Spelregels Noten Schieten

Op 2e paasdag, kunt u vanaf 10.30 uur noten schieten in het Dorpscentrum.
De spelregels voor het noten schieten zijn als volgt:

Speelveld

Op een zo vlak mogelijke ondergrond, wordt een zo recht mogelijke lijn getrokken met een lengte van zo’n drie à vier meter. Met regelmatige tussenafstand (± 10 cm) worden daarop dwarslijntjes getrokken. Op elk kruis dat zo ontstaat wordt een walnoot geplaatst.

Het aantal noten waarmee wordt begonnen wordt ingelegd door de deelnemers. Hierop kunnen de nootposities met een stift worden gemarkeerd. Een tweede lijn, parallel op ongeveer 50 cm afstand biedt dan plaats aan de bijgeplaatste noten.

De deelnemers gooien om beurten met een stalen kogel.

Deelnemers

De deelnemers beginnen met een gelijk aantal noten of het aantal noten dat ze uit een vorig spel hebben overgehouden. Een ieder start met 20 noten welke door Dorpsbelangen verkocht worden.

Wie geen noten meer heeft doet niet meer mee aan dit spel. Voor ieder nieuw spel kunnen weer noten worden gekocht.

Ze staan hierbij achter een dwarslijn op enige afstand van het ene uiteinde van de hoofdlijn. De werper probeert zo veel mogelijk walnoten aan de achterkant van de lijn af te werpen, gerekend vanaf de werper.

Het spel is afgelopen als alle noten van de lijn zijn geworpen.

Dik en dun

Het is de bedoeling de noten van achteren af, dus zo ver mogelijk van de werper gelegen, er af te mikken.

Als een speler bijvoorbeeld de achterste twee noten weet te raken wordt gezegd dat hij dik heeft gegooid. Hij mag deze beide noten, en alles wat op de bijbehorende dwarslijn ligt, oprapen.

Als hij een of meer noten uit het midden van de rij raakt, zonder ook de achterste te raken, dan wordt gezegd dat hij dun heeft gegooid. Het aantal noten dat hij heeft geraakt, inclusief wat op de bijbehorende dwarslijnen ligt, moet hij bijzetten op dwarslijnen naar keuze.

Wanneer een speler niet aan zijn “betalingsverplichting” kan  voldoen, moet hij zich uit het spel

terugtrekken. Wel moet de speler de nog in zijn bezit zijnde noten  bijzetten.

Als hij dik en dun gooit betekent dit dat hij een of meer noten uit het midden van de rij heeft geraakt en ook de laatste uit de rij. In dit geval wint en verliest hij niets en wordt alles weer teruggelegd.

Hierna is de volgende speler aan de beurt. In de loop van het spel wordt de rij noten op de lijn dus korter, maar het aantal noten op de dwarslijnen kan behoorlijk groeien.

In plaats van alles bijplaatsen wanneer “dun” wordt gegooid, Moet de helft van de dun geschoten noten bijgezet worden.

Wanneer “dun” wordt gegooid kan de speler kiezen om opnieuw maximaal 1 noot aan het eind van de lijn toe te voegen. Hierdoor kan de speler zijn bijzetting beschermen tegen snelle verzilvering door medespelers.

Puntentelling

Per ronde wordt het aantal noten  dat nog in het bezit is geteld Die speler die de  meeste noten na ieder spel over heeft is winnaar van dit spel. Let wel 20 noten is het startpunt minder noten is – meer noten dan 20 is +

 

Naoberschap in Eexterveen

In november/december 2016 zijn de dorpsbewoners in Eexterveen benaderd met een vragenlijst over Naoberschap in Eexterveen. De Vereniging Dorpsbelangen heeft ons gevraagd om een start te maken en met dit bericht willen we laten weten hoe het er op dit moment voor staat.
Iedereen kent wel een moment waarop het fijn of handig is om in de buurt iets aan iemand te kunnen vragen of om iets voor een ander te kunnen doen:

aandacht voor elkaar zonder wederkerigheid!

