Bewonersbijeenkomsten ECO-Oostermoer inzake Glasvezel

De data van de ECO-Oostermoer bewonersbijeenkomsten zijn bekend:

maandag 29 mei van 19.30 – 21.00 in Eexterveen in het dorpshuis.

Mocht je verhinderd zijn de 29 dan is er op 30 mei nog kans, dinsdag 30 mei van 19.30 – 21.00 is de bijeenkomst in Gieten bij camping het Zwanemeer in de recreatieruimte.

Hieronder nogmaals het bericht uit de vorige EC.
Vanuit Eco-Oostermoer is de concept-businesscase intussen gereed.
Deze maand zijn hierover gesprekken met de provincie Drenthe, de gemeente Aa en Hunze, banken en aannemer.
Zodra de aanvraag door provincie en gemeente behandeld en akkoord is, gaan we bij alle geïnteresseerden in dit gebied langs met de deelnemersovereenkomst. Daarbij vragen we deelnemers ook te participeren in hun eigen netwerk met een inleg van € 500 (of meer). Die gedeeltelijke eigen financiering is belangrijk om verschillende redenen die we onder meer in deze blog uitleggen. En levert deelnemers uiteindelijk ook financieel voordeel op.
Zodra hier meer duidelijkheid over is (overleg met gemeente/bank en aannemer)  en dit inderdaad tot een haalbare financieringsstroom kan leiden, willen we 2 informatieavonden voor de bewoners in het gebied beleggen. Hierin zal voornamelijk de noodzaak om voldoende eigen geld vanuit het gebied in te brengen worden toegelicht. Daarbij moeten we denken aan ongeveer 30% van de totale financieringsbehoefte. De kostprijs ligt per aansluiting gemiddeld op zo’n € 2.600,-. Het is niet zo dat iedereen 1/3 van dat bedrag moet inleggen, maar dat we dat in totaal wel bij elkaar moeten zien te krijgen. Het gaat hierbij om particuliere leningen die de mensen aan de coöperatie verstrekken, en die terugverdiend worden met een rente van 2%.

Parkeren op en langs de Dorpsstraat in Eexterveen

De gemeente Aa en Hunze, de politie, de Vereniging voor Dorpsbelangen Eexterveen en de verkeersouders van obs de Kameleon hebben overleg gehad over de verkeerssituatie op de Dorpsstraat in Eexterveen voor de obs de Kameleon.

Voor en na het ingaan en uitgaan van de school is het druk op de Dorpsstraat, doordat ouders/ verzorgers de kinderen komen brengen en halen met de auto. Auto’s worden geparkeerd in de parkeerhavens, maar ook in de berm of op straat. Vaak moet er ook gekeerd worden waarvoor inritten of kruispunten worden gebruikt.

Voor de kinderen die gebracht en gehaald worden en de kinderen die op de fiets naar school komen, is de situatie steeds wisselend en onoverzichtelijk, dus gevaarlijk!

Om te zorgen voor een veilige schoolroute voor de leerlingen vragen we alle ouders/ verzorgers om gebruik te maken van de nieuwe parkeerplaats aan de Zandvoorterweg. Daar kunnen leerlingen veilig uitstappen en via een (verlicht) voetpad naar de school gaan.

Als dit niet mogelijk is, kan er natuurlijk gebruik worden gemaakt van de parkeerhavens aan de Dorpsstraat.

Als we op deze manier samen zorgen voor een veilige schoolroute voor de leerlingen, zijn er geen maatregelen nodig

Voor het leerlingenvervoer “Kleurexpress” wordt, deze maand, de parkeerplaats aan de Dorpsstraat vergroot, zodat ook de taxibusjes veilig geparkeerd kunnen worden.

Dank voor uw medewerking,

namens alle geledingen in de aanhef van deze brief.

Film Landelijk Veranderlijk Eexterveen

Donderdag 24 november 2016 werd in dorpshuis ’t Achterhoes de film getoond die de leerlingen van groep 7 en 8 van De Kameleon gemaakt hebben. Het dorpshuis was goed gevuld met ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden. Na een film over “the making of” het project werd de film getoond. Willem Klinkhamer en Jan Otto Meertens hebben de kinderen rondgeleid door Eexterveen en vragen beantwoord. Na de film werd de champagne ontkurkt door Wethouder Dijkstra van de gemeente Aa en Hunze. De foto’s konden bekeken worden en de kunstwerken die de kinderen gemaakt hadden over de toekomst van Eexterveen. Onder andere een supermarkt en een ziekenhuis en een wolkenkrabber zagen ze in de toekomst in Eexterveen.

De film is te zien via https://vimeo.com/192983092

En, de “making of” met de première beelden is te zien via https://vimeo.com/193086233

 

Selfie-video Playbackshow

Zaterdag 27 augustus 2016 werd de playbackshow gehouden. De bedoeling was om op een scherm een film te laten draaien tijdens een playback-act. Helaas is dat niet gelukt maar de video kunt u bekijken via deze link.
De video is gemaakt door Bob Smedes.