Parkeren op en langs de Dorpsstraat in Eexterveen

De gemeente Aa en Hunze, de politie, de Vereniging voor Dorpsbelangen Eexterveen en de verkeersouders van obs de Kameleon hebben overleg gehad over de verkeerssituatie op de Dorpsstraat in Eexterveen voor de obs de Kameleon.

Voor en na het ingaan en uitgaan van de school is het druk op de Dorpsstraat, doordat ouders/ verzorgers de kinderen komen brengen en halen met de auto. Auto’s worden geparkeerd in de parkeerhavens, maar ook in de berm of op straat. Vaak moet er ook gekeerd worden waarvoor inritten of kruispunten worden gebruikt.

Voor de kinderen die gebracht en gehaald worden en de kinderen die op de fiets naar school komen, is de situatie steeds wisselend en onoverzichtelijk, dus gevaarlijk!

Om te zorgen voor een veilige schoolroute voor de leerlingen vragen we alle ouders/ verzorgers om gebruik te maken van de nieuwe parkeerplaats aan de Zandvoorterweg. Daar kunnen leerlingen veilig uitstappen en via een (verlicht) voetpad naar de school gaan.

Als dit niet mogelijk is, kan er natuurlijk gebruik worden gemaakt van de parkeerhavens aan de Dorpsstraat.

Als we op deze manier samen zorgen voor een veilige schoolroute voor de leerlingen, zijn er geen maatregelen nodig

Voor het leerlingenvervoer “Kleurexpress” wordt, deze maand, de parkeerplaats aan de Dorpsstraat vergroot, zodat ook de taxibusjes veilig geparkeerd kunnen worden.

Dank voor uw medewerking,

namens alle geledingen in de aanhef van deze brief.

Update glasvezel Eexterveen e.o.

Beste mensen in ons eerste uitrolgebied,

We zijn volop bezig met de voorbereidingen voor het aanleggen van glasvezel in de eerste uitrol. De voorbereidende gesprekken en berekeningen met de aannemers lopen nog.

Op dit moment is nog niet helemaal definitief hoe uitgebreid we dit gebied kunnen maken. Duidelijk is al wel dat in elk geval Eexterveen, Eexterkoele, Vijzelweg en ’t Wit hierbinnen zullen vallen, voor de rest moet nog verder in detail gerekend worden.

Voordat we echt van start kunnen, zijn er nog wel wat stappen te maken. Nadat we eruit zijn met de aannemer moeten de deelnemers een gebruikersovereenkomst tekenen met ECO Oostermoer Verbindt, waarin zij definitief te kennen geven deelnemer te worden. Zodra het benodigde aantal handtekeningen binnen is (rond de 70%), kan de financiering aangevraagd worden en kunnen de formele procedures opgestart worden.

In Eexterveen hebben al veel mensen aangegeven belangstelling te hebben; daar is goede hoop dat dit wel gaat lukken. Maar met name in de Eexterkoele blijft het aantal belangstellenden nog wat achter en moet er nog wel wat gebeuren voordat daar voldoende handtekeningen zijn. U kunt daar als bewoner alles aan doen door uw buren enthousiast te maken voor glasvezel en hen te vragen zich te registreren op de website wilookglasvezel.nl.

U ontvangt binnen enkele weken meer informatie over de informatiebijeenkomsten die wij hierover gaan organiseren en de te tekenen gebruikersovereenkomsten.

In de nieuwsbrief die u kort na dit bericht ontvangt berichten wij ook over deze eerste uitrol.

Met vriendelijke groet

Het bestuur van de coöperatie ECO Oostermoer Verbindt

Aanvulling boek “Eexterveen al 500 jaar in Beweging”

De Historische Vereniging Eexterveen is met de laatste alinea’s van het boek (aanvulling) aan het schrijven. Het gaat in deze om een aanvulling op het boek “Eexterveen al 500 jaar in Beweging”. Deze aanvulling zal rond de 160 pagina’s bevatten en er zullen ook foto’s worden geplaatst, die nog niet eerder gepubliceerd zijn. Wilt u ook een exemplaar van deze aanvulling ontvangen, dan kunt u zich hiervoor inschrijven. U kunt hiervoor gebruik maken van het formulier zoals u via onderstaande link kunt vinden.

Let op, u kunt het formulier nog tot 15 februari 2017 inleveren !

Via deze link kunt u het formulier uitprinten, invullen en versturen. 

Film Landelijk Veranderlijk Eexterveen

Donderdag 24 november 2016 werd in dorpshuis ’t Achterhoes de film getoond die de leerlingen van groep 7 en 8 van De Kameleon gemaakt hebben. Het dorpshuis was goed gevuld met ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden. Na een film over “the making of” het project werd de film getoond. Willem Klinkhamer en Jan Otto Meertens hebben de kinderen rondgeleid door Eexterveen en vragen beantwoord. Na de film werd de champagne ontkurkt door Wethouder Dijkstra van de gemeente Aa en Hunze. De foto’s konden bekeken worden en de kunstwerken die de kinderen gemaakt hadden over de toekomst van Eexterveen. Onder andere een supermarkt en een ziekenhuis en een wolkenkrabber zagen ze in de toekomst in Eexterveen.

De film is te zien via https://vimeo.com/192983092

En, de “making of” met de première beelden is te zien via https://vimeo.com/193086233

 

Selfie-video Playbackshow

Zaterdag 27 augustus 2016 werd de playbackshow gehouden. De bedoeling was om op een scherm een film te laten draaien tijdens een playback-act. Helaas is dat niet gelukt maar de video kunt u bekijken via deze link.
De video is gemaakt door Bob Smedes.