Met deze zin als uitgangspunt willen we kijken waar in Eexterveen de vraag en het aanbod is en zo een netwerk zichtbaar maken waar een ieder (die daar behoefte aan heeft) gebruik kan maken van het Eexterveensche Naoberschap. Want een goede buur is fijn maar in een lintdorp als Eexterveen kan het gebeuren dat die goede buur soms ietsje verderop woont!
Uiteraard verandert er niets voor bewoners die het naoberschap in hun directe omgeving al prima voor elkaar hebben, wat er is willen we behouden! We proberen een aanvulling te maken voor bewoners die wensen hebben met een vraag en/of aanbod. Als er daarbij gebruik gemaakt kan worden van de bestaande naoberschap dan nemen we dat mee in het netwerk.
Op dit moment zijn we bezig met het verwerken van de vragenlijsten om te zien waarmee het eerst een start gemaakt kan worden.
Omdat wij het Naoberschap in Eexterveen ook zichtbaar willen maken starten we binnenkort met een wekelijks inloopmoment in het dorpshuis. Elke vrijdag vanaf 9 maart a.s. zal er van 16.00-17.00 uur iemand van ons in het dorpshuis aanwezig zijn voor het beantwoorden van vragen. Ook komt er in het dorpshuis een brievenbus te hangen waar berichten voor ons achtergelaten kunnen worden. Graag een naam en telefoonnummer vermelden zodat we contact op kunnen nemen!
Omdat eind 2016 de vragenlijsten anoniem zijn ingevuld weten we niet wie wel of geen invulling wil geven aan deze vorm van Naoberschap. Daarom gaan wij de dorpsbewoners actief benaderen om een invulling aan ons netwerk te kunnen geven. Bent u nog niet benaderd maar wilt u wel een bijdrage leveren, kom dan vanaf vrijdag 9 maart a.s. langs in het dorpshuis, wij komen graag met de bewoners in gesprek! Als de dag en het tijdstip niet schikt laat dan een berichtje voor ons achter in de brievenbus, dan zoeken wij contact op een beter passend moment.
Ook als u geen bijdrage wilt geven aan het Naoberschapsnetwerk horen wij dat graag, wij zullen u dan niet meer benaderen met onze vragen.
Annelies Appelhof (06-41704542)
Marian Kors
Willeke Roos

Agenda

De agenda voor de komende periode

30 maart 2018                         Inloopmoment Naoberschap 16-17 uur Dorpscentrum
30 maart / 31 maart 2018      Opbouwen Paasvuur
31 maart 2018                          Oud Papier SPES
1 april 2018                               Paaseieren zoeken SPES Kinderclub
1 april 2018                               Paasbrunch ’t Klein Genoegen
1 april 2018                               Paasvuur
2 april 2018                               Noten Schieten
3 april 2018                                Herhalingsles reanimatie en AED groep 1
6 april 2018                               1e competitiewedstrijd DKS
6 april 2018                               Inloopmoment Naoberschap 16-17 uur Dorpscentrum
7 april 2018                               Bezoek van partnerdorp Gellersen
13 april 2018                             Dorpsborrel
14 april 2018                             Gymnastiekuitvoering SPES
20 april 2018                            Koningsspelen OBS De Kameleon / 13-14.15 uur Rommelmarkt
20 april 2018                            2e competitiewedstrijd DKS en Dikke Banden Race
25 april 2018                             Bijeenkomst VIB’s Limburgse Evacuées
10 mei 2018                              Hemelvaarttoertocht DKS
11 mei 2018                              Dorpsborrel
12 mei 2018                              Bloemenactie SPES
12 mei 2018                              Oud IJzer SPES
16 mei 2018                              Bijeenkomst VIB’s BBQ
25 mei 2018                              3e competitiewedstrijd DKS
1 juni 2018                                4e competitiewedstrijd DKS en Dikke Banden Race
8 juni 2018                                Dorpsborrel
8 – 9 – 10 juni 2018                   SPES kamp 2018
15 juni 2018                              5e competitiewedstrijd DKS
22 juni 2018                              6e en 7e competitiewedstrijd DKS en Dikke Banden Race
22 juni 2018                              Zomerfeestje SPES Kinderclub
6 juli 2018                                  8e competitiewedstrijd DKS en Dikke Banden Race
13 juli 2018                                9e competitiewedstrijd DKS
15 – 21 juli 2018 (ovb)               Sport- en Spelweek
19 september 2018                  Bijeenkomst VIB’s Willem Dijkema met verhalen
25 september 2018                  Herhalingsles reanimatie en AED groep 2
17 oktober 2018                       Bijeenkomst VIB’s Eendagsbestuur
21 november 2018                   Bijeenkomst VIB’s lezing over de jacht
19 december 2018                   Bijeenkomst VIB’s kerststuk maken olv Kim Sloots

