17 uur
27 juni 2018 Inloop uur Dorpscentrum voor Digitale hulp 15-16 uur
29 juni 2018 Inloop uur Naoberschap Eexterveen 16-17 uur

Op dinsdagavond 11 september 2018 is er om 19:30 uur een interactieve informatieavond in het dorpscentrum over de Naoberhulp. Deze avond is bedoeld voor alle dorpsbewoners, jong en oud. Meer informatie zal op een later tijdstip in de EC verschijnen.

Agenda najaar 2018

De agenda voor de komende periode

1 september 2018                   Oud Papier SPES
1 september 2018                   Korfbaltoernooi Ritola
5 september 2018                   Start korfbaltrainingen op het sportveld
10 september 2018                  Eerste EC na de zomervakantie
11 september 2018                  Interactieve informatieavond Naoberschap 19.30u Dorpscentrum
14 september 2018                 Dorpsborrel in het Dorpscentrum
19 september 2018                  Bijeenkomst VIB’s Willem Dijkema met verhalen Dorpscentrum
25 september 2018                  Herhalingsles reanimatie en AED groep 2 Dorpscentrum
12 oktober 2018                       Dorpsborrel in het Dorpscentrum
17 oktober 2018                       Bijeenkomst VIB’s Eendagsbestuur 19.45u in het Dorpscentrum
9 november 2018                     Dorpsborrel in het Dorpscentrum
21 november 2018                   Bijeenkomst 19.45 uur VIB’s lezing over de jacht
14 december 2018                   Dorpsborrel in het Dorpscentrum
19 december 2018                   Bijeenkomst VIB’s kerststuk maken olv Kim Sloots 19.45u

(alle data zijn onder voorbehoud van wijzigingen)
Dorpsborrel is van 17.30 uur tot 19.00 uur. (18.30 uur maaltijd, opgave vereist)
inloopuur Digitale Hulp 15-16 uur, Inloopuur Naoberschap 16-17 uur

Brief uit Gellersen /Duitsland

Beste Eexterveeners,
Al enige tijd groeit bij ons het idee van een partnerdorp. Op zoek naar een landelijk en actief dorp is Eexterveen ons dankzij de dorpsvernieuwingsprijs positief opgevallen.
Laten we ons eerst voorstellen. Wij zijn de inwoners van het Duits dorpje Gellersen wat verscholen ligt in de prachtige heuvels van het Weserbergland, op ongeveer 20 minuten rijafstand van de rattenvangerstad Hamelen. Geldersen staat bekend als het Kersendorp omdat de lokale klimaat uitzonderlijk goed is voor de kers en er dus vele kersenbomen groeien. Wij zijn met krap 200 inwoners en kennen de problemen die zoveel kleine dorpen op het platteland kennen. Gellersen vergrijst en ontgroent door het wegtrekken van jonge mensen. Daardoor verdwenen ook de belangrijkste voorzieningen die zo vitaal zijn voor een dorp. In Gellersen is niets meer. Geen school, geen winkel, geen apotheker, geen dorpscafé, maar daarvoor in de plaats een hele slechte busverbinding en nauwelijks mobiel bereik.
In het voorjaar van 2015 vond er een kroegdiscussie plaats tussen twee inwoners. De centrale vraag: hoe ziet Gellersen er in twintig jaar uit? Staan er dan nog meer huizen leeg? Is het dorp dan nog minder leefbaar? In het voorjaar van 2016 werd de werkgroep “Zukunftswerkstatt Gellersen” opgericht door drie enthousiaste bewoners. Belangrijkste doel is om de sleur van het dorp te doorbreken om met alle generaties te werken aan de leefbaarheid van Gellersen. Kortom, om gezamenlijk meer reuring in het dorp te krijgen en het actief en attractief te maken. Hierbij wordt elke keer de vraag gesteld: wat kunnen wij als inwoners zelf doen om wat in gang te zetten?
Meerdere projecten zijn inmiddels succesvol afgesloten: het plaatsen van welkomstborden bij de dorpsingangen, het organiseren van een dorpsrommelmarkt, maandelijkse spelletjesavonden, het planten van fruitbomen voor elke nieuwgeborene en het uitgeven van een kalender over Gellersen. Aan andere projecten wordt nog vlijtig gewerkt: het opfleuren van zitbanken in de omgeving, het verbeteren van fietswegen en het creëren van een speelplaats. Belangrijkste spil hierbij is onze halfjaarlijkse dorpsontbijt waar we een overzicht geven van onze projecten en waar elke inwoner de kans krijgt om hun ideeën en steentje bij te dragen.
Binnen onze groep zijn er ideeën en is er motivatie genoeg om verder te werken. Maar wat we missen is een goede sparringspartner buiten het netwerk van onze kleine dorp. Wij zijn op zoek naar een groep dorpsbewoners die dezelfde problemen zien als wij, en daarbij dezelfde passie krijgen om de handen uit de mouwen te steken om ze op te lossen. Die daarbij ook behoefte hebben aan een kennisuitwisseling. Om opgedane ervaringen te delen, en om dan van anderen weer te leren. Met dit doel zijn we op Eexterveen toegestapt. Wij verheugen ons op een vruchtbare samenwerking en kijken uit naar een eerste kennismaking.
Herzliche Grüße aus dem Weserbergland,
namens werkgroep Zukunftswerkstatt Gellersen
Kim Forche en Jelmer Polman

Parkeren op en langs de Dorpsstraat in Eexterveen

De gemeente Aa en Hunze, de politie, de Vereniging voor Dorpsbelangen Eexterveen en de verkeersouders van obs de Kameleon hebben overleg gehad over de verkeerssituatie op de Dorpsstraat in Eexterveen voor de obs de Kameleon.

Voor en na het ingaan en uitgaan van de school is het druk op de Dorpsstraat, doordat ouders/ verzorgers de kinderen komen brengen en halen met de auto. Auto’s worden geparkeerd in de parkeerhavens, maar ook in de berm of op straat. Vaak moet er ook gekeerd worden waarvoor inritten of kruispunten worden gebruikt.

Voor de kinderen die gebracht en gehaald worden en de kinderen die op de fiets naar school komen, is de situatie steeds wisselend en onoverzichtelijk, dus gevaarlijk!

Om te zorgen voor een veilige schoolroute voor de leerlingen vragen we alle ouders/ verzorgers om gebruik te maken van de nieuwe parkeerplaats aan de Zandvoorterweg. Daar kunnen leerlingen veilig uitstappen en via een (verlicht) voetpad naar de school gaan.

Als dit niet mogelijk is, kan er natuurlijk gebruik worden gemaakt van de parkeerhavens aan de Dorpsstraat.

Als we op deze manier samen zorgen voor een veilige schoolroute voor de leerlingen, zijn er geen maatregelen nodig

Voor het leerlingenvervoer “Kleurexpress” wordt, deze maand, de parkeerplaats aan de Dorpsstraat vergroot, zodat ook de taxibusjes veilig geparkeerd kunnen worden.

Dank voor uw medewerking,

namens alle geledingen in de aanhef van deze brief.