Categorie archief: OBS De Kameleon

Glasvezel gaat van start !

Ja, beste dorpsgenoten jullie lezen het goed in deze extra EC.
Graag neem we jullie even mee terug in de tijd.
Een kleine 2 jaar geleden hebben we ons als Dorpsbelangen aangesloten bij het initiatief van Eco-Oostermoer verbindt. We hebben in deze tijd een inventarisatie gehouden waaruit bleek dat ruim 70% van de bevolking van Eexterveen belangstelling had voor glasvezel. Het dorpsbelevingsonderzoek laat eenzelfde beeld zien.
Het initiatief van Eco-Oostermoer gaat geen uitrol doen in ons gebied. Dit is ook de reden geweest dat we ons voor de zomervakantie hebben aangesloten bij het DGC (Drents Glasvezel Collectief). Dit hebben we gedaan met de omliggende dorpen.
Deze extra EC hebben we uitgebracht omdat de mediacampagne komende week start.
Jullie krijgen één dezer dagen een brief van DGC/Glasvezel Buitenaf in de brievenbus geadresseerd aan ‘De bewoners van….’. Gooi deze niet weg, want Glasvezel Buitenaf is de partij waarmee het Drents Glasvezel Collectief afspraken heeft gemaakt over de aanleg van een glasvezelnetwerk.
In de brief wordt aangegeven, waar en wanneer in de komende weken de informatiebijeenkomsten worden gehouden, waarin de informatie over de abonnementen en providers wordt gegeven.
Ook in Eexterveen gaan we met buurtambassadeurs werken die de meeste vragen die jullie hebben kunnen beantwoorden, of zorgen dat jullie de antwoorden krijgen.
Het worden spannende weken. Echt weken, want de campagne loopt tot 17 december van dit jaar. Het is erop of eronder, want op 17 december moet gemiddeld 45% van alle adressen een abonnement hebben genomen, om de aanleg te laten doorgaan.
Tot zover voor dit moment. Binnenkort dus meer nieuws via Glasvezel Buitenaf.
Namens Dorpsbelangen Eexterveen en buurtambassadeurs
Jan Roelof Vos
Karel van Klaveren
Erik Stoffers
Martijn van Klaveren
Jos Meertens
Egbert Hoving
Marleen Hoving
Bertus Botterblom
Irma de Boer
Rik Klok
Roald Schippers
Gertjan Jonker
Marcel Weggemans
Hilko Bruins

Bedrag ontvangen via “Jullie idee, samen uitvoeren”

Zoals u in een eerder bericht heeft kunnen lezen, heeft de Vereniging Dorpsbelangen zich aangemeld bij de gemeente Aa en Hunze voor het project “Jullie idee, samen uitvoeren”.
‘Jullie idee, samen uitvoeren’ is een project waar inwoners gestimuleerd worden zich in te zetten voor een prettige leefomgeving. Ideeën die een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een mooie en leefbare omgeving komen in aanmerking voor financiële ondersteuning. Samen met OBS De Kameleon en Stichting Dorpscentrum is een idee ontwikkeld voor het veld achter het dorpscentrum.  Via deze link leest u wat het idee precies inhoudt. 

Door de gemeente Aa en Hunze zijn 5 initiatieven uitgekozen, deze initiatieven krijgen een financiële bijdrage van de gemeente, Ook het initiatief vanuit Eexterveen heeft een bijdrage van de gemeente gekregen en wel € 8.000 voor Dorpsmoestuin “Oes Tuune”  bestemd voor de bomen, bloemen en moestuin.

(foto  via website RTV Drenthe / Van Oost Media)

Parkeren op en langs de Dorpsstraat in Eexterveen

De gemeente Aa en Hunze, de politie, de Vereniging voor Dorpsbelangen Eexterveen en de verkeersouders van obs de Kameleon hebben overleg gehad over de verkeerssituatie op de Dorpsstraat in Eexterveen voor de obs de Kameleon.

Voor en na het ingaan en uitgaan van de school is het druk op de Dorpsstraat, doordat ouders/ verzorgers de kinderen komen brengen en halen met de auto. Auto’s worden geparkeerd in de parkeerhavens, maar ook in de berm of op straat. Vaak moet er ook gekeerd worden waarvoor inritten of kruispunten worden gebruikt.

Voor de kinderen die gebracht en gehaald worden en de kinderen die op de fiets naar school komen, is de situatie steeds wisselend en onoverzichtelijk, dus gevaarlijk!

Om te zorgen voor een veilige schoolroute voor de leerlingen vragen we alle ouders/ verzorgers om gebruik te maken van de nieuwe parkeerplaats aan de Zandvoorterweg. Daar kunnen leerlingen veilig uitstappen en via een (verlicht) voetpad naar de school gaan.

Als dit niet mogelijk is, kan er natuurlijk gebruik worden gemaakt van de parkeerhavens aan de Dorpsstraat.

Als we op deze manier samen zorgen voor een veilige schoolroute voor de leerlingen, zijn er geen maatregelen nodig

Voor het leerlingenvervoer “Kleurexpress” wordt, deze maand, de parkeerplaats aan de Dorpsstraat vergroot, zodat ook de taxibusjes veilig geparkeerd kunnen worden.

Dank voor uw medewerking,

namens alle geledingen in de aanhef van deze brief.