Welkom op de website van Eexterveen

Op deze website vindt u informatie over de diverse verenigingen die actief zijn in Eexterveen en de agenda met activiteiten in en om het dorp.

Geschiedenis Eexterveen
Eexterveen  is een dorp in het oosten van de gemeente Aa en Hunze, in de Nederlandse provincie Drenthe. Het is gelegen tussen de Hunze en de provinciegrens met Groningen. De eerste vermelding van Eexterveen dateert uit 1505. De naam werd gebruikt voor de venen ten oosten van de Hunze die tot de boermarke van Eext behoorden. De eerste vervening in dit gebied was vrij kleinschalig. De turf werd via de Hunze afgevoerd naar de stad Groningen. De eerste bebouwing ontstond op zandkoppen langs de oostoever van de Hunze.

De ontginning kwam pas echt op gang in de achttiende en negentiende eeuw. Het veengebied werd toen ontsloten via wijken (zijkanalen) die uitkwamen op het Grevelingskanaal. Via dat kanaal en het Kieldiep ontstond een veel betere verbinding met Groningen.

In de negentiende eeuw verplaatste het dorp zich een stuk naar het oosten. De oude weg langs de Hunze (over de hoge zandkoppen in de buurt van de huidige Kruisweg) werd vervangen door een rechte weg, de huidige Dorpsstraat, waaraan het dorp thans ligt. Bij deze verhuizing werden een aantal bestaande boerderijen steen voor steen afgebroken en een kilometer verderop aan de Dorpsstraat weer steen voor steen opgebouwd.

Na de vervening werd het een typisch agrarisch dorp. Het oorspronkelijk kleinschalige karakter van de landbouw is door de ruilverkaveling verloren gegaan. Het aantal boeren is ook drastisch afgenomen. Het voornaamste gewas is de fabrieksaardappel. (bron WIkipedia)

Eexterveen nu
Eexterveen heeft ongeveer 430 inwoners. Het dorp heeft een paar straten, de prominente Dorpsstraat die het gehele dorp doorkruist, de Menweg (vanaf de Dorpsstraat richting Eexterveenschekanaal), de Zandvoorterweg (vanaf de Dorpsstraat richting Eexterzandvoort), de Kruisweg (van de Zandvoorterweg naar de Dorpsstraat), de Elzenmaat (vanaf de Dorpsstraat naar de Zandvoorterweg) en het Koffielaantje. Deze laatste straat is de “nieuwbouwwijk” van Eexterveen met de in- en uitgang vanaf de Dorpsstraat.

Zoals vele kleine plattelandsdorpen heeft Eexterveen weinig voorzieningen. Er is een openbare basisschool De Kameleon (ontstaan uit de fusiescholen De Springplank uit Eexterveen, De Badde in Annerveenschekanaal en De Triangel uit Annerveen), een sportveld, een natuurijsbaan en een (kunstgras) tennisbaan. In 2006 werd een nieuw bewegingshuis geopend. Dit pand, grotendeels gebouwd door de dorpsgemeenschap zelf, dient ter vervanging van de gymzaal, die aan het eind van de jaren 1950 werd gebouwd. In 2018 is het nieuwe Dorpscentrum officieel geopend. Een ontmoetingsplek voor jong en oud met een eetcaf√© (’t Klein Genoegen) en een bibliotheek. Voor andere voorzieningen zijn de bewoners aangewezen op bijv. Gieten of Veendam..
In 2018 zijn de eerste starterswoningen opgeleverd aan de Zandvoorterweg.