Brief uit Gellersen /Duitsland

Beste Eexterveeners,
Al enige tijd groeit bij ons het idee van een partnerdorp. Op zoek naar een landelijk en actief dorp is Eexterveen ons dankzij de dorpsvernieuwingsprijs positief opgevallen.
Laten we ons eerst voorstellen. Wij zijn de inwoners van het Duits dorpje Gellersen wat verscholen ligt in de prachtige heuvels van het Weserbergland, op ongeveer 20 minuten rijafstand van de rattenvangerstad Hamelen. Geldersen staat bekend als het Kersendorp omdat de lokale klimaat uitzonderlijk goed is voor de kers en er dus vele kersenbomen groeien. Wij zijn met krap 200 inwoners en kennen de problemen die zoveel kleine dorpen op het platteland kennen. Gellersen vergrijst en ontgroent door het wegtrekken van jonge mensen. Daardoor verdwenen ook de belangrijkste voorzieningen die zo vitaal zijn voor een dorp. In Gellersen is niets meer. Geen school, geen winkel, geen apotheker, geen dorpscafé, maar daarvoor in de plaats een hele slechte busverbinding en nauwelijks mobiel bereik.
In het voorjaar van 2015 vond er een kroegdiscussie plaats tussen twee inwoners. De centrale vraag: hoe ziet Gellersen er in twintig jaar uit? Staan er dan nog meer huizen leeg? Is het dorp dan nog minder leefbaar? In het voorjaar van 2016 werd de werkgroep “Zukunftswerkstatt Gellersen” opgericht door drie enthousiaste bewoners. Belangrijkste doel is om de sleur van het dorp te doorbreken om met alle generaties te werken aan de leefbaarheid van Gellersen. Kortom, om gezamenlijk meer reuring in het dorp te krijgen en het actief en attractief te maken. Hierbij wordt elke keer de vraag gesteld: wat kunnen wij als inwoners zelf doen om wat in gang te zetten?
Meerdere projecten zijn inmiddels succesvol afgesloten: het plaatsen van welkomstborden bij de dorpsingangen, het organiseren van een dorpsrommelmarkt, maandelijkse spelletjesavonden, het planten van fruitbomen voor elke nieuwgeborene en het uitgeven van een kalender over Gellersen. Aan andere projecten wordt nog vlijtig gewerkt: het opfleuren van zitbanken in de omgeving, het verbeteren van fietswegen en het creëren van een speelplaats. Belangrijkste spil hierbij is onze halfjaarlijkse dorpsontbijt waar we een overzicht geven van onze projecten en waar elke inwoner de kans krijgt om hun ideeën en steentje bij te dragen.
Binnen onze groep zijn er ideeën en is er motivatie genoeg om verder te werken. Maar wat we missen is een goede sparringspartner buiten het netwerk van onze kleine dorp. Wij zijn op zoek naar een groep dorpsbewoners die dezelfde problemen zien als wij, en daarbij dezelfde passie krijgen om de handen uit de mouwen te steken om ze op te lossen. Die daarbij ook behoefte hebben aan een kennisuitwisseling. Om opgedane ervaringen te delen, en om dan van anderen weer te leren. Met dit doel zijn we op Eexterveen toegestapt. Wij verheugen ons op een vruchtbare samenwerking en kijken uit naar een eerste kennismaking.
Herzliche Grüße aus dem Weserbergland,
namens werkgroep Zukunftswerkstatt Gellersen
Kim Forche en Jelmer Polman

Afsluiting Menweg uitgesteld nu: 7 maart – 23 maart 2018

In verband met de komende vorstperiode zijn de werkzaamheden aan de Menweg uitgesteld. De Menweg zal nu worden afgesloten tussen 7 maart 2018 en 23 maart 2018  Langs de rijbaan worden betonnen grasstenen aangebracht. Deze geven extra versteviging aan de berm en zorgen er tevens voor dat uitwijkend verkeer niet direct in de berm terecht komt. De verkeersveiligheid zal hiermee worden vergroot.

De rijbaan is voor al het doorgaande verkeer afgesloten maar de woningen zullen in principe bereikbaar blijven. Fietsers kunnen nog wel gebruik maken van de Menweg.

De werkzaamheden kunnen langer of korter duren omdat veranderende weersomstandigheden verschuivingen in de planning kunnen geven.

Bewoners van de Menweg zijn door de gemeente Aa en Hunze over de werkzaamheden en de consequenties van de bereikbaarheid geïnformeerd.

Jullie Idee, Samen Uitvoeren

Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen heeft zich aangemeld bij de gemeente Aa en Hunze voor het project ‘’Jullie idee, samen uitvoeren’. Wij hebben, samen met OBS De Kameleon en Stichting Dorpscentrum, een idee ontwikkeld voor het veldje achter het Dorpscentrum. Wij hopen hiermee een  prijs te winnen om het plan uit te voeren.

Wilt u meer weten over het project klik dan op de volgende link

Jullie idee samen uitvoeren

 

Uitslag Verloting SPES

De trekking van de loterij is vrijdag 8 december jl. geweest. De meeste prijzen zijn intussen aan de winnaars overhandigd. De overige prijzen worden via de verkopers bij de winnaars bezorgd.
De 3 beste verkopers dit jaar waren Gert Meertens en Daan Esschendal (beide 11 boekjes) en  Lars Kruims (7 boekjes). Gert, Daan en Lars hebben inmiddels een envelop met inhoud in ontvangst genomen. Iedereen bedankt voor hun inzet.

De winnaars van de loterij zijn:

Aanvulling Boek Historische Vereniging Eexterveen

Uitgave boek Historische Vereniging Eexterveen
Op vrijdag 24 en zaterdag 25 november a.s. kan iedereen die de aanvulling op ons boek “Eexterveen, al 500 jaar in beweging” besteld heeft, deze komen ophalen in het Dorpscentrum aan de Dorpsstraat 41 te Eexterveen.
Vrijdag tussen 14.00 en 18.00 uur en Zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur.
Voor degene die het vergeten is of die zich bedacht heeft en toch in bezit wil komen van dit 172 pagina’s tellende prachtwerk vol foto’s; we hebben een aantal exemplaren extra besteld, maar op is op.
Historische Vereniging Eexterveen
E-mail: historie-eexterveen@hotmail.com

P.S. We zijn een echte historische vereniging dus er kan helaas niet gepind worden.
Het boek kost € 17,50. (misschien is het een hint voor de Sint)