Naoberschap in Eexterveen

In november/december 2016 zijn de dorpsbewoners in Eexterveen benaderd met een vragenlijst over Naoberschap in Eexterveen. De Vereniging Dorpsbelangen heeft ons gevraagd om een start te maken en met dit bericht willen we laten weten hoe het er op dit moment voor staat.

Iedereen kent wel een moment waarop het fijn of handig is om in de buurt iets aan iemand te kunnen vragen of om iets voor een ander te kunnen doen:

aandacht voor elkaar zonder wederkerigheid!

Met deze zin als uitgangspunt willen we kijken waar in Eexterveen de vraag en het aanbod is en zo een netwerk zichtbaar maken waar een ieder (die daar behoefte aan heeft) gebruik kan maken van het Eexterveensche Naoberschap. Want een goede buur is fijn maar in een lintdorp als Eexterveen kan het gebeuren dat die goede buur soms ietsje verderop woont!

Uiteraard verandert er niets voor bewoners die het naoberschap in hun directe omgeving al prima voor elkaar hebben, wat er is willen we behouden! We proberen een aanvulling te maken voor bewoners die wensen hebben met een vraag en/of aanbod. Als er daarbij gebruik gemaakt kan worden van de bestaande naoberschap dan nemen we dat mee in het netwerk.

Op dit moment zijn we bezig met het verwerken van de vragenlijsten om te zien waarmee het eerst een start gemaakt kan worden.

Omdat wij het Naoberschap in Eexterveen ook zichtbaar willen maken starten we binnenkort met een wekelijks inloopmoment in het dorpshuis. Elke vrijdag vanaf 9 maart a.s. zal er
van 16.00-17.00 uur iemand van ons in het dorpshuis aanwezig zijn voor het beantwoorden van vragen. Ook komt er in het dorpshuis een brievenbus te hangen waar berichten voor ons achtergelaten kunnen worden. Graag een naam en telefoonnummer vermelden zodat we contact op kunnen nemen!

Omdat eind 2016 de vragenlijsten anoniem zijn ingevuld weten we niet wie wel of geen invulling wil geven aan deze vorm van Naoberschap. Daarom gaan wij de dorpsbewoners actief benaderen om een invulling aan ons netwerk te kunnen geven. Bent u nog niet benaderd maar wilt u wel een bijdrage leveren, kom dan vanaf vrijdag 9 maart a.s. langs in het dorpshuis, wij komen graag met de bewoners in gesprek! Als de dag en het tijdstip niet schikt laat dan een berichtje voor ons achter in de brievenbus, dan zoeken wij contact op een beter passend moment.

Ook als u geen bijdrage wilt geven aan het Naoberschapsnetwerk horen wij dat graag, wij zullen u dan niet meer benaderen met onze vragen.

Annelies Appelhof (06-41704542)
Marian Kors
Willeke Roos